Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ Κανάλι YouTube Π.Σ


Το Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΣ) Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
 δεν θα προκηρυχθούν θέσεις για διδακτορικές σπουδές.. 

Ακαδημαϊκή υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σοφία Ιορδανίδου (PhD).
 

Σκοπός του Προγράμματος

Ως βασική αποστολή του, το ΔΠΣ Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία έχει την έρευνα σε περιοχές που αφορούν στην Επικοινωνία και τη Νέα Δημοσιογραφία, όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα._
 

Προυποθέσεις εισαγωγής

Οι υποψήφιοι για το ΔΠΣ πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, συναφούς με γνωστικές περιοχές στους τομείς της Επικοινωνίας και της Νέας Δημοσιογραφίας.
 

Ακαδημαϊκά πεδία


Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 δεν θα προκηρυχθούν θέσεις για διδακτορικές σπουδές.


Σημείωση:

Όσοι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση για το Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών, θα πρέπει στη «Δήλωση Ενδιαφέροντος» να συμπεριλάβουν τα ακόλουθα στοιχεία:

1.       Προκαταρκτικό Τίτλο Διδακτορικής Διατριβής
2.       Περίληψη ερευνητικής πρότασης έκτασης 300 λέξεων, η οποία θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα:
           ·         Περιγραφή του στόχου/σκοπού,
           ·         Σημαντικότατα της έρευνας,
           ·         Ανασκόπηση βιβλιογραφίας,
           ·         Σύντομη αναφορά στην προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας.
3.       Επιστημονικές και άλλες Διακρίσεις
4.       Επιστημονικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες
5.       Περιοχές Ερευνητικού Ενδιαφέροντος
 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση σε περισσότερες από μία ερευνητικές περιοχές του ίδιου Διδακτορικού προγράμματος, τότε θα πρέπει να το διευκρινίσετε στη Δήλωση Ενδιαφέροντος.
 

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 1.350,00€ για κάθε ένα από τα τρία (3) πρώτα χρόνια  (έξι εξάμηνα) και για τα υπόλοιπα πέντε (5) χρόνια σε 675,00€ ανά έτος (δύο εξάμηνα).
 

Διάρκεια του Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση του ΔΠΣ είναι τα τρία (3) χρόνια και η μέγιστη τα οκτώ (8) χρόνια.

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31