Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ Κανάλι YouTube Π.Σ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ


Προκειμένου να διασφαλίσει το ποιοτικό επίπεδο και την επιστημονική αξιοπιστία του ερευνητικού έργου, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία  συνεργάζεται - ως μέλος - με σημαντικούς διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς τεκμηριωμένης εμπειρίας και επιστημονικής αξίας, όπως: Association for Education in Journalism  and  Mass  Media  (AEJMC), International Communication Association (ICA), EuropeanCommunication Research and Education Association (ECREA) και  International Association for Media andCommunication Research (IAMCR).Υπεύθυνη της ερευνητικής δραστηριότητας:  Αναπληρώτρια Καθηγ. Σοφία Ιορδανίδου

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29