Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ Κανάλι YouTube Π.Σ

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

Ειδικά για το ΜΠΣ Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία και για την επιτυχή παρακολούθησή του, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν:

Πτυχίο ΑΕΙ ανεξαρτήτως κατεύθυνσης.
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς οι φοιτητές θα κληθούν να προσπελάσουν και αγγλόφωνη επιστημονική βιβλιογραφία.
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και πλοήγησης στο διαδίκτυο.
  • Βασική εξοικείωση με τα Μέσα επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης.
  • Φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, headphones και μικρόφωνο, καθώς θα συμμετέχουν ενεργά σε τηλεσυναντήσεις.
  • Smartphone, καθώς θα κληθούν να κάνουν χρήση του στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 
Ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες - ECTS  (κάντε κλικ εδώ για πληροφορίες)

Το σύστημα κατοχύρωσης πιστωτικών μονάδων που χρησιμοποιεί το ΜΠΣ Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία είναι το European Credit Transfer and Accumulation System Standard (ECTS). Ο φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει 120 ECTS. Κάθε Θ.Ε. αντιστοιχεί σε 15 ECTS, ενώ ένα ECTS αντιστοιχεί σε 25 έως 30 ώρες φόρτου εργασίας.
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29