Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ Κανάλι YouTube Π.Σ

Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΠΣ

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

To ΜΠΣ πρωτοπορεί στην ενσωμάτωση της έρευνας στην εκπαιδευτική διαδικασία με τρόπο που να καλύπτει τόσο τις επαγγελματικές, όσο και τις επιστημονικές ανάγκες στα πεδία της επικοινωνίας και της νέας δημοσιογραφίας. Η ερευνητική πολιτική του ΜΠΣ στοχεύει α) στην παραγωγή γνώσης - χρηστικής στην κοινωνία γενικότερα και στα πεδία της επικοινωνίας και νέας δημοσιογραφίας ειδικότερα β) στη μεγιστοποίηση της διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας με δημοσιεύσεις, ημερίδες και παρουσιάσεις σε συνέδρια γ) στην εργαλειοποίηση της ερευνητικής μεθοδολογίας στην καθημερινή και επαγγελματική ζωή για όλους τους φοιτητές μας και δ) στην καθοδηγούμενη ωρίμανση των ερευνητικών ικανοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών που αναλαμβάνουν διατριβές, ώστε να παράξουν σημαντικό έργο και να οδηγηθούν στην αυτοπραγμάτωση.

Υπάρχει συστηματική ενημέρωση του ακαδημαϊκού προσωπικού και των ερευνητών για δυνατότητες χρηματοδότησης της έρευνας. Παράλληλα, λειτουργεί ένα άτυπο δίκτυο που αντλεί και διαχέει πληροφόρηση από της επιστημονικές ενώσεις στα πεδία της επικοινωνίας και δημοσιογραφίας (ΙAΜCR, ICA, ECREA, AEJMC, IPSA, NCA των ΗΠΑ, PSA της Αγγλίας) και ενημερώνει φοιτητές και ερευνητές για δυνατότητες δημοσίευσης, παρουσίασης και συμμετοχής  σε επιστημονικά  συνέδρια και ημερίδες. Θεωρούμε ως σημαντικό κίνητρο το ήθος της προσφοράς μέσω της έρευνας, το οποίο συστηματικά καλλιεργούμε στους φοιτητές  στο πλαίσιο τους ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία». Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε και έμπρακτα αυτή την προσπάθεια με υποτροφίες έρευνας στο Πρόγραμμα.
 
Το ΜΠΣ έχει εκτεταμένη ερευνητική εμπειρία στα πεδία της στρατηγικής επικοινωνίας,  της δημοσιογραφίας, των Μέσων ενημέρωσης και των Μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της ρητορικής, καθώς και της ανάλυσης πολιτικού λόγου. Το ΜΠΣ, καθώς και οι συνεργαζόμενοι με αυτό επιστήμονες - εντός κι εκτός Κύπρου - έχουν αναπτύξει καινοτόμα ερευνητικά εργαλεία, καθώς και τη μεθοδολογία για την ανάπτυξη νέων εργαλείων που να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις. Το ΜΠΣ βρίσκεται στην αιχμή της επιστημονικής έρευνας σε μία σειρά από πεδία. Υποστηρίζουμε τους φοιτητές που αναλαμβάνουν μεταπτυχιακή διατριβή, ώστε να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα της προσπάθειάς τους και να οδηγηθούν στην αυτοπραγμάτωση. Ανακοινώσεις φοιτητών μας παρουσιάζονται σε κορυφαία επιστημονικά συνέδρια, εργασίες τους δημοσιεύονται σε σημαντικά επιστημονικά περιοδικά, αποτελέσματα ερευνών τους σχολιάζονται από Μέσα ενημέρωσης, τεχνοκράτες και πολιτικούς στην Ελλάδα και την Κύπρο. Οι έρευνες που γίνονται στο πλαίσιο του ΜΠΣ προσφέρουν ουσιαστική και χρηστική γνώση στο πεδίο της επικοινωνίας και της νέας δημοσιογραφίας και συνιστούν μία ουσιαστική προσφορά στην κοινωνία.
 
