Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ Κανάλι YouTube Π.Σ

 
 1.  Απεικονίσεις Κρατών στον Τύπο της Αγγλίας, της Ελλάδας, της Κύπρου και της Τουρκίας – Μία Διαπολιτισμική Ποσοτική Ανάλυση Περιεχομένου

Ήδη, έχει ολοκληρωθεί το ερευνητικό έργο: «Απεικονίσεις Κρατών στον Τύπο της Αγγλίας, της Ελλάδας, της Κύπρου και της Τουρκίας – μια Διαπολιτισμική Ποσοτική Ανάλυση Περιεχομένου» με χρηματοδότηση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Στην ερευνητική ομάδα, κύριοι ερευνητές ήταν η Σοφία Ιορδανίδου και ο Αθανάσιος Ν. Σαμαράς, ενώ η ομάδα κωδικοποίησης αποτελείτο από τις: Σοφία Αγγελίδου, Μαρία-Ελένη Δημητρίου, Μυρσίνη Δογάνη και Σοφία Κατσόρχη.

Η έρευνα χρησιμοποίησε την ποσοτική ανάλυση περιεχομένου για να εξετάσει τις αναπαραστάσεις του συστήματος κρατών στα μέσα επικοινωνίας τεσσάρων χωρών. Στόχος ήταν να διερευνηθεί η επίδραση των δημοσιογραφικών πρακτικών, καθώς και της δυναμικής των γεγονότων στην διαμόρφωση των προβαλλόμενων εικόνων των κρατών.

 

Διάχυση αποτελεσμάτων της έρευνας - Εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια

 1. Samaras Ath.N., Iordanidou, S. & Dimitriou, M.E. (2016). The Impact of Syrian Crisis News Upon Journalistically Mediated Images of Nations – A Longitudinal Content Analysis”. Παρουσίαση στο δεύτερο ετήσιο συνέδριο του Κυπριακού Συνδέσμου Πολιτικής Επιστήμης (Λεμεσός, 16-17 Δεκεμβρίου).
 2. Σαμαράς, Αθ.Ν. & Ιορδανίδου. Σ. (2016). «Η Επίδραση των Θεμάτων Διεθνούς Πολιτικής στις Απεικονίσεις της Τουρκίας στον Τύπο: Σύγκρουση, Στρατηγική και Προβολές Ισχύος». Παρουσίαση στην ημερίδα «Η Τουρκία και οι Στρατηγικές Ανακατατάξεις μιας Περιφέρειας σε Μετάβαση» που διοργάνωσε το Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Πειραιάς, 30 Μαρτίου).
 3. Δημητρίου, Μ. (2015). «Συγκριτική Ανάλυση Εικόνων Κρατών: Μεθοδολογικές Παρατηρήσεις». Παρουσίαση έρευνας στην ημερίδα «Στρατηγική Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στις Προεκλογικές Εκστρατείες και τις Διεθνείς Σχέσεις» που διοργάνωσε ο Ε.Σ.Ε.Μ.Ε. (Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου).
 4. Σαμαράς, Αθ.Ν &  Ιορδανίδου, Σ. (2015). «Εικόνες των Κρατών BRICS στα Μέσα Ενημέρωσης». Παρουσίαση στο επιστημονικό συνέδριο «BRICS: Οικονομία – Κοινωνία – Εξωτερική Πολιτική» που διοργάνωσε το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Πειραιάς, 28 Μαΐου).
 5. Samaras, Ath.N. & Iordanidou, S. (2015). “Projected Images of Israel and the Arab Countries in the News Media – An Intercultural Content Analysis”. Παρουσίαση στο διεθνές συνέδριο  “The Eastern Mediterranean: Between East and West” που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και BESA. (Αθήνα, 21 Μαΐου).
 6. Ιορδανίδου, Σ. (2014). «Ιεραρχήσεις στην Εικόνα των Κρατών στα Μέσα Ενημέρωσης: Εθνοκεντρισμός, Ισχύς και Αποκλίνουσες Συμπεριφορές». Παρουσίαση στην επιστημονική ημερίδα «Εικόνες Κρατών, Διεθνείς Κρίσεις, Ήπια Ισχύς και Στρατηγική Επικοινωνία» που διοργάνωσε το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου).
 7. Iordanidou, S. & Samaras, Ath.N. (2014). "Comparative Analysis of the Nation Images of USA and Germany in the British, Cypriot, Greek and Turkish Media: How Domestication and Press Ethnocentrism Mediated Projections of Power”. Παρουσίαση στο “23rd World Congress of Political Science” που διοργάνωσε το  International Political Science Association, (Μόντρεαλ, Καναδάς, 19-24 Ιουλίου).
 8. Dogani, M., Samaras, Ath.N. & Iordanidou, S. (2014). "Fear, Threat and Risk in the Mediated Representations of Hegemonic Countries, PIGS and Countries Facing Conflict Situations”. Παρουσίαση στο διεθνές συνέδριο της Διεθνούς Εταιρίας για την Έρευνα στα Μέσα και την Επικοινωνία (IAMCR). (Χαϊντεραμπάντ, Ινδία, 14-19 Ιουλίου).
 9. Iordanidou, S. & Samaras, Ath.N. (2014). "Nation Images of South-East Asia Countries in the Cypriot, Greek, Turkish and British Press: a Comparative Analysis". Παρουσίαση στο διεθνές συνέδριο της Διεθνούς Εταιρίας για την Έρευνα στα Μέσα και την Επικοινωνία (IAMCR).  (Χαϊντεραμπάντ, Ινδία, 14-19 Ιουλίου).
 10. Σαμαράς, Αθ.Ν. & Ιορδανίδου, Σ. (2014). «Η Εικόνα της Ιαπωνίας στα Μέσα Ενημέρωσης, Μια Συγκριτική Διαπολιτιστική Ανάλυση Περιεχομένου». Παρουσίαση στην επιστημονική ημερίδα «Η Επιρροή του Ιαπωνικού Πολιτισμού στην Σύγχρονη Κοινωνία» που διοργάνωσε η Διεθνής Κοινωνιολογική Ένωση και το Πάντειο Πανεπιστήμιο. (Αθήνα, 16 Ιουνίου).
 11. Iordanidou, S., Samaras, Ath.N. & Dimitriou, M. (2014). "The Impact of Syrian Conflict upon Journalistically Mediated Images of Nations". Παρουσίαση στο Διεθνές Συνέδριο  “Media and Crises:  The Art of Distortion, Manipulation, and Propaganda” που διοργάνωσε το Department of Mass Communication, College of Arts and Sciences, Qatar University,  (Ντόχα, Κατάρ, 29-30 Απριλίου).
 12. Δημητρίου, Μ. (2013). «Κρατική Εικόνα, Παθογένεια και Απόδοση Υπαιτιότητας στα Ελληνικά και Κυπριακά Μέσα Ενημέρωσης». Παρουσίαση στο συνέδριο «Πρακτικές Εφαρμογές της Ρητορικής Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Διεθνές Περιβάλλον» που διοργάνωσε το Κέντρο Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Τμήμα Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου).
 13. Samaras, Ath.N., Iordanidou, S. &  Dogani, M. (2013). “The Dialectic on International Relations and Political Communication: A Comparative Analysis in Greek and UK Media”. Παρουσίαση στο διεθνές συνέδριο “Political Communication in Times of Crisis” που διοργάνωσε το RC22 – Research Committee Political Communication – International Political Science Association. (Γρενάδα, Ισπανία, 12-13 Σεπτεμβρίου).
 14. Iordanidou, S., Samaras, Ath.N. & Dogani, M. (2013). “India and China - Nation Image and Soft Power in the News Media; A Comparative Analysis in the English, Greek, Turkish and Cypriot Media”. Παρουσίαση στο Διεθνές Συνέδριο “Communicating Soft Power: Contrasting Perspectives from India and China” που διοργάνωσε το Indian Media Centre and the China Media Centre of the Communication and Media Research Institute (CAMRI) of the University of Westminster. (Λονδίνο, Αγγλία, 9-10 Σεπτεμβρίου).
 15. Iordanidou, S., Katsorchi, S. & Samaras, Ath.N. (2013). Nation Images of African Countries in the Greek and Cypriot Press: News Values, Proximity and Framing”. Παρουσίαση στο 11th Annual International Conference on Communication and Mass Media που διοργάνωσε το ATINER, (Αθήνα, 13-15 Μαΐου).
 

