Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ Κανάλι YouTube Π.Σ


 1. Επικοινωνία στην Εκπαίδευση και Γραμματισμός στα Μέσα: Στρατηγικές, Περιεχόμενα, Επιδράσεις

Εν εξελίξει πολυεστιακό ερευνητικό έργο, αντικείμενο του οποίου είναι να συνεισφέρει στα δύο αλληλένδετα πεδία της «Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» και του «Γραμματισμού στα Μέσα», διερευνώντας τη σχέση των Επιστημών της Αγωγής με το πεδίο των Μέσων και της Επικοινωνίας. Συμμετέχουν οι Σοφία Ιορδανίδου, Σοφία Παπαδημητρίου, Λίνα Π. Βαλσαμίδου, Αντώνης Ζαρίντας, Βάλια Καϊμάκη, Βασίλης Πετράς, Αθανάσιος Ν. Σαμαράς, Εμμανουήλ Τάκας και Λεωνίδας Χατζηθωμάς.
Το επιστημονικό πεδίο «Επικοινωνία στην Εκπαίδευση» (Education Communication) οριοθετείται από μια διαδικασία ενσωμάτωσης των εκπαιδευτικών μεθοδολογιών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των Επιστημών της Αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στα αντικείμενα της Επικοινωνίας, της Δημοσιογραφίας και των Μέσων. Οριοθετείται ακόμη από τη συστηματική και μεθοδευμένη διάχυση της γνώσης που παράγεται στο πεδίο της Επικοινωνίας και των Μέσων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο Εγγραμματισμός στα Μέσα, ως πεδίο, καλύπτει τη διαδικασία διάχυσης της γνώσης για την Επικοινωνία και τα Μέσα, τόσο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όσο και στην κοινωνία των πολιτών. 
 
Στόχοι του ερευνητικού έργου είναι: Πρώτον, να αναδειχθούν οι «καλές πρακτικές» στη διδασκαλία της επικοινωνίας και των Μέσων, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ΜΠΣ και να καταστούν χρηστικές στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία. Δεύτερον, να υποστηριχθεί ερευνητικά η επισκοπούμενη ανάπτυξη εξειδικευμένης κατεύθυνσης του ΜΠΣ. «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» με τίτλο «Μέσα Επικοινωνίας και Σύγχρονο Σχολείο». Τρίτον, να παράγει τεχνογνωσία, η οποία συνεισφέρει στη διαδικασία  διάχυσης της γνώσης για τα Μέσα στην πρωτοβάθμια και  δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τέταρτον, να συνεισφέρει στην ενδυνάμωση  τη δημοκρατία παρέχοντας στους πολίτες αφενός τα αναγκαία εργαλεία νοηματικής αποδόμησης του προκατασκευασμένου μηνύματος των μαζικών Μέσων επικοινωνίας και αφετέρου τα εργαλεία παραγωγής περιεχομένου για να συμμετέχουν αποτελεσματικά στη διαδικτυακή κοινωνία.

 

 Διάχυση αποτελεσμάτων της έρευνας - Εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια


