Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ Κανάλι YouTube Π.Σ

Διάρθρωση του προγράμματος

Το ΜΠΣ έχει δύο κατευθύνσεις, την Επικοινωνία και τη Νέα Δημοσιογραφία.
Το πρώτο ακαδημαϊκό έτος σπουδών είναι κοινής παρακολούθησης και για τις δυο κατευθύνσεις, και προσφέρονται τέσσερις υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.): Α. Σύγχρονος Κόσμος: Η Πολιτική Συνθήκη,  Β. Σύγχρονος Κόσμος: Η Κοινωνική Συνθήκη (υποχρεωτική), Γ. Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Η Ειδησεογραφία και Δ. Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Οι Επιδράσεις με παράλληλη εμβάθυνση στη μεθοδολογία της Έρευνας και βασική εξοικείωση με τα Μέσα επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης.
Το δεύτερο ακαδημαϊκό έτος σπουδών συνδυάζει την κοινή με την επιλεχθείσα παρακολούθηση. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής του ΜΠΣ παρακολουθεί και στις δυο κατευθύνσεις δύο υποχρεωτικές Θ.Ε. πρακτικού προσανατολισμού και δύο Θ.Ε. πρακτικού προσανατολισμού, επιλογήςΠαράλληλα, εξοικειώνεται τόσο με τις υπάρχουσες νέες τεχνολογίες των Μέσων επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης, όσο και με αυτές που αναμένεται να προκύψουν στο εγγύς μέλλον.

Ο σχεδιασμός & η υλοποίηση της λειτουργίας του ΜΠΣ Επικοινωνία & Νέα Δημοσιογραφία πραγματοποιήθηκε εξ αρχής με την ευθύνη της Αν. Καθηγήτριας Σοφίας Ιορδανίδου.

Για την ολοκλήρωση του ΜΠΣ, ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να εξεταστεί επιτυχώς σε 8 Θεματικές Ενότητες ανά κατεύθυνση: Έξι Θ.Ε. υποχρεωτικής παρακολούθησης ερευνητικού, θεωρητικού και πρακτικού περιεχομένου, και δύο Θ.Ε. επιλογής ή Διατριβή Μάστερ.
 
Κατεύθυνση: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κατεύθυνση: Νέα ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
1ο Έτος Σπουδών
Θεματικές Ενότητες υποχρεωτικής, κοινής παρακολούθησης:
ΕΔΜ511: Σύγχρονος Κόσμος: Η Πολιτική Συνθήκη (χειμερινό εξάμηνο)
ΕΔΜ521: Σύγχρονος Κόσμος: Η Κοινωνική Συνθήκη (εαρινό εξάμηνο)
ΕΔΜ512: Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Η Ειδησεογραφία (χειμερινό εξάμηνο)
ΕΔΜ522: Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Οι Επιδράσεις (εαρινό εξάμηνο)
2ο Έτος Σπουδών
Θεματικές Ενότητες υποχρεωτικής παρακολούθησης:
ΕΔΜ611: Βασικές Θεωρίες Επικοινωνίας (χειμερινό εξάμηνο) ΕΔΜ613: Πλαίσιο και Τέχνη της Νέας Δημοσιογραφίας (χειμερινό εξάμηνο)  
ΕΔΜ621: Στρατηγική Επικοινωνία (εαρινό εξάμηνο) ΕΔΜ623: Ψηφιακές Προκλήσεις της Νέας Δημοσιογραφίας (εαρινό εξάμηνο)  
Δύο Θεματικές Ενότητες επιλογής:
ΕΔΜ612: Δημιουργικές Στρατηγικές στην Ψηφιακή Επικοινωνία (χειμερινό εξάμηνο, επιλογής)

 
ΕΔΜ614: Ψηφιακή Αφήγηση (χειμερινό εξάμηνο επιλογής)

 
 
ΕΔΜ622: Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (εαρινό εξάμηνο επιλογής) ΕΔΜ624: Ψηφιακή Παραγωγή Περιεχομένου (εαρινό εξάμηνο επιλογής)                        

ή

ΕΔΜ 701: "Διατριβή Μάστερ" σε δύο εξάμηνα

Για τους υφιστάμενους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, πληροφορίες σχετικά με την αντιστοιχία των ΘΕ του προηγούμενου Προγράμματος με το νέο, θα βρείτε εδώ.
 
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29