Πρόγραμμα Σπουδών ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ είναι η επιστημονική εξειδίκευση και έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο των θεατρικών σπουδών, με ειδίκευση στις εξής τρεις κατευθύνσεις: (1) Επιβίωση του αρχαίου δράματος· (2) Θεατρική αγωγή, και (3) Υποκριτική και σκηνοθεσία. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. την ενότητα «Διάρθρωση του Προγράμματος» πιο κάτω).

Ποιους ενδιαφέρει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Θεατρικές Σπουδές;

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Θεατρικές Σπουδές απευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε:

 • Πτυχιούχους τμημάτων θεατρικών σπουδών,

 • Πτυχιούχους φιλολογικών τμημάτων,

 • Πτυχιούχους τμημάτων ξένων φιλολογιών,

 • Πτυχιούχους παιδαγωγικών τμημάτων,

 • Πτυχιούχους τμημάτων κοινωνικών, οικονομικών και συναφών επιστημών,

 • Πτυχιούχους όλων των ειδικοτήτων, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο διδάσκεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

 • Ηθοποιούς και ανθρώπους του θεάτρου με πτυχίο ΑΕΙ.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι οι κάτοχοι πτυχίου από οποιοδήποτε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Δείτε την ενότητα «Προϋποθέσεις Εισαγωγής» πιο κάτω.

Τι μπορώ να κάνω με ένα Μάστερ στις Θεατρικές Σπουδές;

 • Μπορείς να εργαστείς στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο με την ιδιότητα του επιστημονικού συμβούλου για θεατρικές και πολιτιστικές εκπομπές.

 • Μπορείς να εργαστείς στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στην Tοπική Aυτοδιοίκηση ή σε πολιτιστικούς συλλόγους με αρμοδιότητα τις θεατρικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

 • Μπορείς να εργαστείς ως κριτικός θεάτρου στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.

 • Μπορείς να εργαστείς ως δραματολόγος (υπεύθυνος για την ανάλυση θεατρικού κειμένου κατά την προετοιμασία της παράστασης) ή ως υπεύθυνος καλλιτεχνικού προγραμματισμού.

 • Αν είσαι εκπαιδευτικός, μπορείς να εμπλουτίσεις την εκπαιδευτική πράξη με θεατρικές τεχνικές που κάνουν το μάθημα πιο δημιουργικό ή να ανεβάσεις, σε συνεργασία με τους μαθητές σου, έργα του αρχαίου και του νεώτερου δραματολογίου.

 • Αν έχεις εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων, μπορείς να εργαστείς στη διαχείριση και προώθηση πολιτιστικών προϊόντων.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS (κάντε κλικ εδώ για πληροφορίες)

120


ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική.

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Θεατρικές Σπουδές δίνει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε:

(Α) μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ με ειδίκευση και διατριβή, και
(Β) μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ με ειδίκευση αλλά χωρίς διατριβή. 

Α. Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης με διατριβή (120 ECTS) έχει την εξής δομή:

Θεματικές Ενότητες κορμού (υποχρεωτικές)
1.              ΘΣΠ 50 Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία (30 ECTS)
2.              ΘΣΠ 51 Στοιχεία Θεωρίας του Θεάτρου (30 ECTS)

Θεματική Ενότητα ειδίκευσης (κατ’ επιλογή), ανάλογα με την κατεύθυνση στην οποία θα επιλέξει να ειδικευτεί ο φοιτητής
1.              ΘΣΠ 60 Επιβίωση του αρχαίου δράματος (30 ECTS), για όσους φοιτητές επιλέξουν την κατεύθυνση «Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος»
–ή–
2.              ΘΣΠ 61 Θεατρική Αγωγή (30 ECTS), για όσους φοιτητές επιλέξουν την κατεύθυνση «Θεατρική Αγωγή»
–ή–
3.              ΘΣΠ 63 Θεατρική Πρακτική: Εφαρμογές Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας (30 ECTS), για όσους φοιτητές επιλέξουν την κατεύθυνση «Υποκριτική και Σκηνοθεσία»
 
Θεματική Ενότητα «Μεταπτυχιακή Διατριβή» (υποχρεωτική) σε αντικείμενο ειδίκευσης αντίστοιχο με την κατεύθυνση που θα επιλέξει ο φοιτητής
Μεταπτυχιακή διατριβή σε ένα από τα ως άνω ερευνητικά αντικείμενα ειδίκευσης, που καλύπτονται από τις Θ.Ε. ΘΣΠ 60, ΘΣΠ 61 ή ΘΣΠ 63 (30 ECTS).
Επομένως, οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σε αυτή την περίπτωση είναι συνολικά οι εξής: (1) επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση  σε τρεις (3) Θεματικές Ενότητες, η τρίτη από τις οποίες αντιστοιχεί στην κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει ο φοιτητής· και (2) επιτυχής εκπόνηση διατριβής Master σε αντικείμενο αντίστοιχο με την κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει ο φοιτητής.

