Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ Κανάλι YouTube Π.Σ

 
 1. Ρητορική Επικοινωνία και Πολιτική στην Ελλάδα και την Κύπρο

Πρόκειται για υπό εξέλιξη αυτόνομο ερευνητικό έργο σε συνεργασία με το Advanced Media Institute. Επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας είναι ο Αθανάσιος Ν. Σαμαράς και η ερευνητική ομάδα απαρτίζεται από τους Σοφία Ιορδανίδου,Αθανάσιο Ν. Σαμαρά και τους αποφοίτους τους ΜΠΣ: Κυριάκο Κολοβό, Εμμανουήλ Τάκα, Ειρήνη Σκεύη και Γεωργία Μυλόρδου. Το ερευνητικό έργο συμπεριλαμβάνει μία σειρά εμπειρικών ερευνών που αφορούν εκφάνσεις της πολιτικής ρητορικής και σχετίζονται με την ρητορική επίθεση, την απόδοση υπαιτιότητας και τις στρατηγικές απολογίας. Αντλήθηκαν αναλυτικά εργαλεία από τα πεδία της ρητορικής και της κοινωνικής ψυχολογίας για να απαντηθούν ερευνητικά ερωτήματα στο πεδίο της στρατηγικής πολιτικής επικοινωνίας. Στις εμπειρικές έρευνες χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου με χρήση της κλείδας παρατηρήσεων, καθώς και η ποσοτική ανάλυση περιεχομένου.

 

Διάχυση αποτελεσμάτων της έρευνας - Εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια


 1. Κολοβός, Κ. (2016). «Οι Προσωπικές Επιθέσεις στις Τηλεμαχίες - Κυπριακές Προεδρικές Εκλογές». Παρουσίαση έρευνας στο επιστημονικό συνέδριο «Προσφυγικό και Brexit: Πολιτική Ρητορική, Μέσα Ενημέρωσης και Εικόνες Κρατών» που διοργάνωσαν το Εργαστήριο Στρατηγικής Επικοινωνίας & Μέσων Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» του Α.Π.ΚΥ. (Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου).
 2. Μυλόρδου, Γ. (2016). «Οι Ρητορικές Επιθέσεις στις Κυπριακές Προεδρικές Εκλογές». Παρουσίαση έρευνας στο επιστημονικό συνέδριο «Προσφυγικό και Brexit: Πολιτική Ρητορική, Μέσα Ενημέρωσης και Εικόνες Κρατών» που διοργάνωσαν το Εργαστήριο Στρατηγικής Επικοινωνίας & Μέσων Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» του Α.Π.ΚΥ. (Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου).
 3. Kolovos, K. & Iordanidou, S. (2016). The Employment of Negative and Positive Ethotic Arguments, Related With Financial Crisis, During Televised Presidential Debates for the 2013 Elections in Cyprus”. Η παρουσίαση εγκρίθηκε στο 24ο Παγκόσμιο Συνέδριο Πολιτικής Επιστήμης που διοργάνωσε η Διεθνής Ένωση Πολιτικής Επιστήμης (IPSA). (Πόζναν, Πολωνία, 23-28 Ιουλίου). 
 4. Takas, E., Samaras, Ath.N. & Aspriadis N.  (2016). Who’s to Blame? Attribution Processes and the Rhetoric of Blame during the Parliamentary Discussion on the Third Memorandum in Greece”. Η παρουσίαση εγκρίθηκε στο 24ο Παγκόσμιο Συνέδριο Πολιτικής Επιστήμης που διοργάνωσε η Διεθνής Ένωση Πολιτικής Επιστήμης (IPSA). (Πόζναν, Πολωνία, 23-28 Ιουλίου).  
 5. Κολοβός, Κ. & Ιορδανίδου, Σ. (2016). «Αρνητικά και Θετικά Ηθοτικά Επιχειρήματα για την Οικονομική Κρίση στις Τηλεμαχίες των Προεδρικών Εκλογών και οι Πρακτικές Συνεπαγωγές τους: Προλεγόμενα της Επερχόμενης Κρίσης ή Δημόσιος Λόγος στη Χώρα των Λωτοφάγων;». Παρουσίαση στο συνέδριο «Ο Μάρτης που Άλλαξε την Κύπρο» που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Λευκωσία, 7-8 Απριλίου).
 6. Τάκας, Ε. & Σαμαράς, Α.Ν. (2015). «Η Θεωρία Παραγωγικών Αιτιών στην Στρατηγική Πολιτική Επικοινωνία: Συστηματική Ανάλυση των Αιτιακών Αποδόσεων στον Κοινοβουλευτικό Λόγο για το Τρίτο Μνημόνιο». Παρουσίαση στο 10ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Ψυχολογίας. (Παλαιοκερασιά, Φθιώτιδα, 10 – 13 Δεκεμβρίου).
 7. Σκεύη, Ε. &  Σαμαράς, Αθ.Ν. (2015). «Μια Πραγματική Συγνώμη; Στρατηγικές Επανόρθωσης Εικόνας και Απολογητικός Λόγος για την Μνημονιακή Μεταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ». Παρουσιάστηκε στην «4η Ημερίδα του Εργαστηρίου Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης» που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. (Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου).
 8. Τάκας, Ε. (2015). «Η Επίδραση της Μνημονιακής Μεταστροφής του ΣΥΡΙΖΑ στις Αναπαραστάσεις των Παραγωγικών Αιτιών της Κρίσης». Παρουσιάστηκε στην «4η Ημερίδα του Εργαστηρίου Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης» που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. (Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου).
 9. Σκεύη, Ε. &  Σαμαράς, Αθ.Ν. (2015). «Στρατηγικές Επανόρθωσης Εικόνας και Απολογητικός Λόγος για την Μνημονιακή Εμπλοκή της Ελλάδας στον Προεκλογικό Λόγο του ΠΑΣΟΚ και του ΚΙΔΗΣΟ». Παρουσ ιάστηκε στο διεθνές συνέδριο  Narratives of the Crisis: Myths and Realities” που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. (Θεσσαλονίκη, 24-26 Ιουνίου).
 10. Takas, E. & Samaras, Ath.Ν. (2015). “The Rhetoric of Blame for the Greek Financial Crisis and ParliamentaryDiscussions”.  Παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο  “Narratives of the Crisis: Myths and Realities” που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. (Θεσσαλονίκη, 24-26 Ιουνίου).
 11. Kolovos, K. & Samaras, Ath.N. (2015). “Ad Hominem Arguments in Cyprus during 2013 Presidential Campaign: Analysis of Televised Presidential Debates”. Παρουσίαση στο 13th Annual International Conference on Communication and Mass Media που διοργάνωσε το ATINER. (Αθήνα, 11-14 Μαΐου).
 12. Takas, E. & Samaras, Ath.Ν. (2015). “Strategic Framing and Attribution of Blame during the Parliamentary Discussions on the Memorandum ΙΙ in Greece”. Παρουσίαση στο 13th Annual International Conference on Communication and Mass Media που διοργάνωσε το ATINER (Αθήνα, 11-14 Μαΐου).
 13. Kolovos, K. & Samaras, Ath.N. (2015). “Past Campaigns Triggers Present Attacks: The Impact of the 2004 Annan Plan Campaign Upon the Use of ad Hominem Arguments During the 2013 Presidential Elections in Cyprus”. Παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Αγγλικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (PSA). (Sheffield, Αγγλία,  29 Μαρτίου – 1 Απριλίου).
 14. Samaras, Ath.N. & Takas, E. (2015). “Attribution Processes and the Rhetoric of Blame During the ParliamentaryDiscussion on the Confidence Vote in Greece”.  Παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Αγγλικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (PSA). (Sheffield, Αγγλία, 20 Μαρτίου – 1 Απριλίου).
 


