Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ Κανάλι YouTube Π.Σ

 
 1. Επιστημονικές Παρουσιάσεις και Δημοσιεύσεις Ερευνητών του ΜΠΣ
Στην ενότητα αυτή καταγράφονται οι επιστημονικές παρουσιάσεις σε συνέδρια, καθώς και οι δημοσιεύσεις ερευνητών του ΜΠΣ, οι οποίες έχουν γίνει στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με το Advanced Media Institute και οι οποίες δεν εντάσσονται σε κάποιο ευρύτερο ερευνητικό πρόγραμμα.

Εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια και επιστημονικές δράσεις
 1. Καϊμάκη, Β. (2016). «Μητρώο Διαδικτυακών Μέσων: η Στρατηγική της ΓΓΕE». Παρουσίαση στο   ‪#‎RetreatConference2016  «Ψηφιακή Δημοσιογραφία: Απάντηση στην Κρίση των Μέσων Ενημέρωσης;» που διοργάνωσαν το ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» του Α.Π.ΚΥ., το Advanced Media Institute και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Αθήνα, 23-25 Σεπτεμβρίου).
 2. Καϊμάκη, Β (2015).  «Οι Άγραφοι Κανόνες της Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας»Εισήγηση στην ημερίδα «Η Δημοσιογραφική Δεοντολογία και τα Ελληνικά ΜΜΕ. Ευρήματα έρευνας του 2015».  Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ που διοργάνωσε το ΕΚΠΑ. (Αθήνα, 22 Οκτωβρίου).
 3. Antonaras, A., Iacovidou, M. & Dekoulou, P.* (2015). "Perceptions of Employees Towards Business Ethics: A Comparative Study Between Greece and Cyprus". Παρουσίαση στο 28th Annual Conference του ΕΒΕΝ. (Istanbul, Τουρκία, 26-28 Ιουνίου).
 4. Iacovidou, M., Antonaras, A. & Dekoulou, P.* (2015). "Customer-Oriented Quality Management System in Cyprus Higher Education". Παρουσίαση στο 59th Congress του EOQ. (Αθήνα, 11-12 Ιουνίου).
 5. Kaimaki, V (2015).  “Relations Politiques et Diplomatiques Entre la Grèce et la Russie”. Εισήγηση στο συνέδριο “Europe, les Choix Existentiels: Les Rencontres du Monde Diplomatique” που διοργάνωσε το Ecole Normale Supérieure, (Παρίσι, 22-23 Μαΐου).
 6. Καϊμάκη, Β (2015). «To Twitter και η Ανάδυσή του στη Δημόσια Σφαίρα: Αναβάθμιση της Δημοκρατίας ή Αναβίωση της Προπαγάνδας;». Εισήγηση στο συνέδριο «Μέσα, Επικοινωνιακό Σύστημα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» που διοργάνωσε το Πάντειο Πανεπιστήμιο. (Αθήνα, 8 Μαΐου).
 7. Dekoulou, P.* & Trivellas, P. (2014). “Measuring the Impact of Learning Organization on Job Satisfaction and Individual Performance in Greek Advertising Sector”. Παρουσίαση στο 3rd International Conference on Strategic Innovative Marketing του ICSIM. (Μαδρίτη, 1-4 Σεπτεμβρίου).
 8. Dekoulou, P.* & Trivellas, P. (2014). “The Impact of Organizational Structure on Customer Relationship Performance: A Survey in the Greek Advertising and Media Industry”. Παρουσίαση στο 2nd nd International Conference on Contemporary Marketing Issues του ICCMI. (Αθήνα, 18-20 Ιουνίου).
 9. Καϊμάκη, Β. (2014). «Δημόσιες Σχέσεις και ΜΜΕ». Εισήγηση στην «17η Διημερίδα Τμημάτων-Γραφείων Διεθνών, Δημοσίων Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων». (Αθήνα, 12-13 Ιουνίου).
 10. Tsourvakas, G., Monastiridis, P. & Dekoulou, P.* (2014). “The Contribution of Innovation on Arts Organizations”. Παρουσίαση στο 11th World Media Economics & Management Conference. (Rio de Janeiro, Βραζιλία, 12-16 Μαΐου).
 11. Καϊμάκη, Β.*, Παναγόπουλος, Ανδ.* & Κυριακουλάκος, Π. (2014). From Journalists to Engaged Curators: Case Study of Greek Journalists Using Storify”. Εισήγηση στο συνέδριο “Digital Storytelling in Times of Crisis: International Digital Storytelling Conference”. (Αθήνα, 8 Μαΐου).