Β. Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης χωρίς διατριβή (120 ECTS) έχει την εξής δομή:

Θεματικές Ενότητες κορμού (υποχρεωτικές)
1.              ΘΣΠ 50 Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία (30 ECTS)
2.              ΘΣΠ 51 Στοιχεία Θεωρίας του Θεάτρου (30 ECTS)
3.              ΘΣΠ 62 Στοιχεία Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας (30 ECTS)

Θεματική Ενότητα ειδίκευσης (κατ’  επιλογή)
1.              ΘΣΠ 60 Επιβίωση του αρχαίου δράματος (30 ECTS), για όσους φοιτητές επιλέξουν την κατεύθυνση «Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος»
2.              ΘΣΠ 61 Θεατρική Αγωγή (30 ECTS), για όσους φοιτητές επιλέξουν την κατεύθυνση «Θεατρική Αγωγή»
Επομένως, οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σε αυτή την περίπτωση είναι συνολικά οι εξής: (1) επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση  σε τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες, από τις οποίες οι τρεις είναι υποχρεωτικές και η τέταρτη υποχρεωτική κατ' επιλογήν (ανάλογα με την κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει ο φοιτητής). Δεν προβλέπεται, στην περίπτωση αυτή, εκπόνηση διατριβής Master.

Ο κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέγει από μία μέχρι δύο Θεματικές Ενότητες ανά Ακαδημαϊκό Έτος. Η φοίτηση ξεκινά στις αρχές Οκτωβρίου και λήγει τον Ιούνιο, οπότε διεξάγονται οι τελικές γραπτές εξετάσεις.
Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει την ΘΣΠ62 δεν θα έχουν δικαίωμα εγγραφής στη ΘΣΠ63. Επιπλέον, προαπαιτούμενο εγγραφής στη ΘΣΠ62, αλλά και στις τρεις ενότητες κατεύθυνσης (ΘΣΠ60, ΘΣΠ61 και ΘΣΠ63) είναι η επιτυχής ολοκλήρωση φοίτησης στις δύο υποχρεωτικές θεματικές ενότητες ΘΣΠ50 και ΘΣΠ51.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Όπως και για την παρακολούθηση όλων των προγραμμάτων σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, δεδομένης της φύσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προϋπόθεση αποτελεί και η εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η ικανότητα χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του διαδικτύου.

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει επιπρόσθετα να γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό την αγγλική γλώσσα, ώστε να μπορούν να προσπελάσουν χωρίς προβλήματα την αγγλόφωνη επιστημονική βιβλιογραφία.  Επισημαίνεται ότι σημαντικό μέρος της διδακτέας ύλης και των επιστημονικών εγχειριδίων που χρησιμοποιούνται στο Πρόγραμμα Θεατρικές Σπουδές είναι στην αγγλική γλώσσα.


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Αιτήσεις εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 γίνονται δεκτές μέχρι και τις 10 Φεβρουαρίου 2014.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://portal.ouc.ac.cy/applicants.aspx


ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας του προγράμματος «Θεατρικές Σπουδές» ανέρχονται σε €1350. Η διατριβή Μάστερ λαμβάνεται ως Θ.Ε. και επομένως τα σχετικά δίδακτρα για τη διατριβή είναι επίσης €1350. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, τα δίδακτρα της κάθε Θεματικής Ενότητας θα είναι μειωμένα κατά 10%.

Επιπλέον, όσοι φοιτητές, μέχρι και την τελευταία ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα αποσταλεί), προβαίνουν στην πλήρη εξόφληση των διδάκτρων/διαχειριστικού κόστους για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, τότε θα τους παραχωρείται επιπρόσθετη έκπτωση 5%. Η έκπτωση αυτή του 5% αφορά μόνο στην παραπάνω περίπτωση και είναι πέραν της γενικής έκπτωσης του 10% που η Διοικούσα Επιτροπή ενέκρινε για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Σημειώνεται ότι η καταβολή των διδάκτρων και του διαχειριστικού κόστους των Προγραμμάτων Σπουδών του ΑΠΚΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 μπορεί να γίνει σε μηνιαίες δόσεις από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούλιο.

 
 

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30