 1. Ζαρίντας, Αντ. (2016). «Εκπαίδευση στα ΜΜΕ. Διδακτικές πρακτικές γραμματισμού στα Μέσα». Παρουσίαση στην επιστημονική ημερίδα «Εκπαίδευση στα ΜΜΕ» που διοργάνωσε η Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών-Α.ΚΙ.ΔΑ (Λάρνακα, 26 Νοεμβρίου).
 2. Σαμαράς, Αθ.Ν. & Τάκας Ε. (2016). «H Επαγωγική Μέθοδος: Μία Προσέγγιση για τη Διδασκαλία – Μία Στρατηγική για την Καθημερινή Ζωή». Εργαστήρι μεθοδολογίας στο  ‪#‎RetreatConference2016  «Ψηφιακή Δημοσιογραφία: Απάντηση στην Κρίση των Μέσων Ενημέρωσης;» που διοργάνωσαν το ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» του Α.Π.ΚΥ., το Advanced Media Institute και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Αθήνα, 23-25 Σεπτεμβρίου).
 3. Σαμαράς, Αθ.Ν., Παπαγιάννη, Ν. & Ασπριάδης, Ν. (2016). «Αντιμετώπιση Επιθέσεων στο Ήθος – Εφαρμογές στην Καθημερινή και Επαγγελματική Ζωή». Παρουσίαση στη Διημερίδα «Ο Δημιουργικός Λόγος στην Εκπαίδευση» που διοργάνωσε το Εργαστήρι Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας & Μελέτης της Λογοτεχνίας και της Ρητορικής (ΕΚΠΑ) σε συνεργασία με το Εργαστήρι Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης  Δ.Ε.Σ.- Πα.Πει.. (Αθήνα, 27-29 Ιουνίου).
 4. Βαλσαμίδου, Λ.Π. (2016). «’Ώρα για Διαφημίσεις’: Τα Παιδιά Παραγωγοί Οπτικοακουστικών Διαφημιστικών Μηνυμάτων». Παρουσίαση στο 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση» που διοργάνωσαν η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε.Κ. Μακεδονίας και το Τμήμα Κινηματογράφου, Σχολή Καλών Τεχνών Α.Π.Θ., (Θεσσαλονίκη, 24-26 Ιουνίου).
 5. Ζαρίντας, Αντ. (2016).  «Οπτικοακουστική Εκπαίδευση και Δημοφιλής Κουλτούρα: Μελέτη Περίπτωσης Γνωστής Τηλενουβέλας». Παρουσίαση στο 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση που διοργάνωσαν η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε.Κ. Μακεδονίας και το Τμήμα Κινηματογράφου, Σχολή Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 24- 26 Ιουνίου).
 6. Πετράς, Β. (2016). «Τεχνολογία και Εκπαιδευτικοί». Παρουσίαση στο 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση Εκπαίδευση» που διοργάνωσαν η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας και το Τμήμα Κινηματογράφου, Σχολή Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 24-26 Ιουνίου).
 7. Παπαδημητρίου, Σ. (2016).  «Μαθητικοί Διαγωνισμοί Βίντεο της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης 2.0: Αποτίμηση της Περιόδου 2011-2016». Παρουσίαση στο 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση Εκπαίδευση» που διοργάνωσαν η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας και το Τμήμα Κινηματογράφου, Σχολή Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 24-26 Ιουνίου).
 8. Ιορδανίδου, Σ. (2016). «Από την ’Επικοινωνία στην Εκπαίδευση’ στον ’Ψηφιακό Εγγραμματισμό’. Η επίδραση της Τεχνολογικής Αιτιοκρατίας στη Διαδικασία Μετεξέλιξης της Συγχώνευσης των Πεδίων της Επικοινωνίας με τις Επιστήμες της Αγωγής». Παρουσίαση στο 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση» που διοργάνωσαν η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας και το Τμήμα Κινηματογράφου, Σχολή Καλών Τεχνών Α.Π.Θ., (Θεσσαλονίκη, 24 - 26 Ιουνίου).
 9. Τσενέ, Λ. (2016). «Τα κόμικς στην Εκπαίδευση: δημιουργικότητα και δεξιότητες γραμματισμού». Διάλεξη στην ​Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου, ΟΕΕ – Ομάδα Έρευνας και Διδασκαλίας στη Γώσσα και Γραμματισμό. (​Λευκωσία, ​21 Απριλίου).
 10. Καϊμάκη Β. (2016). «Τα ΜΕΣΑ Μέσα κι  Έξω από το Σχολείο».  Παρουσίαση στο 3ο  Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου που διοργάνωσαν η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η Επιστημονική Εταιρία “European School Radio - το πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”, ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων και η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. (Αθήνα, 18 Απριλίου).