 12. Ιορδανίδου, Σ. (2014). «Από την Αποδόμηση στην Ανασύνθεση: η Σχέση της Πολιτικής με τη Δημοσιογραφία στην Εποχή της Κρίσης». Εισήγηση σε επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσαν το ΜΠΣ στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική, το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών και το Τμήμα Νομικής του Παν/μίου Λευκωσίας και το Περιοδικό Δημοσιογραφία – Η ελληνική Έκδοση του Columbia Journalism Review. (Λευκωσία, 7 Μαΐου).
 13. Καϊμάκη, Β (2014). «Το Υπό Διαμόρφωση Αφήγηµα της Νέας Δημπσιογραφίας». Εισήγηση σε επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσαν το ΜΠΣ στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική, το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών και το Τμήμα Νομικής του Παν/μίου Λευκωσίας και το Περιοδικό Δημοσιογραφία – Η ελληνική Έκδοση του Columbia Journalism Review. (Λευκωσία, 7 Μαΐου).
 14. Δογάνη, Μ., Παναγόπουλος, Ανδ., Ζαρίντας, Αντ. & Τσαγγάρης, Ι. (2014). «Η Ρητορική του Κατασκευασμένου Φόβου και ο Βιωμένος Φόβος: Μια Ανάλυση Περιεχομένου του Δημοσιογραφικού Λόγου στο Facebook». Παρουσίαση στην Διεπιστημονική Ημερίδα «Ελευθερία του Λόγου, του Νόμου ή του Φόβου; η Νέα Δημοσιογραφία και οι Προκλήσεις της» που διοργάνωσαν το ΜΠΣ «Επικοινωνία και νέα Δημοσιογραφία» του Α.Π.ΚΥ., το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το Περιοδικό Δημοσιογραφία – Η ελληνική Έκδοση του Columbia Journalism Review. (Λευκωσία, 17 Μαρτίου).
 15. Ασλανίδου, Αν. (2014). «Η Κιθάρα, Εργαλείο στο Τραγούδι της Αντίστασης και της Διαμαρτυρίας». Εισήγηση στην Επιστημονική Ημερίδα «Κιθάρα: από την Θεωρία στην Πράξη, από το Παρελθόν στο Μέλλον» που διοργάνωσαν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας Κύπρου. (Λευκωσία, 15 Μαρτίου).
 16. Ιορδανίδου, Σ. (2013). «Ας Ληφθεί Υπόψη και η Εμπειρία της ΕΡΤ». Παρουσίαση στην ημερίδα «60 Χρόνια Δημόσιας Ραδιοφωνίας-Ιστορία, Προσφορά, Προσδοκίες για το Μέλλον» που διοργάνωσε το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. (Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου).
 17. Dekoulou, P. * & Trivellas, P. (2013). “Learning Organization in Greek Advertising and Media Industry: A Way to Face Crisis and Gain Sustainable Competitive Aadvantage”. Παροσίαση στο 2nd Ιnternational Conference on Strategic Innovative Marketing. (Πράγα, 13-17 Μαΐου).
 18. Dekoulou, P. *, Mylonas, N., Monastiridis, P. & Petridou, E. (2012). “The Impact of Formalization and Decentralization on Learning Organization: A Survey in Greek Media Industry”. Παρουσίαση στο 10th World Media Economics & Management Conference. (Θεσσαλονίκη, 23-27 Μαΐου).
 19.  Tsourvakas, G., Zotos, Y., Dekoulou, P.* & Agas, K. (2010). “Socially Responsible Content as a Leadership Strategy Component for Dominant Media Companies”. Παρουσίαση στο 9th World Media Economics & Management Conference. (Bogotá, Κολομβία, 2-5 Ιουνίου).
 20. Dekoulou, P.*, Pϋhringer, K., Georgakarakou, C. & Tsourvakas, G. (2009). “Learning Culture in Newspaper Companies: A Comparative Study Between Greek and Swiss Journalists”. Παρουσίαση στο Διεθνές Συνέδριο του EMMA (European Media Management Education Association). (Παρίσι, 13–14 Φεβρουαρίου).
