Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ Κανάλι YouTube Π.Σ


Ακαδημαϊκή υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σοφία Ιορδανίδου (PhD).
 

Σκοπός του Προγράμματος

Ως βασική αποστολή του, το ΔΠΣ Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία έχει την έρευνα σε περιοχές που αφορούν στην Επικοινωνία και τη Νέα Δημοσιογραφία, όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα._
 

Προυποθέσεις εισαγωγής

Οι υποψήφιοι για το ΔΠΣ πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, συναφούς με γνωστικές περιοχές στους τομείς της Επικοινωνίας και της Νέας Δημοσιογραφίας.
 

Ακαδημαϊκά πεδία


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για περιορισμένο αριθμό θέσεων για εισδοχή σε Διδακτορικά Προγράμματα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 . Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για εγγραφή έως και την Τετάρτη, 06.11.2019 στις 14:00.
Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

 

Ερευνητικές Περιοχές

Οι ερευνητικές περιοχές στο παρόν στάδιο είναι οι εξής:

  • Ριζοσπαστικοποίηση στον πολιτικό λόγο
  • Δημόσια Σφαίρα και διαβουλευτική Δημοκρατία
  • Εγγραμματισμός στα Μέσα και Κοινωνία των Πολιτών
  • Εγγραμματισμός στα Μέσα και Έφηβοι
  • Σύγχρονες μέθοδοι χρηματοδότησης του δημοσιογραφικού περιεχομένου
  • Οι όροι απασχόλησης των δημοσιογράφων και οι επιδράσεις τους στο τελικό παραγόμενο περιεχόμενοΣημείωση:

Όσοι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση για το Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών, θα πρέπει στη «Δήλωση Ενδιαφέροντος» να συμπεριλάβουν τα ακόλουθα στοιχεία:

1.       Προκαταρκτικό Τίτλο Διδακτορικής Διατριβής
2.       Περίληψη ερευνητικής πρότασης έκτασης 300 λέξεων, η οποία θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα:

  •   Περιγραφή του στόχου/σκοπού
  •   Σημαντικότατα της έρευνας
  •   Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
  •   Σύντομη αναφορά στην προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας.

3.       Επιστημονικές και άλλες Διακρίσεις
4.       Επιστημονικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες
5.       Περιοχές Ερευνητικού Ενδιαφέροντος
 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση σε περισσότερες από μία ερευνητικές περιοχές του ίδιου Διδακτορικού προγράμματος, τότε θα πρέπει να το διευκρινίσετε στη Δήλωση Ενδιαφέροντος.
 

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 1.350,00€ για κάθε ένα από τα τρία (3) πρώτα χρόνια  (έξι εξάμηνα) και για τα υπόλοιπα πέντε (5) χρόνια σε 675,00€ ανά έτος (δύο εξάμηνα).
 

Διάρκεια του Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση του ΔΠΣ είναι τα τρία (3) χρόνια και η μέγιστη τα οκτώ (8) χρόνια.

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29