Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ Κανάλι YouTube Π.Σ

 
 1. Συγκρότηση και Διαχείριση Εικόνας Κρατών και Τόπων / Images of Nations – Nation and Place Branding

Περιλαμβάνει μία σειρά από αυτόνομα, αλλά θεματολογικά αλληλένδετα ερευνητικά έργα τα οποία συγκροτούν μία ενιαία ερευνητική κατεύθυνση.  Η εστίαση είναι στην κατασκευή και τη διαχείριση της Εικόνας Κράτους. Εξετάζονται με συστηματικό τρόπο εικόνες κρατών και διερευνάται η επίδραση των κρίσιμων γεγονότων, του εθνοκεντρισμού, της διαδικασίας παραγωγής των ειδήσεων, καθώς και της στρατηγικής των δρώντων υποκειμένων. Παράλληλα, εξετάζεται η σχέση της εικόνας του κράτους με την εικόνα των προϊόντων και υπηρεσιών μίας χώρας (country of origin effect), καθώς και με τον πολιτισμό και τον τουρισμό, ενώ διερευνώνται συστηματικά επιμέρους πεδία στρατηγικής διαχείρισης της κρατικής εικόνας όπως το Nation Branding και το Place Branding. Σε αυτήν την ερευνητική κατεύθυνση, συνεισφέρουν οι: Αθανάσιος Ν. Σαμαράς, Σοφία Ιορδανίδου, Βασίλης Μουρδουκούτας, Αναστασία Ασλανίδου, Αναστασία Μηνά, Νίκος Μέλιος, Νίκος Μιχαλίτσης και Ιάκωβος Τσαγγάρης.

 
Διάχυση αποτελεσμάτων της έρευνας - Εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια

 1. Μέλιος, Ν. (2017). «Regenaration ή Rebranding Piraeus: O Ρόλος της Πολιτισμικής Κληρονομίας ως Μοχλός για την Κοινωνικό-οικονομική Ανάπτυξη της Πόλης». Έγινε δεκτή από τους κριτές η περίληψη της ανακοίνωσης για παρουσίαση στο πλαίσιο των εργασιών του «2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Marketing και Branding Τόπου» που διοργανώνουν το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο Δήμος Λαρισαίων. (Λάρισα, 31 Μαρτίου-2 Απριλίου).
 2. Μέλιος, Ν. (2016). «Re - Branding Piraeus: Το  Πολιτισμικό Απόθεμα της Πόλης ως Μοχλός Αλλαγής της Σύγχρονης Ταυτότητας και Εικόνας της». Παρουσίαση έρευνας στο επιστημονικό συνέδριο «Προσφυγικό και Brexit: Πολιτική Ρητορική, Μέσα Ενημέρωσης και Εικόνες Κρατών» που διοργάνωσαν το Εργαστήριο Στρατηγικής Επικοινωνίας & Μέσων Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» του Α.Π.ΚΥ. (Πειραιάς 20 Οκτωβρίου).
 3. Μηνά, Αν. (2016). «Η  Κυπριακή Δημοκρατία σε περίοδο κρίσης: Απεικονίσεις στα Διεθνή Δίκτυα Ενημέρωσης».  Παρουσίαση έρευνας στο επιστημονικό συνέδριο «Προσφυγικό και Brexit: Πολιτική Ρητορική, Μέσα Ενημέρωσης και Εικόνες Κρατών» που διοργάνωσαν το Εργαστήριο Στρατηγικής Επικοινωνίας & Μέσων Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» του Α.Π.ΚΥ. (Πειραιάς 20 Οκτωβρίου).
 4. Μιχαλίτσης, Ν. (2016). «Re - Branding Greece. Αναζητώντας τα Κομμάτια που θα Ανασυνθέσουν την Εικόνα της Χώρας». Παρουσίαση έρευνας στο επιστημονικό συνέδριο «Προσφυγικό και Brexit: Πολιτική Ρητορική, Μέσα Ενημέρωσης και Εικόνες Κρατών» που διοργάνωσαν το Εργαστήριο Στρατηγικής Επικοινωνίας & Μέσων Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» του Α.Π.ΚΥ. (Πειραιάς 20 Οκτωβρίου).
 5. Ασλανίδου, Αν. (2016) «Η Επικοινωνιακή Δύναμη της Μουσικής: Εργαλείο Αντίστασης και Διαμαρτυρίας, Γέφυρα Εθνών και Πολιτισμών ή Μέσο Προώθησης της Κοινωνικής Συνοχής και Οικονομικής Ανάπτυξης». Παρουσίαση στην Διεπιστημονική Διημερίδα «Πολιτική, Τουρισμός και Επικοινωνία» που διοργάνωσαν η Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ., η Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Ε.Κ.ΠΑ. και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Τουρισμού. (Ρόδος-Κως, 20-22 Οκτωβρίου).
 6. Ιορδανίδου, Σ. (2016). «Η Ρητορική Κατασκευή της Εικόνας της Ελλάδας στον Κυπριακό Τύπο τον Μάρτιο του 2013 – Στρατηγικές και Απεικονίσεις». Παρουσίαση στο συνέδριο «Ο Μάρτης που Άλλαξε την Κύπρο» που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. (Λευκωσία, 7-8 Απριλίου).
 7. Μηνά, Αν. & Σαμαράς, Αθ.Ν. (2016).  «Η Δυναμική της Κρίσης και οι Αφηγήσεις της Εξαΰλωσης: Αναπαραστάσεις των Κυπριακών Τραπεζών και της Κυπριακής Οικονομίας τον Μάρτιο 2013 στα Διεθνή Δίκτυα Επικοινωνίας». Παρουσίαση στο συνέδριο «Ο Μάρτης που Άλλαξε την Κύπρο» που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. (Λευκωσία, 7-8 Απριλίου).
 8. Τσαγγάρης, Ι. & Σαμαράς, Αθ.Ν. (2016). «Η Εικόνα των Ελληνοκυπρίων στον Τουρκοκυπριακό Τύπο. Ποσοτική Ανάλυση Περιεχομένου. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας». Παρουσίαση στην ημερίδα «Πώς μας βλέπουν οι Τουρκοκύπριοι» που διοργάνωσαν το ΜΠΣ «Επικοινωνία και νέα Δημοσιογραφία» του Α.Π.ΚΥ., το Advanced Media Institute και το Γρα.φείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Λευκωσία, 13 Ιανουαρίου).
 9. Ασλανίδου, Αν. (2015) «Μ.Μ.Ε. στον Επαναπροσδιορισμό του Τουριστικού Προϊόντος σε Περίοδο Κρίσης: Η Περίπτωση της Κύπρου». Παρουσίαση σε διεπιστημονική διημερίδα που διοργάνωσε η Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Τουρισμού (Ρόδος, 16-17 Οκτωβρίου).
 10. Μέλιος, Ν. (2015) «Re-branding PiraeusTο Πολιτισμικό Απόθεμα της Πόλης ως Μοχλός Αλλαγής της Σύγχρονης Ταυτότητας και Εικόνας της στο Πλαίσιο της Κοινωνικοοικονομικής της Ανασυγκρότησης» Ελληνικό Τμήμα της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (RSAI, ERSA). Παρουσίαση στο 13o Επιστημονικό Συνέδριο «Αυτοδιοίκηση και Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Σύγχρονες Προοπτικές» που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης. (Αθήνα, 26-27 Ιουνίου).
 11. Iordanidou, S., Mina, An., & Samaras, Ath.N. (2015) “Branding an Island in Crisis? A Comparative Analysis of the Mediated Ιmage of Cyprus in International News Media and its Projected Image in Tourist Advertisement Spots”. Παρουσίαση στο Διεθνές Συνέδριο «Impact of Culture Heritage on Economic Development in Island Destinations», RETI  που διοργάνωσαν το Centre for Nordic Studies, Orkney College, University of the Highlands and Islands (Kirkwall, Σκωτία, 26-28 Ιουνίου).
 12. Σαμαράς, Αθ.Ν. & Μηνά, Αν. (2015). «Η Επίδραση της Αποδόμησης του Τραπεζικού Τομέα στη Διεθνή Εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας». Παρουσίαση έρευνας στην ημερίδα «Πως Επηρέασε τη Διεθνή Εικόνα της Κύπρου η Τραπεζική Κρίση;» που διοργάνωσαν το Advanced Media Institute  και το ΜΠΣ «Επικοινωνία και   νέα Δημοσιογραφία» του Α.Π.ΚΥ. (Λευκωσία, 14 Μαΐου).
 13. Μπριάνα, Μ., (2013), «Οικονομική και Πολιτιστική Διπλωματία από τη βάση», Παρουσίαση στο 6ο Διετές PhD Συμπόσιο του Ελληνικού Παρατηρητηρίου για τη Σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο, London School of Economics, (Λονδίνο, 6-7 Μαΐου).
 