 21. Dekoulou, P.* & Tsourvakas, G. (2008). “Social Responsibility of the European Media Corporations”. Παρουσίαση στο “International Conference on Media and European Diversity”. (Oradea, Ρουμανία, 16-17 Οκτωβρίου).
 22. Tsourvakas, G., Dekoulou, P.* & Petridou, E.  (2008). “Learning Culture Features of Middle Staff Employees in Media Companies”. Παρουσίαση στο 8th World Media Economics & Management Conference. (Λισσαβώνα, 18–20 Μαΐου).
 23. Dekoulou, P.*, Tsourvakas, G. & Zotos, Y. (2005). “Leadership Style in Greek Media Companies: A First Approach". Παρουσίαση στο ”Challenges at the Top: Leadership in Media Organizations, International Conference”. (Jönköping, Σουηδία, 30 Σεπτεμβρίου). 
 
Δημοσιεύσεις σε Συλλογικούς Τόμους και Επιστημονικά Περιοδικά
 1. Antonaras, A., Iacovidou, M. & Dekoulou, P.* (2017). “Developing a University CSR Framework using Stakeholder Approach”. Στο “World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development”, Vol. X, No. pp. xxx-xxx (υπό έκδοση).
 2. Dekoulou, P*. & Trivellas, P. (2017). “Learning Organization and Organizational Structure as Antecedents of Organizational Effectiveness in Advertising and Media Industry”. Στο “Journal of Business and Industrial Marketing”, Vol. X, No. pp. xxx-xxx (υπό έκδοση).
 3. Τσακαρέστου, Μπ., Τσενέ, Λ., Ιορδάνογλου, Δ., Ιωαννίδης, Κ., Μπριάνα, M., (2017). «Ηγετική Νεανική Επιχειρηματικότητα: Ηγεσία και Επιχειρηματικές Δεξιότητες για τη Διαμόρφωση των Αγορών και το Τοπίο της Εργασίας στη Σύγχρονη Συνεργατική Οικονομία». Προοπτικές για τη Νέα Γενιά, 4η έκδοση: Συμμετοχή της Νεολαίας σε έναν ψηφιακό κόσμο. Σύμπραξη Νέων. Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Ένωση (υπό έκδοση).
 4. Ιορδάνογλου, Δ., Τσακαρέστου, Μ., Τσενέ, Λ., Λέναδρος, Ν., Ιωαννίδης, Κ. (2016). «Ηγέτες του Μέλλοντος». Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.
 5. Mαυρούλη, Ε., (2016). «Νέα εποχή προκλήσεων». Περιοδικό Δημοσιογραφία, η ελληνική έκδοση του Columbia Journalism Review, Τεύχος 12, σσ. 58-64.
 6. Tsourvakas, G., Monastiridis, P., Goulaptsi, I. & Dekoulou, P.* (2016). “The Contribution of Marketing Innovations on Art Organization Performance: Cases from the Biggest Art Organizations in Greece”. Στο “International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector”, Vol. 21, No.  2, pp. 133–147.
 7. Μαυρούλη, Ε., (2016). «Η μάχη της επικοινωνίας στη Γαλλία». Περιοδικό Δημοσιογραφία, η ελληνική έκδοση του Columbia Journalism Review, Τεύχος 11, σσ. 26-33.
 8. Monastiridis, P., Dekoulou, P.*, Veglis, A. & Tsourvakas, G. (2016). “Market Structure and Innovation Policies in Greece”. Στο H. van Kranenburg (Ed.) “Innovation Policies in the European News Media Industry: A Comparative Study”. Berlin Heidelberg, Springer Verlagen, pp. 109-123.
 9. Μιχαηλίδης, Ν. (2016). «Ποντιακή Μουσική, Social Media και Πολιτικός Ακτιβισμός στην Τουρκία». Περιοδικό Δημοσιογραφία, η ελληνική έκδοση του Columbia Journalism Review, τεύχος 10, σσ. 6-11.
 10. Παύλου, Ε. (2016). «ISIS και Βιντεοπαιχνίδια: Η Ριζοσπαστικοποίηση των Νέων με Όχημα την Παιχνιδοποίηση (Gamification)». Περιοδικό Δημοσιογραφία, η ελληνική έκδοση του Columbia Journalism Review, Τεύχος 10, σσ. 28-33.