Δημοσιεύσεις σε Συλλογικούς Τόμους και Επιστημονικά Περιοδικά


 1. Σκεύη, Ε. & Σαμαράς, Αθ.Ν. (2017).  «Στρατηγικές Επανόρθωσης Εικόνας και Απολογητικός Λόγος για την Μνημονιακή Εμπλοκή της Ελλάδας στην Προεκλογική Εκστρατεία Ιανουαρίου 2015 – Η Περίπτωση του ΠΑΣΟΚ και του ΚΙΔΗΣΟ».  Στο Χ. Κωνσταντοπούλου (Επιμ.) «Αφηγήσεις της Κρίσης,  Μύθοι και Πραγματικότητες της Σύγχρονης Κοινωνίας». Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση. σσ.87-123
 2. Κολοβός, Κ. (2016). «Το Φαινόμενο της Αποχής. Η Περίπτωση των Κυπριακών Βουλευτικών Εκλογών του 2016». Περιοδικό Δημοσιογραφία – Η ελληνική Έκδοση του Columbia Journalism Review, Τεύχος 11, σσ. 39-44.
 3. Takas, E. & Samaras, Ath.N. (2015). “Legitimation and De-legitimation Processes of Memorandum II in Greece: Facets of Strategic Framing in Greek Parliamentary Discourse”. French Journal for Media Research, 5.
  http://frenchjournalformediaresearch.com/docannexe/file/626/takas_pdf1.pdf
 4. Τάκας, Ε. & Σαμαράς, Αθ.Ν. (2015).  «Απόδοση (υπ)Αιτιότητας για το Δεύτερο Μνημόνιο στην Ελληνική Βουλή». Περιοδικό Δημοσιογραφία– Η ελληνική Έκδοση του Columbia Journalism Review, Τεύχος 8-9, σσ. 26-33.
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29