Δημοσιεύσεις σε  Συλλογικούς Τόμους και Επιστημονικά Περιοδικά

 1. Ασλανίδου, Αν. (2017). «Ταξιδιωτική Δημοσιογραφία: Από τον Ηρόδοτο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης». Στο Σ. Ιορδανίδου Επιμ) «Διαχείριση και Συγκρότηση Εικόνας Τόπου: από το Place Branding στην Ταξιδιωτική Δημοσιογραφία». Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις & Advanced Media Institute  (υπό έκδοση).
 2. Μουρδουκούτας, Β. (2017). «Τεχνικές και Στρατηγική Ανάπτυξη και Ενίσχυση της Φήμης και της Εικόνας ενός Ταξιδιωτικού Προορισμού». Στο Σ. Ιορδανίδου (Επιμ) «Διαχείριση και Συγκρότηση Εικόνας Τόπου: από το Place Branding στην Ταξιδιωτική Δημοσιογραφία». Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις & Advanced Media Institute  (υπό έκδοση).
 3. Ασλανίδου, Αν. (2017). «Η Συμπεριφορά του Τουρίστα – Καταναλωτή: μια κοινωνιολογική προσέγγιση». Στο Σ. Ιορδανίδου (Επιμ) «Διαχείριση και Συγκρότηση Εικόνας Τόπου: από το Place Branding στην Ταξιδιωτική Δημοσιογραφία». Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις & Advanced Media Institute  (υπό έκδοση).
 4. Μέλιος, Ν. (2017). «‘Rebranding Piraeus’: Tο Πολιτισμικό Απόθεμα της Πόλης ως Μοχλός Αλλαγής της Σύγχρονης Ταυτότητας και Εικόνας της στο Πλαίσιο της Κοινωνικοοικονομικής της Ανασυγκρότησης». Στο Σ. Ιορδανίδου (Επιμ)  «Διαχείριση και Συγκρότηση Εικόνας Τόπου: από το Place Branding στην Ταξιδιωτική Δημοσιογραφία». Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις & Advanced Media Institute  (υπό έκδοση).
 5. Μηνά, Aν. (2017). «Διερεύνηση των πρακτικών συνεπαγωγών του Nation Brand και της κρατικής εικόνας: Η “επίδραση της χώρας προέλευσης” στην εικόνα των προϊόντων». Στο Σ. Ιορδανίδου (Επιμ) «Διαχείριση και Συγκρότηση Εικόνας Τόπου: από το Place Branding στην Ταξιδιωτική Δημοσιογραφία». Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις & Advanced Media Institute  (υπό έκδοση).
 6. Μιχαλίτσης, Ν. (2017). «Από το Branding στο Nation Branding : Περιεχόμενο και Διαδικασίες». Στο Σ. Ιορδανίδου (Επιμ) «Διαχείριση και Συγκρότηση Εικόνας Τόπου: από το Place Branding στην Ταξιδιωτική Δημοσιογραφία». Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις & Advanced Media Institute  (υπό έκδοση).
 7. Μπριάνα, Μ. (2017). «Στρατηγικός Προσανατολισμός του Εθνικού Σήματος της Ελλάδας: μία Μικτή Προσέγγιση Εσωτερικής Ολοκλήρωσης και Εξωτερικής Προσαρμογής». Στο Σ. Ιορδανίδου (Επιμ) «Διαχείριση και Συγκρότηση Εικόνας Τόπου: από το Place Branding στην Ταξιδιωτική Δημοσιογραφία». Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις & Advanced Media Institute  (υπό έκδοση).
 8. Τσενέ, Λ. (2017). «Η Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα και οι Δημιουργικές Βιομηχανίες ως Καταλύτης του Destination Branding». Στο Σ. Ιορδανίδου (Επιμ)  «Διαχείριση και Συγκρότηση Εικόνας Τόπου: από το Place Branding στην Ταξιδιωτική Δημοσιογραφία». Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις & Advanced Media Institute  (υπό έκδοση).
 9. Ασλανίδου, Αν. (2017). «Η Επικοινωνιακή Δύναμη της Μουσικής : Εργαλείο Αντίστασης και Διαμαρτυρίας, Γέφυρα Εθνών και Πολιτισμών ή Μέσο Προώθησης της Κοινωνικής Συνοχής και Οικονομικής Ανάπτυξης», στο Τ. Δουλκέρη (Επιμ.) «Πολιτική, Τουρισμός και Επικοινωνία». Αθήνα: Εκδ. Λειμών.
 10. Μηνά Αν., Δημητρίου Μ. & Σαμαράς Αθ.Ν. (2015). «Η Εικόνα του Κυπριακού Τραπεζικού Τομέα και η Εικόνα της Κύπρου εν Κρίση: μία Διαχρονική Ποσοτική Ανάλυση Περιεχομένου στο BBC». Περιοδικό Δημοσιογραφία – Η ελληνική Έκδοση του Columbia Journalism Review, Τεύχος 6-7, σσ. 16-23.
 11. Τσαγγάρης, Ι.,  & Σαμαράς, Αθ.Ν. (2015).  «‘Εμείς’ Μέσα από τα Μάτια των ‘Άλλων’: Απεικονίσεις των Ελληνοκυπρίων στα Τουρκοκυπριακά Μέσα».  Περιοδικό Δημοσιογραφία – Η ελληνική Έκδοση του Columbia Journalism Review, Τεύχος 8-9, σσ. 53-61.
 12. Ασλανίδου, Αν. (2015). «ΜΜΕ στον Επαναπροσδιορισμό του Τουριστικού Προϊόντος σε Περίοδο Κρίσης: Η περίπτωση της Κύπρου». Στο Τ. Δουλκέρη, (Επιμ.) «Τουρισμός, Παιδεία και Επικοινωνία». Αθήνα: Εκδ. Λειμών.
 13. Μπριάνα, Μ., (2015). «Η Ελληνική Πολιτιστική Διπλωματία υπό το Πρίσμα των Αρχών του Μάρκετινγκ βάσει της Εμπειρίας (Experiential Marketing)». Στο «Διαστάσεις της Επιχειρηματικότητας ΙΙ», Συλλογή Επιστημονικών Κειμένων της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Παντείου Πανεπιστημίου.
 
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29