Το ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» έχει επιτύχει πολύ εκτεταμένο ερευνητικό έργο με μεγάλη επιστημονική αναγνώριση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στα πέντε χρόνια παρουσίας του, καταγράφει 109 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες και 88 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Έχει  οργανώσει 2 διεθνή συνέδρια (το ένα με call for papers), 20 επιστημονικές ημερίδες, 35 επιστημονικές διαλέξεις και 24 σεμινάρια επιμόρφωσης για τον νέο κόσμο ης επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας. Έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 26 μεταπτυχιακές διατριβές, ενώ βρίσκονται εν εξελίξει 10 μεταπτυχιακές και 3 διδακτορικές διατριβές.
 
Το ερευνητικό έργο του  ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» είναι μία συλλογική προσπάθεια. Στη διαμόρφωση του ερευνητικού του έργου, έχουν συμμετάσχει:
 
1. Υπεύθυνη της ερευνητικής δραστηριότητας:  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σοφία Ιορδανίδου

2. Μέλη Σ.Ε.Π.: Αθανάσιος Ν. Σαμαράς, Λήδα Τσενέ,   Λεωνίδας Χατζηθωμάς, Κατερίνα Διαμαντάκη, Βάλια Καϊμάκη, Ηλίας Αθανασιάδης, Εύη Δεκούλου, Μαρία Μπριάνα, Νίκος Σμυρναίος και Βασίλης Μουρδουκούτας.

3. Υποψήφιοι διδάκτορες ΜΠΣ: Πασχαλίνα Βαλσαμίδου, Κυριάκος Κολοβός και Αναστασία Μηνά.  

4. Μεταπτυχιακοί φοιτητές και απόφοιτοι ΜΠΣ: Ασλανίδου Αναστασία,  Δημητρίου Μαρία-Ελένη, Κουτσοθεοδώρου Μαργαρίτα, Ζαρίντας Αντώνης, Μέλιος Νίκος, Μιχαλίτσης Νίκος, Αλέξανδρος Χεντόν, Μυλόρδου Γεωργία, Παναγόπουλος Ανδρέας, Πετράς Βασίλης, Σκεύη Ειρήνη, Τάκας Εμμανουήλ, Τσαγγάρης Ιάκωβος, Χαράλαμπος Κυπριανίδης, Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, Γεωργία Κουτσούκου, Ελένη Παύλου και Δέσποινα Φούσκα.

5. Συνεργαζόμενοι ερευνητές: Παπαδημητρίου Σοφία, Ελένη Μαυρούλη, Αγγελίδου Σοφία, Δαγουλά Χρύσα, Δογάνη Μυρσίνη, Κατσόρχη Σοφία, Σάχλας Αθανάσιος, Κυρίτσης Μάρκος, Λουκοπούλου Ελένη και Μιχαηλίδης Νίκος.   
 

2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Τα ερευνητικά έργα του ΜΠΣ με σύντομη περιγραφή, συμμετοχή σε συνέδρια και σχετικές δημοσιεύσεις

2.1. "Developing Life Long Learning in a Field Undergoing a Paradigmatic Shift: The Role of  Distance  Learning Institutions and the Crisis of Journalism".
 
2.2. «Επικοινωνία στην Εκπαίδευση και Γραμματισμός στα Μέσα: Στρατηγικές, Περιεχόμενα, Επιδράσεις».
 
2.3. «Απεικονίσεις Κρατών στον Τύπο της Αγγλίας, της Ελλάδας, της Κύπρου και της Τουρκίας – Μία Διαπολιτισμική Ποσοτική Ανάλυση Περιεχομένου».

