Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Προβολή άρθρου

ΣΚΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι διδακτορικές σπουδές σε θέματα Πληροφορικής αποσκοπούν στην έρευνα σε αντικείμενα που άπτονται της ευρύτερης περιοχής της Πληροφορικής, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο, με έμφαση στα ερευνητικά αντικείμενα που αναφέρονται πιο κάτω.

Ο σύνδεσμος για την ιστοσελίδα του Προγράμματος είναι : http://is.ouc.ac.cy

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει μέχρι την ημερομηνία λήξης των σχετικών αιτήσεων να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Μάστερ, και να γνωρίζουν πολύ καλά Αγγλικά.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΑΝΑ Θ.Ε

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε € 1.350 για κάθε ένα από τα τρία (3) πρώτα χρόνια και για τα υπόλοιπα πέντε (5) χρόνια σε € 675 ανά έτος.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η περίοδος αιτήσεων για όλα τα προγράμματα σπουδών μας είναι από 1η Φεβρουαρίου μέχρι και 15 Μαρτίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας μας.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση του διδακτορικού είναι τα τρία χρόνια και η μέγιστη τα οκτώ χρόνια.
Επί του παρόντος, αιτήσεις φοιτητών για διδακτορικές σπουδές σε θέματα Πληροφορικής γίνονται δεκτές στα εξής ερευνητικά αντικείμενα:

 • Πληροφοριακά συστήματα και ιδιαίτερα σε μη κλασικές περιοχές εφαρμογής
 • Εκπαιδευτική τεχνολογία
 • Διαχείριση δεδομένων και βάσεις δεδομένων
 • Αλγόριθμοι και θεωρία γράφων
 • Σχεδιασμός ασύρματων δικτύων/συστηματων (κινητής τηλεφωνίας, αισθητήρων, δορυφορικά, UWB, WiFi, ad-hoc, WiMAX, DVB-T/H)
 • Κινητικότητα χρηστών σε ετερογενή δίκτυα IP
 • Εντοπισμός χρηστών σε ασύρματα δίκτυα
 • Ασφάλεια δικτύων
 • Υπολογιστική μελέτη πτυχών της νόησης στον άνθρωπο και στη φύση
 • Υπολογιστική θεωρία μάθησης, μάθηση προτιμήσεων, χρονική μάθηση
 • Υπολογιστική θεωρία εξέλιξης σε μεμονωμένα άτομα και σε κοινωνίες
 • Συλλογισμός κοινής λογικής, χρονικός συλλογισμός, επιχειρηματολογία
 • Κατανεμημένοι αλγόριθμοι, αλγόριθμοι εμπνευσμένοι από τη φύση
 • Κατανόηση και επεξεργασία κειμένου σε φυσική γλώσσα
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30