 11. Τσενέ, Λ. (2016). «Ποιοτική Μικτή Μεθοδολογία: Κοινωνική Ευθύνη των Μέσων στην Εποχή του Web 2.0. Ένα Νέο Μοντέλο Κοινωνικής Ευθύνης για τους Οργανισμούς των Μέσων: Τάσεις και Αντιλήψεις. Η Περίπτωση της Ελλάδας». Sage Research Methods.
 12. Antonaras, A. & Dekoulou, P. * (2015). “Enterprising Cculture: Innovation and Value-Network”. Στο H.R. Kaufmann & R. Shams (Eds.) “Entrepreneurial Challenges in the 21st Century: Creating Stakeholder Value Co-creation”.  Palgrave Macmillan, pp. 94-106. 
 13. Δαγουλά, X. (2015). «Ξέρει το Ελληνικό Twitter την Νέα Δημοσιογραφία;».  Περιοδικό Δημοσιογραφία, η ελληνική έκδοση του Columbia Journalism Review, Τεύχος 8-9, σσ. 20-24.
 14. Dekoulou, P. * & Trivellas, P. (2015). “Measuring the Impact of Learning Organization on Job Satisfaction and Individual Performance in Greek Advertising Sector”. Στο 3rd International Conference on Strategic Innovative Marketing (ICSIM-2014)”. Elsevier, 175 (12 February) pp. 367-375. 
 15. Ιορδανίδου, Σ. (2015). «Ευρώπη Σήμερα: ο Φόβος, η Ενημέρωση και η Πολιτική» Κυπριακή Μαρτυρία, Τεύχος 304, σσ. 23-26.
 16. Βαλσαμίδου, Λ. Π. (2014). «Φύλο και Σεξουαλικότητα σε Ελληνικές Τηλεοπτικές Κωμικές Σειρές: Μελέτη Περίπτωσης».   Στο Τ. Δουλκέρη (επιμ.) «Από την Τηλεόραση στα Νέα Μέσα και Ελληνική Κοινωνία» . Αθήνα: Παπαζήσης. σσ. 87-114. 
 17. Keskenidou, M., Kyridis, A., Valsamidou, L.P. *, Soulani, A.-H. (2014). The Internet as a Source of Information. The Social Role of Blogs and their Reliability.  Στο “Observatorio (OBS*) Journal”, vol.8 – nº1, 203-228. 1646-5954/ERC123483/2014 203.
 18. Τσενέ, Λ. (2014). «Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα και Πολιτιστικά Startups: Η Περίπτωση της Ελλάδας”. Στο “Access Culture Platform - Rethinking Education: Empowering Individuals with the Appropriate Educational Tools, Skills and Competencies, for their Active Cultural, Political and Economic Participation in Society in Europe and Beyond”. ENCATC.
 19. Tsourvakas, G., Monastiridis, P. & Dekoulou, P. * (2014). “The Contribution of Innovation on Arts Organizations Performance: the Case of the Greek Leading Arts Organizations”. Στο “Contemporary Media Industries, Geographical Issues, 11th Word Media Economics and Management Conference”. pp. 140-163.
 20. Dekoulou, P. * & Trivellas, P. (2014). “Learning Organization in Greek Advertising and Media Industry: A Way to Face Crisis and Gain Sustainable Competitive Advantage”. Στο “2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing, Procedia-Social and Behavioral Sciences”. Elsevier, 148 (25 August). pp. 338–347.
 21. Dekoulou, P.* & Tsourvakas, G. (2012). “Polarization of Commercial and Journalistic Values in Newspaper Industry: An Exploratory Study in Greece”. Στο “Journal of Applied Journalism and Media Studies”, Vol. 1, No. 2, pp. 181-200.
 22. Βαλσαμίδου, Λ. Π. (2012). «Αναπαραστάσεις Φύλου και Παιδικής Ηλικίας σε  Σύγχρονες Ελληνικές Τηλεοπτικές Σειρές: Η Περίπτωση του Καφέ της Χαράς». Στο Ε. Κούρτη (επιμ.). «Παιδική Ηλικία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας»,  τ. Α’. Αθήνα: Ηρόδοτος/Ο.Μ.Ε.Ρ. σσ. 335-354.
 23. Valsamidou, L.P.*, Kyridis, A. (2012). “Students in the Role of Journalists: School Newspaper Publications about the Mass Media”. Στο “Journal of Studies in Education”, 2(2), pp. 10-29.