 11. Παπαδημητρίου, Σ. (2016). «Τα ΜΕΣΑ Μέσα κι Έξω από το Σχολείο».Παρουσίαση στο 3ο  Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου που διοργάνωσαν η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η Επιστημονική Εταιρία “European School Radio - το πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”, ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων και η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. (Αθήνα, 18 Απριλίου).
 12. Ιορδανίδου, Σ. (2016). «Δημοσιογραφία στο Ραδιόφωνο και οι Αξίες του Ρεπορτάζ».  Παρουσίαση στο 3ο φεστιβάλ μαθητικού ραδιοφώνου που διοργάνωσαν η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η Επιστημονική Εταιρία “European School Radio - το πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”, o Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων και η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. (Αθήνα, 18 Απριλίου).
 13. Παπαδημητρίου, Σ. (2016). «Γραμματισμός στα Μέσα: Καλές Πρακτικές και Αναδυόμενες Προκλήσεις προς την Εκπαίδευση του 21ου Αιώνα» στο Πανελλήνιο Συνέδριο: «Νεος Παιδαγωγός» που διοργάνωσε ο Επιστημονικός Σύλλογος «Νέος Παιδαγωγός». (Αθήνα, 16-17 Απριλίου). http://neospaidagogos.gr/
 14. Ζαρίντας, Αντ. (2016).  «Η Εκπαίδευση στα Μέσα στον Διεθνή Χώρο και στην Κύπρο». Παρουσίαση στην επιστημονική ημερίδα «Επικοινωνία και Εκπαίδευση το 2016» που διοργάνωσε η Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών -Α.ΚΙ.ΔΑ. (Λάρνακα, 19 Μαρτίου).
 15. Ιορδανίδου, Σ. (2016). «Μορφές και Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο». Παρουσίαση στην επιστημονική ημερίδα «Επικοινωνία και Εκπαίδευση το 2016» που διοργάνωσε Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών -Α.ΚΙ.ΔΑ. (Λάρνακα, 19 Μαρτίου).
 16. Πετράς, Β. & Χατζηθωμάς, Λ. (2016). «Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου: ένα Θεωρητικό Πλαίσιο για την Ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση». Παρουσίαση στο συνέδριο «Επιστημολογικά και Μεθοδολογικά Ζητήματα της Επιστήμης της Αγωγής» που διοργάνωσε ο Τομέας Φιλοσοφικής του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 18-20 Μαρτίου).
 17. Σαμαράς, Αθ.Ν. & Δημητρίου, Μ. (2015). «Εισαγωγή στην Μεθοδολογία της Ποσοτικής Ανάλυσης Περιεχομένου και στο Πρωτόκολλο Κωδικοποίησης State Mapping». Παρουσίαση στο  #CreteRetreat2015 «Destination Journalism & Place Branding» που διοργάνωσαν το ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» του ΑΠΚΥ και το Advanced Media Institute. (Ηράκλειο, 2-4 Οκτωβρίου).
 18. Πετράς Β. & Χατζηθωμάς, Λ. (2015). «Διδάσκοντας με την Τεχνολογία: Διερεύνηση της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου». Παρουσίαση στο 2ο Διεθνές Συνέδριο «Για να Ξαναφανταστούμε το Σχολείο...» που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (Θεσσαλονίκη, 24-26 Σεπτεμβρίου).
 19. Tsene L & Diamantopoulos K. (2015). "Financial Crisis in Greece as an Active Variable in Cyber Bullying viaFacebook. A Qualitative Study on Perceptions and Behaviors of Middle Education Students and Teachers". Παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο του ATINER (Αθήνα, 11-14 Μαΐου).  
 20. Καϊμάκη, Β. & Παναγόπουλος A. (2014). «Βέλτιστες Πρακτικές στην Επιστημονική Επικοινωνία: Case Study: η Eκπομπή Infocafe του Α' Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας». Εισήγηση στο συνέδριο «Μέσα & Eξω από το Eργαστήριο: Eπιστήμη και Tεχνολογία στη Δημόσια Σφαίρα» που διοργάνωσε το  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. (Θεσσαλονίκη, 14-15 Μαρτίου).
 21. Τσενέ, Λ. (2011). ​​«Αξιοποιώντας την αφήγηση μέσω comics με στόχο την πρόκληση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας εντός και εκτός της σχολικής αίθουσας».  Εισήγηση στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας «Από τη Θεωρία στην Πράξη» που διοργάνωσε το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ. (​Λεμεσός, 25-27 Νοεμβρίου).
 


