Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο Ι (Τραγωδία)
ΕΛΛ411
15
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας είναι:
 • να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στο αρχαίο ελληνικό θέατρο ως καλλιτεχνικό γεγονός αλλά και ως θεσμό της αθηναϊκής πόλεως-κράτους, ο οποίος συμμετείχε δυναμικά στη διαμόρφωση της αθηναϊκής ταυτότητας·
 • να φέρει τους/τις φοιτητές/τριες σε επαφή με χαρακτηριστικά δείγματα του τραγικού δραματολογίου τοποθετημένα στο πρωταρχικό ιστορικό και γραμματολογικό τους πλαίσιο και μελετημένα σε βάθος τόσο από τη σκοπιά της δραματουργίας όσο και της σημειολογίας της παράστασης·
 • να συμβάλει στην ανάπτυξη κριτικών δεξιοτήτων, που σχετίζονται με την επιστημονική ανάλυση του θεατρικού γεγονότος, με ειδική αναφορά στην τραγική παράσταση του 5ου αιώνα.
 
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Ο/Η φοιτητής/-τρια που θα ολοκληρώσει επιτυχώς την εν λόγω Θεματική Ενότητα, αναμένεται ότι θα είναι σε θέση:
 • να προσεγγίζει κριτικά και ολιστικά τα θεατρικά κείμενα, ειδικά τα έργα του αρχαίου ελληνικού τραγικού δραματολογίου, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο ουσιώδεις παραμέτρους του θεάτρου ως ‘γεγονότος’ (performance criticism)·
 • να μελετά την αρχαία ελληνική τραγωδία ως ιστορικό δημιούργημα, δηλαδή υπό το πρίσμα της εποχής στην οποία δημιουργήθηκε και με τα προσληπτικά φίλτρα (γραμματολογικά, ιδεολογικά, πολιτικά, κοινωνικά, πολιτισμικά εν γένει) του πρωταρχικού της ακροατηρίου (contextualisation)·
 • να συνειδητοποιεί ότι τα λογοτεχνικά (ή τα θεατρικά) έργα δεν αντανακλούν παθητικά τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της εποχής τους, αλλά συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών αυτών και απηχούν (ή και συγκροτούν) σχέσεις εξουσίας, ιδεολογικές στάσεις και συμπεριφορές κ.ά. στο πλαίσιο των κοινωνιών που τα παράγουν ή/και τα καταναλώνουν (discourse analysis, κριτικός λογοτεχνικός γραμματισμός)·
 • να μελετά διεισδυτικά και να αποδομεί τον σύγχρονο κριτικό λόγο ειδικά περί αρχαίου θεάτρου μέσα από διεθνή βιβλιογραφία αιχμής στα ελληνικά και τα αγγλικά, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων, και να αντιλαμβάνεται τη θέση του ερμηνευτικού υποκειμένου στη διαδικασία της ανάγνωσης (deconstruction, reader-audience response): δηλαδή να συνειδητοποιεί πώς η κριτική η ίδια διαμορφώνεται μέσα από ερμηνευτικές κοινότητες (interpretive communities), που διαμορφώνουν στο εσωτερικό τους, αλλά και η μία με την άλλη μεταξύ τους, σχέσεις εξουσίας.
Διδακτέα ύλη

Στη διδακτέα ύλη της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνεται, πέραν της γενικής γραμματολογικής και θεατρολογικής εισαγωγής, η σε βάθος μελέτη δύο ολοκληρωμένων θεατρικών έργων από μετάφραση, καθώς και επιλεγμένης, ελληνόγλωσσης και αγγλόγλωσσης, βιβλιογραφίας σχετικά με τα έργα αυτά. Η επιλογή των έργων γίνεται με κριτήριο τη θεματική ή άλλη μεταξύ τους συνάφεια. Τα διδασκόμενα κείμενα ανανενώνονται κάθε τρία χρόνια.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-8 ορίζονται τα έργα:
 • Αισχύλου Αγαμέμνων (προτείνεται η μετάφραση του Ιωάννη Γρυπάρη)
 • Ευριπίδη Φοίνισσες (προτείνεται η μετάφραση του Νίκου Χουρμουζιάδη)
 
Υποχρεωτική βιβλιογραφία
 
 • Easterling, P. E. & Knox, B. W. (επιμ.). 1994. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας. μτφρ. Ν. Κονομή, Χρ. Γρίμπα, Μ. Κονομή. Αθήνα: Παπαδήμας, σσ. 345-458.
 • Blume, H.-D. 1986. Εισαγωγή στο αρχαίο θέατρο. μτφρ. Μ. Ιατρού. Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ.
 • Easterling, P. E. (επιμ.). 2007. Οδηγός για την Αρχαία Ελληνική Τραγωδία. Ηράκλειο: ΠΕΚ (αξιοποιούνται συγκεκριμένα κεφάλαια ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της διδασκαλίας).
 • Gregory, J. (επιμ.). 2010. Όψεις και Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Τραγωδίας. 31 Εισαγωγικά Δοκίμια. επιμ. μτφρ. Δανιήλ Ιακώβ. Αθήνα: Παπαδήμας, σσ. 295-373 (ή/και άλλα κεφάλαια, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της διδασκαλίας).
 • Μαρκαντωνάτος, Α. & Τσαγγάλης. Χ. 2008. Αρχαία Ελληνική Τραγωδία: Θεωρία και Πράξη, Αθήνα: Gutenberg (αξιοποιούνται συγκεκριμένα κεφάλαια ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της διδασκαλίας).

Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά
 
Μέθοδοι διδασκαλίας:
Καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία μέσω:

(α) Οδηγών Μελέτης με σαφή χρονοδιαγράμματα και ορόσημα
(β) Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης 
(γ) Γραπτών εργασιών, οι οποίες συντείνουν στην κριτική προσέγγιση της ύλης
(δ) Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων
(ε) Δραστηριοτήτων μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης επικοινωνίας
 
Τρόποι αξιολόγησης:
Δύο γραπτές εργασίες έκτασης 3000 λέξεων και μία τελική γραπτή εξέταση
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29