Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ Κανάλι YouTube Π.Σ

ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ


1. Κολοβός, Κυριάκος. «Συμβολικές Συγκρούσεις για το Κυπριακό στην Ελληνοκυπριακή Δημόσια Σφαίρα: Ερμηνευτικά Σχήματα, Παίγνια (Από)Νομιμοποίησης και Διαδικασίες (Ανα)Συγκρότησης του Ήθους».
 
2. Μηνά, Αναστασία. «Ανάλυση Στρατηγικά Προβαλλόμενης, Δημοσιογραφικά Διαμεσολαβούμενης και Προσλαμβανόμενης Εικόνας Συλλογικών Υποκειμένων, με Συμβατό Πρωτόκολλο Ποσοτικής Ανάλυσης Περιεχομένου, ως Μέσο για την Ανάλυση της Εικόνας της Κύπρου».
 
3. Βαλσαμίδου, Πασχαλίνα. "Επικοινωνία και Δημοσιογραφία στο Σύγχρονο Σχολείο: Μια Πειραματική Προσέγγιση του Δημοσιογραφικού Λόγου και των New Media στην Εκπαίδευση".

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29