 24. Βαλσαμίδου, Λ.Π. *, Κυρίδης, Α. & Βαμβακίδου, Ι. (2011). «Η Πολυτροπικότητα στους Τίτλους των Σχολικών Εφημερίδων». Στο Μ. Α. Πουρκός & Ε. Κατσαρού (επιμ.) «Βίωμα, Μεταφορά και Πολυτροπικότητα: Εφαρμογές στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση, τη Μάθηση και τη Γνώση». Θεσσαλονίκη: Νησίδες, σσ. 381-402.
 25. Βαλσαμίδου,  Λ. (2011). «Αλφαβητισμός και Εκπαίδευση στα Μέσα: Όροι, ορισμοί, στόχοι και περιεχόμενο». Στο  i – Teacher”, τ. 2, σσ. 117-126.
 26. Valsamidou, L.P.*, Vamvakidou, I., Alevriadou, A. (2011). “Representations of Disability in Greek School Newspapers: A Quantitative and Qualitative Analysis”. Στο “Review of European Studies”, 3(2), pp. 10-21.
 27. Dekoulou, P. *, Pϋhringer, K., Georgakarakou, C. & Tsourvakas, G. (2010). “Integrating Learning and Work in the Newspaper Industry: A Comparative Study of Greek and Swiss Journalists”. Στο “Journal of Media Business Studies”, Vol. 7, No. 1, pp. 59-90.
 28. Tsourvakas, G., Zotos, Y. & Dekoulou, P*. (2010). “Social Responsible Content as Leadership Strategy Component for Dominant Media Companies”. Στο “In Media Under Changing/Challenging [IX World Media Economics and Management Conference”. Universidad de la Sabana, Bogotà.
 29. Βαλσαμίδου, Λ. Π. (2010).  «Μαθαίνω πώς να Μαθαίνω και Σχολικές Εφημερίδες Ελληνικών Δημοτικών Σχολείων: Δημοσιεύματα για την Ιστορία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία και την Πολιτική. Στα «Πρακτικά  του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης» (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.),  5Ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω», 7-9 Μαΐου 2010, σσ. 1-10. 
 30. Βαλσαμίδου, Λ.Π. (2010). «ΜΜΕ και Προσχολική Εκπαίδευση: Οι Εφημερίδες στο Νηπιαγωγείο». Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνέδριου Προσχολικής Αγωγής «Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στην Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση του 21ου αιώνα». τ. B, σσ. 322-336.
 31. Βαλσαμίδου, Λ. Π. (2010). «Στερεότυπα, Προκαταλήψεις και Δδιακρίσεις Φύλου ως προς την Χρήση Υπολογιστή: Η Περίπτωση Φοιτητριών και Φοιτητών-Μελλοντικών Δασκάλων». Πρακτικά Συνεδρίου, 1Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τ. Γ’. Σμυρνιωτάκης, σσ. 36-44.
 32. Βαλσαμίδου, Λ. Π. (2010).  «Χρήση του Η/Υ και τουΔιαδικτύου στην Τάξη του Ελληνικού Δημόσιου Νηπιαγωγείου: Διερεύνηση των Απόψεων και των Εμπειριών των εν Ενεργεία Εκπαιδευτικών».  Στο “i-Teacher”, τ. 1, σσ. 111-123.
 33. Ντίνας, Κ., Βαλσαμίδου, Λ. Π.* (2010). «Σας Καλωσορίζουμε στην Ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου μας …και Καλή Πλοήγηση!»: Μελέτη Ιστοσελίδων των Δημόσιων Ελληνικών Νηπιαγωγείων». Στο Γ. Σαλονικίδης, (επιμ.) «Ψηφιακές και Διαδικτυακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνέδριου Ημαθίας». σσ. 423-436.
 34. Τσενέ, Λ. (2010). «Ηθικά Διλήμματα στη Δημοσιογραφία: από τα Comics στην Πραγματικότητα». Στο «Θέα από Ψηλά: Φαντασία και Αφήγηση στα Comics». Ηλίβατον.
 35. Βαλσαμίδου, Λ.* & Κυρίδης, Α. (2009). «Μεγάλοι Αθλητές, Μεγάλοι Αγώνες και Μικροί Δημοσιογράφοι. Ο Αθλητισμός στις Στήλες Σχολικών Εφημερίδων». Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 158σσ. 71-87.
