Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ Κανάλι YouTube Π.Σ

Δύο κατευθύνσεις
Επικοινωνία: Στρατηγική Επικοινωνία 2:0
Δημοσιογραφία: High End Δημοσιογραφία, Data journalism, entrepreneurial journalism

Δεύτερη Κατεύθυνση, Δεύτερο Πτυχίο
Οι απόφοιτοι της μίας κατεύθυνσης του μεταπτυχιακού προγράμματος (Επικοινωνία ή Δημοσιογραφία) μπορούν να παρακολουθήσουν τις τέσσερις θεματικές ενότητες της δεύτερης κατεύθυνσης, (το 50% των πιστωτικών μονάδων)  αντίστοιχα, και να αποκτήσουν δεύτερο πτυχίο. Έχοντας στο επίκεντρο την υψηλή επαγγελματική κατάρτιση των φοιτητών, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα φιλοδοξεί να παρέχει όλα τα ακαδημαϊκά εφόδια στους απόφοιτούς του, ώστε, εισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, να έχουν αποκτήσει σφαιρική γνώση στους δύο τομείς και ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα.
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29