Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Θέματα Αρχαίας Ελληνικής λογοτεχνίας
ΕΛΛ413
15
Η Θεματική Ενότητα φέρει τους/τις φοιτητές/τριες σε επαφή με σημαντικά έργα της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας (ακέραια κείμενα ή/και αποσπάσματα), τα οποία πραγματεύονται, τον καθένα σύμφωνα με τις ειδολογικές και άλλες ιδιαιτερότητές του, κοινά θέματα και μοτίβα ή εντάσσονται ευρύτερα σε μια κοινή παράδοση (π.χ. την παράδοση της ‘διδακτικής’ λογοτεχνίας) ή παρουσιάζουν συγγένειες οποιασδήποτε άλλης μορφής.
 
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας είναι:
 • Να εμβαθύνει τη γνώση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στη διαχρονική της διάσταση και στις διάφορες ειδολογικές και άλλες της εκφάνσεις μέσα από τη (συγ)κριτική μελέτη ποικιλίας κειμένων, τα οποία περιστρέφονται γύρω από κοινούς άξονες·
 • Να αναδείξει αξιοσημείωτες θεματικές ή άλλες συνάφειες στο αρχαιοελληνικό λογοτεχνικό corpus·
 • Να αναπτύξει περαιτέρω τις κριτικές αναγνωστικές δεξιότητες των φοιτητών/τριών φέρνοντάς τους σε επαφή με κορυφαία κείμενα της αρχαιότητας αλλά και τις σύγχρονες ερμηνευτικές τους προσεγγίσεις.
 
Διδακτέα ύλη
Για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-16, 2016-7 και 2017-18 ως κοινός άξονας του μαθήματος επιλέγεται η παράδοση της αξιοποίησης του έντεχνου λόγου ως μέσου για ηθική, πολιτική, ιδεολογική ή άλλη διδαχή. Η διδακτέα ύλη καθορίζεται ως εξής:
(α) Αρχαϊκή διδακτική ποίηση (έπος-ελεγεία)
 • Ησίοδος, Έργα και Ημέραι
Προτείνεται η μετάφραση του Σταύρου Γκιργκένη
 • Τυρταίος, αππ. 4, 10, 12 West
Προτείνονται οι μεταφράσεις που περιλαμβάνονται στην Ανθολογία Λυρικής Ποίησης του Σπ. Τσέλικα.
 • Μίμνερμος, αππ. 1, 2, 5 West
Προτείνονται οι μεταφράσεις που περιλαμβάνονται στην Ανθολογία Λυρικής Ποίησης του Σπ. Τσέλικα.
 • Αρχίλοχος, αππ. 5, 13 West
Προτείνονται οι μεταφράσεις που περιλαμβάνονται στην Ανθολογία Λυρικής Ποίησης του Σπ. Τσέλικα.
 • Σόλων, αππ. 4, 5, 6, 9, 13, 15, 18 West
Προτείνονται οι μεταφράσεις που περιλαμβάνονται στην Ανθολογία Λυρικής Ποίησης του Σπ. Τσέλικα.
 • Θέογνις, Ελεγείαι, στ. 19-38, 39-52, 53-68, 69-72, 93-100, 101-112, 119-28, 133-42, 153-4, 183-92, 197-208, 237-54
Προτείνεται η μετάφραση του Κώστα Τοπούζη (Ι και ΙΙ)
 
 (β) Αρχαία Ελληνική Ρητορική (πανηγυρικοί λόγοι):
 • Θουκυδίδης, Περικλέους Επιτάφιος (Θουκυδίδης, 2.35-46)
Προτείνεται η μετάφραση του Άγγελου Βλάχου.
 • Λυσίας, Επιτάφιος (Λυσίας 2)
Προτείνεται η μετάφραση του Γεώργιου Ράπτη.
 • Ισοκράτης, Πανηγυρικός (Ισοκράτης 4)
Προτείνεται η μετάφραση του Ορφέα Μυτιληναίου.
 
Υποχρεωτική βιβλιογραφία
 • Easterling, P. E. & Knox, B. W. (επιμ.). 1994. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας. μτφρ. Ν. Κονομή, Χρ. Γρίμπα, Μ. Κονομή. Αθήνα: Παπαδήμας, σσ. 135-152, 167-227, 566-604.
 • Μπεζαντάκος, Ν. Π. κ. ά. 2006. Ἐκ Μουσάων ἀρχώμεθα. Ο Ησίοδος και η αρχαϊκή επική ποίηση. Αθήνα: Πατάκη.
 • Σκιαδάς, Α. 22000. Αρχαϊκός Λυρισμός, τόμος α᾽, Αθήνα: Καρδαμίτσα, σσ. 11-243.
 • Σπαθάρας, Δ. Γ. & Τζαλλήλα, Λ. (επιμ.). 2003. Πειθώ: Δεκατρία μελετήματα για την αρχαία Ρητορική. Αθήνα: Στιγμή.
 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
 
Μέθοδοι διδασκαλίας
Καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία μέσω:

(α) Οδηγών Μελέτης με σαφή χρονοδιαγράμματα και ορόσημα
(β) Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης 
(γ) Γραπτών εργασιών, οι οποίες συντείνουν στην κριτική προσέγγιση της ύλης
(δ) Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων
(ε) Δραστηριοτήτων μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης επικοινωνίας
 
Τρόποι αξιολόγησης:
Δύο γραπτές εργασίες και μία τελική γραπτή εξέταση.
 
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31