Δημοσιεύσεις σε Συλλογικούς Τόμους και Επιστημονικά Περιοδικά

 1. Σαμαράς, Αθ.Ν., Δημητρίου, Μ.Ε. & Λουκοπούλου, Ε. (2017). «Απεικονίσεις του Συστήματος Κρατών στα Μέσα Ενημέρωσης: Μεθοδολογικές Παρατηρήσεις».  Στο Σ. Ιορδανίδου (Επιμ) «Διαχείριση και Συγκρότηση Εικόνας Τόπου: από το Place Branding στην Ταξιδιωτική Δημοσιογραφία». Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις & Advanced Media Institute  (υπό έκδοση).
 2. Samaras, Ath.N., Iordanidou, S. & Dogani, M. (2016). The Dialectic on International Relations and Political Communication: The Impact of the Financial Crisis Upon the Nation Image of Germany; A Comparative Analysis in Greek and UK Press” στο O.G. Luengo (Επιμ.) “Political Communication in times of Crisis”. Berlin: Logos Verlag (υπό έκδοση).
 3. Μηνά Αν., Δημητρίου Μ., Σαμαράς Αθ.Ν. (2015). «Η Εικόνα του Κυπριακού Τραπεζικού Τομέα και η Εικόνα της Κύπρου εν Κρίση». Περιοδικό Δημοσιογραφία – Η ελληνική Έκδοση του Columbia Journalism Review, Τεύχος 6-7, σσ. 16-23.
 4. Iordanidou, S., & Samaras Ath.N. (2014). Financial Crisis in the Cyprus Republic”, Javnost-The Public, 21(4), pp. 63-76.
 5. Σαμαράς, Αθ.Ν. (2014). «Εικόνες Κρατών – Θεωρητικό Πλαίσιο και Εφαρμογές» στο Αθ.Ν. Σαμαράς (Επιμ.) «Εικόνες Κρατών – Στρατηγική Επικοινωνία, Ήπια Ισχύς και Μέσα Ενημέρωσης». Αθήνα: Εκδ. Καστανιώτη.
 6. Σαμαράς, Αθ.Ν. &  Ιορδανίδου, Σ. (2014). «Οικονομική Κρίση και Διεθνής Εικόνα της Γερμανίας» στο Αθ.Ν. Σαμαράς (επιμ.) «Εικόνες Κρατών – Στρατηγική Επικοινωνία, Ήπια Ισχύς  και Μέσα Ενημέρωσης». Αθήνα: Εκδ. Καστανιώτη.
 7. Ιορδανίδου, Σ., Σαμαράς, Αθ.Ν. &  Δημητρίου, Μ. (2013). «Η Εικόνα της Κύπρου στον Αγγλικό, Ελλαδικό και Τουρκικό Τύπο – Τα Προεόρτια της Οικονομικής Κρίσης» Περιοδικό Δημοσιογραφία – Η ελληνική Έκδοση του Columbia Journalism Review, Τόμος 1, Τεύχος 2, σσ. 12-15.
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29