Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ Κανάλι YouTube Π.Σ


 
To Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία έχει ως στόχο το να προσφέρει ουσιαστική γνώση στην επικοινωνία, τη δικτύωση και τη δημοσίευση.  Προσπαθεί δηλαδή να καλύψει την ανάγκη για γνώση και αποτελεσματικότητα στα Μέσα και τη διαμόρφωση στρατηγικών και τακτικών επικοινωνίας.
 
Συνδυάζοντας τη θεωρητική εμβάθυνση με την απαιτούμενη πρακτική κατάρτιση, το ΜΠΣ «Επικοινωνία και  Νέα Δημοσιογραφία» εκπαιδεύει τον σπουδαστή στα Μέσα και σε στρατηγικές, τακτικές και μεθόδους επικοινωνίας, οι οποίες αφορούν την ανθρώπινη επικοινωνία συνολικά, δηλαδή τόσο σε micro, όσο και σε macro κλίμακα.
 
Το αποτελέσμα που επιδιώκεται είναι η επαγγελματική κατάρτιση, ενδυνάμωση και ανέλιξη των φοιτητριών /φοιτητών, εξασφαλίζοντάς τους νέες δυνατότητες, δεξιότητες και προοπτικές στην αγορά και τον χώρο εργασίας τους, καθώς και σε όλους τους τομείς της κοινωνικής τους ύπαρξης.


Σημαντική επισήμανση:
  • Το πτυχίο του ΜΠΣ  Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία  αναγνωρίζεται από τον ΔΟΑΤΑΠ, μοριοδοτείται ως επιπρόσθετο προσόν και αναγνωρίζεται εργασιακά, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς θεωρείται συναφές με τα διδακτικά καθήκοντα.

  1. Γιατί να το παρακολουθήσω
  2. Η Διάρθωση του προγράμματος
  3. Σε ποιους απευθύνεται
  4. Οι Δύο Κατευθύνσεις: Επικοινωνία, Νέα Δημοσιογραφία
  5. Τρόπος διδασκαλίας
  6. Θεωρία και πράξη
  7. Δίδακτρα
  8. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) ανακοινώνει νέα περίοδο υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με έναρξη σπουδών τον προσεχή Σεπτέμβριο. Η περίοδος αιτήσεων αρχίζει στις 20 Δεκεμβρίου 2018 και ολοκληρώνεται στις 6 Μαϊου 2019.

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions .
 
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29