3. H ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ADVANCED MEDIA INSTITUTE, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
Το Advanced Media Institute είναι Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με κύριο άξονα την Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Επικοινωνία και τη Δημοσιογραφία και έδρα την Κύπρο. Λειτουργεί από το 2014 με τη μεθοδολογία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 
Η συνεργασία του ΜΠΣ με το Advanced Media Institute κινείται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος είναι μονοθεματικός και είναι το αυτόνομο ερευνητικό πρόγραμμα «Ρητορική Επικοινωνία και Πολιτική στην Ελλάδα και στην Κύπρο». Ο δεύτερος άξονας είναι πολυθεματικός με εστίαση στην κατασκευή και τη διαχείριση της Εικόνας Κράτους, καθώς και το Place Branding. Περιλαμβάνει μία σειρά από αυτόνομα, αλλά θεματολογικά αλληλένδετα ερευνητικά έργα, τα οποία συγκροτούν μία ενιαία ερευνητική κατεύθυνση.   Ο τρίτος άξονας είναι πολυθεματικός και αφορά ένα ευρύ φάσμα ερευνών στα πεδία που διακονεί το ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία». Στόχος του τρίτου άξονα είναι να υποστηρίξει τις διαδικασίες διάχυσης της γνώσης, η οποία παράγεται στο πλαίσιο του Μ.Π.Σ. και η οποία δεν εντάσσεται σε κάποιο ερευνητικό έργο.   
 

Στην ενότητα αυτή καταγράφονται οι επιστημονικές παρουσιάσεις σε συνέδρια, καθώς και οι δημοσιεύσεις ερευνητών του ΜΠΣ, οι οποίες έχουν γίνει στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με το Advanced Media Institute και οι οποίες δεν εντάσσονται σε κάποιο ευρύτερο ερευνητικό πρόγραμμα.


4. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Το Εργαστήριο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,  Πανεπιστήμιο Πειραιώς,   ειδικεύεται στην έρευνα στα  πεδία  της στρατηγικής επικοινωνίας, της ενδοκρατικής και διεθνούς  πολιτικής επικοινωνίας  και της επικοινωνιακής διάστασης των Διεθνών Σχέσεων.  Στόχος του εργαστηρίου είναι να συνεισφέρει ουσιαστικά  στη γεφύρωση του κενού ανάμεσα στα επιστημονικά πεδία των Διεθνών Σχέσεων και της Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης και στην ανάπτυξη του διεπιστημονικού πεδίου της Διεθνούς Πολιτικής Επικοινωνίας.

Το ΜΠΣ συνεργάζεται με το Εργαστήριο στην ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων, σε κοινές έρευνες, σε συνδημοσιεύσεις και κοινές παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Παράλληλα, το Εργαστήριο έχει ανοίξει τη συμμετοχή στις ημερίδες του σε έρευνες του ΜΠΣ «Επικοινωνία και  Νέα Δημοσιογραφία» (μετά από κρίση των συνόψεων). Το μεγαλύτερο μέρος της κοινής ερευνητικής προσπάθειας είναι υπό εξέλιξη. Εδώ παρουσιάζεται το μικρό μέρος που έχει ήδη δημοσιευθεί.

5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ


Το ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία», σε συνεργασία με το Advanced Media Institute διοργανώνουν καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους σειρά επιστημονικών δραστηριοτήτων, διημερίδων, διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων.
 
Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι α) να δοθεί η ευκαιρία σε σπουδαστές και καθηγητές να γνωριστούν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες και κυρίως να διευρύνουν το γνωστικό τους αντικείμενο, συμμετέχοντας σε συζητήσεις ευρύτατης θεματολογίας, με άξονα πάντα την επικοινωνία και τη δημοσιογραφία και β) να γίνει ενημέρωση και πρόσκληση ενδιαφέροντος των εμπλεκόμενων κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων με το έργο που πραγματοποιεί το ΜΠΣ.


6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ


Στόχος των μεταπυχιακών διατριβών είναι  η ανάπτυξη των μεθοδολογικών ικανοτήτων και η ερευνητική ωρίμανση των φοιτητών που επιθυμούν να επιλέξουν αυτήν την πορεία. Υπάρχει στην πράξη εκπαίδευση σε ερευνητικές μεθοδολογίες, ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα κάθε φοιτητή/ερευνητή. Τα μέλη ΔΕΠ – ΣΕΠ που αναλαμβάνουν τις μεταπτυχιακές διατριβές, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια κατά την καθοδήγηση του φοιτητή, ώστε η ερευνητική διαδικασία να έχει την απαραίτητη ποιότητα και τα αποτελέσματά της να είναι δημοσιεύσιμα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

 

7. ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ


8. ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

 

9. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

 
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29