Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Θέματα Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας
ΕΛΛ323
15
Σκοπός της ΘΕ είναι:  (i) να συζητήσει τις κυριότερες πτυχές του έργου φιλοσόφων και  στοχαστών της ελληνιστικής εποχής, της ύστερης αρχαιότητας και του Βυζαντίου μέσα από την εξέταση βασικών και επιμέρους πτυχών των φιλοσοφικών διδασκαλιών και (ii) να παρακολουθήσει τη γόνιμη και κριτική αντιπαράθεση των φιλοσοφικών συστημάτων σε θέματα όπως η κοσμολογία, η σύσταση της ύλης και η συγκρότηση του κόσμου, οι δυνατότητες και τα όρια της άνθρωπινης γνώσης, η προέλευση και ο προορισμός της ψυχής του ανθρώπου.
Μέσα από την μελέτη πρωτογενών κειμένων, σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων ερμηνευτικών προσεγγίσεων, ο φοιτητής θα εξοικειωθεί με τα βασικά μεθοδολογικά και εννοιολογικά εργαλεία της έρευνας στο πεδίο της αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής φιλοσοφίας και θα είναι σε θέση:
α. να κατανοεί την εξέλιξη της ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης  από την κλασική αρχαιότητα μέχρι και το Βυζάντιο∙
β. να συσχετίζει τον χαρακτήρα και τα πορίσματα των διαφόρων φιλοσοφικών ρευμάτων με κοινωνικο-πολιτικά δρώμενα και τις ιδεολογικές ζυμώσεις της εποχής∙
γ. να διαμορφώσει μια άποψη για το αν υπάρχει συνέχεια ή ασυνέχεια της φιλοσοφικής θεματολογίας και μεθοδολογίας κατά το πέρασμα από την αρχαία στην βυζαντινή φιλοσοφία∙
δ. να αναπτύσσει κριτική και πειστική επιχειρηματολογία στο πλαίσιο μιας φιλοσοφικής συζήτησης με θέμα την αρχαία ελληνική και βυζαντινή φιλοσοφία.
 
 
Θεμελιώδη Κείμενα
Επίκουρος, Ἐπιστολή πρός Ἡρόδοτον
Επίκουρος, Κύριαι Δόξαι
Λουκρήτιος, De rerum natura
Επίκτητος, Ἐγχειρίδιον
Πλωτίνος, Ἐννεάδες
Πρόκλος, Περί ἀϊδιότητος κόσμου
Βασίλειος Καισαρείας, Ομιλίες στην Εξαήμερο
Γρηγόριος Νύσσης, Περὶ ψυχῆς καὶ ἀναστάσεως-Περί κατασκευής ανθρώπου
Ιωάννης Φιλόπονος, Περί τῆς αἰωνιότητος τοῦ κόσμου
Νικόλαος Μεθώνης, Ἀνάπτυξις θεολογικῆς στοιχειώσεως ΠρόκλουΒασική Ελληνική Βιβλιογραφία
Festugière A.: Ο Επίκουρος και οι θεοί του. Θεσσαλονίκη: Θύραθεν 1999.
Θεοδωρίδης Χ.: Επίκουρος. Η αληθινή όψη του αρχαίου κόσμου. Αθήνα: Εστία 1999.
Long, A.A., Η ελληνιστική φιλοσοφία. Στωικοί, Επικούρειοι, Σκεπτικοί. Αθήνα: ΜΙΕΤ 1990.
Σιάσος Λ.: Η ενάργεια των πραγμάτων. Αξιωματικές εφαρμογές στη διαμάχη για την αιωνιότητα του κόσμου. Θεσσαλονίκη: Πουρναράς 1994.
Sharples, R.: Στωικοί, Επικούρειοι και Σκεπτικοί. Θεσσαλονίκη: Θύραθεν 2002.
Τατάκης, Β.Ν.: Η βυζαντινή φιλοσοφία. Αθήνα: Σχολή Μωραΐτη 1977.
Ματσούκας Ν.: Ιστορία της Βυζαντινής Φιλοσοφίας, Θεσσαλονίκη: Βάνιας 1998.
Wallis, R. Τ.: Νεοπλατωνισμός. Θεσσαλονίκη: Αρχέτυπο 2002.
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29