Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία (Αρχαϊκή - Κλασική περίοδος)
ΕΛΛ211
10
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας είναι:
• Να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία και σε βασικά λογοτεχνικά είδη και συγγραφείς της αρχαϊκής και της κλασικής περιόδου.
• Να φέρει τους/τις φοιτητές/τριες σε πρώτη, άμεση επαφή με συγκεκριμένα έργα, τα οποία μελετώνται από νεοελληνική μετάφραση. Οι φοιτητές/τριες καλούνται ειδικότερα να μελετήσουν κείμενα που ανήκουν στο είδος του ηρωικού έπους (Όμηρος) και της λυρικής ποίησης (ελεγεία/χορική λυρική ποίηση).
• Να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες με τη σύγχρονη μεθοδολογία και τα χρησιμότερα εργαλεία της επιστημονικής μελέτης αρχαιοελληνικών λογοτεχνικών κειμένων.
• Ειδικότερα, σε σχέση με την ομηρική Σ: εξοικείωση με το ιδεώδες της φιλίας καθώς και τις τεχνικές περιγραφής στις λογοτεχνικές αναπαραστάσεις έργων τέχνης (εκφράσεις). Σε σχέση με την ομηρική ι: εξοικείωση με θέματα ταυτότητας, πολιτισμικής διαφοράς, φιλοξενίας και αναγνώρισης. Iδεολογία των δύο επών. Σε σχέση με το συγγενέστερο διάδοχο του έπους, την αρχαία ελεγεία, θα διατρέξουμε τα κοινά χαρακτηριστικά των ποιημάτων αυτών με την ιδεολογία του Ομήρου καθώς και τις αποκλίσεις τους  αλλά και τις νέες θεματικές που αναπτύσσει η χορική λυρική ποίηση.

 Υποχρεωτικά Αναγνώσματα
• Easterling, P.E. & Knox, B.W. (επιμ.),  Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα, Παπαδήμας 1994, σελ. 167-273, 299-327 (Λυρική ποίηση)
• Fowler, R. (επιμ.), Όμηρος: Είκοσι μία εισαγωγικές μελέτες (The Cambridge Companion to Homer), Αθήνα, Ζαχαρόπουλος 2013, κεφ. 3 και 6 = σελ. 54-70, 105-25.
• Montanari, F. (επιμ.), Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, Θεσσαλονίκη, University Studio Press 2003, σελ. 39-133 (Όμηρος), σελ. 135-255 (Λυρική).
• Morris, I.-B. Powell (επιμ.), Εγχειρίδιο Ομηρικών Σπουδών, Αθήνa, Παπαδήμας 2009, κεφ. 19 και 20 = σελ. 516-47, 548-72. 
 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά


Μέθοδοι διδασκαλίας

Καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία μέσω:

(α) Οδηγών Μελέτης με σαφή χρονοδιαγράμματα και ορόσημα
(β) Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης 
(γ) Γραπτών εργασιών, οι οποίες συντείνουν στην κριτική προσέγγιση της ύλης
(δ) Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων
(ε) Δραστηριοτήτων μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης επικοινωνίας


Τρόποι αξιολόγησης

Δύο γραπτές εργασίες έκτασης 2000 λέξεων και μία τελική, γραπτή εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας.
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29