 36. Τσενέ, Λ. (2009). «BBC Ouch!: Ένα Mοντέλο Eυθύνης των Μέσων απέναντι στα Άτομα με Αναπηρία». Στο Πρακτικά Συνεδρίου «ΜME και Άτομα με Αναπηρία». ΓΓ Ενημέρωσης-ΓΓ Επικοινωνίας.
 37. Βαλσαμίδου, Λ., Μακρογιώργος, Β. (2009). «Η ‘Τηλεόραση’: Παρουσίαση ενός Διαθεματικού Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τις Μεγάλες Τάξεις του Δημοτικού Σχολείου». Στο Π. Πολίτης, (επιμ.)  « Ένταξη & Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία». Πρακτικά 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου. Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σσ. 731-736.
 38. Tsourvakas, G., Dekoulou, P. * & Petridou, E.  (2008). “Learning Culture Features of Middle Staff Employees in Media Companies”. Στο A. Albarran, P. Faustino & R. Santos (Eds.) “The Media as a Driver of the Information Society: Economics, Management, Policies and Technologies”, Media XXI/Formalpress-Publicações e Marketing Lda: Lisbon, pp. 381-401.
 39. Βαλσαμίδου, Λ., Μαρσέλου, Β., Μπούκουρα, Κ., Πλιάσα, Σ. (2008). «Μαθήματα Nέων Tεχνολογιών σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Παιδαγωγικών Τμημάτων». Στο Ε. Κολτσάκης & Ι. Σαλονικίδης, (επιμ.) «Ψηφιακό Υλικό για την Υποστήριξη του Παιδαγωγικού Έργου των Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης», τ. Α’. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνέδριου Ημαθίας. Νάουσα, σσ. 37-45.
 40. Tsourvakas, G., Zotos, Y. & Dekoulou, P*. (2007). “Leadership Styles in the Top Greek Media Companies: Leading People with a Mixed Style”. Στο “The International Journal on Media Management”, Vol. 9, No. 2, pp. 77-86.

*Μέλη της ερευνητικής κοινότητας του ΜΠΣ "Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία" που συμμετέχουν στις έρευνες.


 
 1. Διαδικτυακές Μονογραφίες
Το Μ.Π.Σ. Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία  σε συνεργασία  με το Advanced Media Institute δημιούργησε τη σειρά μονογραφιών: Occasional Papers. Στόχος είναι να καλύψει υφιστάμενα κενά στην ελληνόφωνη βιβλιογραφία,  καθιστώντας συγκεκριμένα θεωρητικά πλαίσια πιο εύκολα προσβάσιμα στους φοιτητές και διευκολύνοντας την εργαλειοποίησή τους για ερευνητικούς λόγους.
 1. Τάκας, Ε. (2015). «Τις Πταίει; Γνωσιακές Μεροληψίες στην Απόδοση ΑιτιότηταςΟι Στρεβλώσεις στην Ακούσια Χρήση της Αιτιώδους Συσχέτισης. Επισκόπηση Θεωρίας». Occasional Paper No1, Κύπρος: Advanced Media Institute.
 
 1. Έρευνες με Ανάθεση / Εκθέσεις Αποτελεσμάτων Ερευνητικών Προγραμμάτων
To Advanced Media Institute, το καλοκαίρι του 2014 και για λογαριασμό του ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» υλοποίησε έρευνα που αφορούσε τη χαρτογράφηση α) των διεθνών τάσεων στις μεταπτυχιακές σπουδές  στα πεδία της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας, β) των τάσεων των επαγγελματιών της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα και την Κύπρο, όσον αφορά το βαθμό εξειδίκευσης και τις δυνατότητες επιλογής κατευθύνσεων σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας,  και γ) της σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη σε αυτά και στην κατάθεση προτάσεων, προκειμένου το ΜΠΣ «Επικοινωνία και νέα Δημοσιογραφία» να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό και να εναρμονιστεί πλήρως με τις πραγματικές ανάγκες των μελλοντικών φοιτητών.
 1. Ιορδανίδου, Σ., Τσενέ, Λ. και Αθανασιάδης H, (2015). «Έκθεση Αποτελεσμάτων Έρευνας: Χαρτογράφηση Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πεδία της Επικοινωνίας και της Δημοσιογραφίας – Καταγραφή Τάσεων και Δυναμικών». Αδημοσίευτη Έρευνα του Advanced Media Institute για το ΜΠΣ «Επικοινωνία και Nέα Δημοσιογραφία» του Α.Π.ΚΥ., Λευκωσία.

 
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29