Δημοσιεύσεις σε Συλλογικούς Τόμους και Επιστημονικά Περιοδικά

 1. Νικολαΐδου, Σ. (2017). «Εργαστήρι  Δημιουργικής Γραφής: ‘Καρντάσι, Πιάσε μια Κουτσομούρες’. Η Θεσσαλονίκη στην Λογοτεχνία: Δημοσιογραφικά Κλισέ και Συγγραφική ‘Οραση». Στο Σ. Ιοδρανίδου (Επιμ)  «Διαχείριση και Συγκρότηση Εικόνας Τόπου: από το Place Branding στην Ταξιδιωτική Δημοσιογραφία». Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις & Advanced Media Institute  (υπό έκδοση).
 2. Τσακαρέστου, Μπ. & Τσενέ, Λ. (2017). «Εργαστήρι Συνδημιουργίας και Design thinking: Χτίζοντας μια Στρατηγική Destination Branding». Στο Σ. Ιοδρανίδου  (Επιμ)  «Διαχείριση και Συγκρότηση Εικόνας Τόπου: από το Place Branding στην Ταξιδιωτική Δημοσιογραφία». Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις & Advanced Media Institute  (υπό έκδοση).
 3. Ιορδανίδου, Σ. & Παπαδημητρίου, Σ. (2016). «΄Εκπαίδευση στα Μέσα’ και ‘Ψηφιακός Εγγραμματισμός’»: Διερευνώντας τη Συγχώνευση του Πεδίου της Επικοινωνίας και των Μέσων ενημέρωσης με τις Επιστήμες της Αγωγής. Θεωρητικό Πλαίσιο και Ανάπτυξη Προγράμματος Σπουδών». Στο Α.Θ. Κοντάκος & Π.Ι. Σταμάτης (Επιμ.), «Θεωρίες και Μοντέλα Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», τόμος 2 της σειράς «Επικοινωνία και Εκπαίδευση». Αθήνα: Διάδραση.  (υπό έκδοση).
 4. Σαμαράς, Αθ.Ν. & Ιορδανίδου, Σ. (2016). «Η Αξιοποίηση της Αιτιώδους Συσχέτισης στη Διδασκαλία των Μέσων Επικοινωνίας: Ανάλυση Μεθοδολογίας με Επίκεντρο την Επίδραση-CNN». Στο Α.Θ. Κοντάκος & Π.Ι. Σταμάτης (Επιμ.), «Θεωρίες και Μοντέλα Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», τόμος 2 της σειράς «Επικοινωνία και Εκπαίδευση». Αθήνα: Διάδραση.  (υπό έκδοση).
 5.  Παπαδημητρίου, Σ. (2016). «Γραμματισμός στα Μέσα: Προσεγγίζοντας το Σχολείο του 21ου Αιώνα». Στα Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον». Αθήνα, 2016.
 6. Τσαλαγιώργου Ε. Ι., Μέλλιου Κ., Βαλσαμίδου Λ.Π.* (2016). «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών διδακτικών σεναρίων στην Προσχολική Εκπαίδευση: Η περίπτωση της ψηφιακής πλατφόρμας ‘ΑΙΣΩΠΟΣ’». Επιστήμες Αγωγής. 2/2016, σσ. 65-94.
 7. Παπαδημητρίου, Σ. (2015). «Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση».  Στα Πρακτικά του «1ου Διεθνούς Συμποσίου Προσχολικής Παιδαγωγικής», Ιωάννινα 2015.
 8. Παπαδημητρίου, Σ. (2015). «Μέσα Επικοινωνίας και Μάθηση: η Ελληνική Περίπτωση». Στα Πρακτικά του «8ουΣυνεδρίου Καινοτομία & Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας» Τόμ. 8. Αρ. 1Α (2015) http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/ article/view/22/15
 9. Παπαδημητρίου, Σ. (2015). «Γραμματισμός στα Μέσα: Συμπεράσματα από τα Workshops Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του MEDEAnet». Στο Αντ. Λιοναράκης (Επιμ.) «Καινοτομία & Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας».  Τόμ. 8, Αρ. 1Α (2015): http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/769/800
 10. Βαλσαμίδου, Λ. Π. (2014). «Η Χρήση των ΤΠΕ στην Δημιουργία Σχολικής Εφημερίδας στην Τάξη του Νηπιαγωγείου:  Παραδείγματα Ενσωμάτωσης της Τεχνολογίας». Στο Αθ.Ν. Σαμαράς , Ε.  Κουσλόγλου, Ι.  Σαλονικίδης,  Ν. Τζιμόπουλος (επιμ.) «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Διδακτική Πράξη. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας», σσ. 347-355.  
 11. Παπαδημητρίου, Σ.  (2013). «Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Πρακτικές Αναπτύσσουν έναν Νέο Κόσμο προς την Ανοικτή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση». Στο Open Education 2030 Contribution to the JRC-IPTS Call for Vision Papers Part III: Higher Education. http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/documents/All_OE2030_HE v%204_author%20revised_OK.pdf
 12. Valsamidou, L. P. (2013). “Visual social publications in the newspapers of Greek primary schools: A semiotic analysis”. Journal of Sociological Research”, 4(2), σσ. 71-85.
 13. Παπαδημητρίου, Σ.  (2012). «Επαγγελματική Ανάπτυξη Ελλήνων Εκπαιδευτικών και Πιλοτική Εφαρμογή στα Σχολεία στο Πλαίσιο του EduTubePlus Project».  Στο επιστημονικό περιοδικό “ETAS Journal” (English Teachers' Association of Switzerland) “Crossing Borders: Linking cultures, sharing expertise, Voices from Greece” Vol. 30 no 1 winter 2012 at  http://www.e-tas.ch/downloads/journals/WJ_ 12 web.pdf
 14. Βαλσαμίδου, Λ. Π. (2011). «Σχολικές Eφημερίδες: Κοινωνικά Δημοσιεύματα για την Εκπαίδευση, την Σχολική Ζωή και την Παιδική Ηλικία». Πρακτικά Συνεδρίου «2Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 27-30 Μαΐου 2010». Αθήνα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τ. Γ’, σσ. 278-286. 
 15. Παπαδημητρίου, Σ. (2011). «Ο ρόλος της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης στην Υποστήριξη της Σχολικής Εκπαίδευσης την Εποχή του Διαδικτύου». Στο Αντ. Λιοναράκης (επιμ.) “Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology” Volume 7, Number 2, 2011 Section one. Open Education ISSN: 1791-9312 http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ openjournal/article/view/9780

 

 

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29