Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Αρχαία Ελληνικά Ι
ΕΛΛ311
15
Μολονότι το μάθημα αυτό είναι κατά κύριο λόγο γλωσσοκεντρικό, η «μύηση» στην αρχαία ελληνική γλώσσα δεν θα γίνει μέσα από την παραδοσιακή γραμματικο-συντακτική διδασκαλία, αλλά με εύληπτο τρόπο μέσω μιας πιο κειμενοκεντρικής και πολυεπίπεδης προσέγγισης του αρχαιοελληνικού λόγου.

Στόχος θα είναι κατανόηση βασικών γραμματικών και συντακτικών δομών  μέσω διασκευασμένων και πρωτότυπων κειμένων, τα οποία θα καλύπτουν ευρύ φάσμα συγγραφέων και λογοτεχνικών ειδών, από τον Όμηρο, τους αρχαίους μυθογράφους, τον Ηρόδοτο και τον Λυσία μέχρι τον Λουκιανό, τους Ευαγγελιστές και… τον Παπαδιαμάντη.

Η προσέγγιση των κειμένων θα έχει, στα πλαίσια του δυνατού, και φιλολογικό προσανατολισμό, εξετάζοντας πώς χρησιμοποιείται η γλώσσα ως εργαλείο επικοινωνίας (στρατηγικές παραγωγής νοήματος εντός του αρχαιοελληνικού πλαισίου), ενώ θα γίνεται αναφορά και στη διαχρονία της ελληνικής γλώσσας.

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:

Το μάθημα Αρχαία Ελληνικά Ι αποτελεί εισαγωγικό μάθημα στη μελέτη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού και στόχο έχει:
  • να εισαγάγει τους φοιτητές στην αρχαία ελληνική γλώσσα (γένεση και εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, αλφάβητο, διάλεκτοι, πρώιμες μορφές γραφής) 
  • να τους εφοδιάσει με τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για την προσπέλαση απλών αρχαίων κειμένων από το πρωτότυπο
  • να τους ασκήσει σε πρώτο επίπεδο:
(α) στο  γλωσσικό σύστημα (γραμματική & συντακτικό) της αρχαίας ελληνικής
(β) στη σημασιολογία (λεξιλόγιο, ετυμολογία λέξεων)
(γ) στην πρόσληψη του κειμένου (οργανωμένος λόγος).
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία:

Παρόλο που οι φοιτητές θα λαμβάνουν αναλυτικές επεξηγήσεις και εκπαιδευτικό υλικό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουν ένα εγχειρίδιο γραμματικής , ένα εγχειρίδιο συντακτικού και ένα λεξικό.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Μ. Οικονόμου, Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (ΙΝΣ: Θεσσαλονίκη)
Τις ανάγκες του μαθήματος εξυπηρετεί και η έκδοση που χρησιμοποιείται στη μέση εκπαίδευση και είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά, http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL102/639/4105,18826/

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
Α. Β. Μουμτζάκης, Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής (ΟΕΔΒ: Αθήνα)
            Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το:
Ν. Ασωνίτης και Β. Αναγνωστόπουλος, Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Βιβλιοεκδοτική: Αθήνα)

ΛΕΞΙΚΟ
Α. Φραγκούλης, Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής (Πατάκης: Αθήνα 2001)
Εναλλακτικά, ένα από τα παρακάτω:
Ι. Σταματάκος, Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης (Βιβλιοπρομηθευτική: Αθήνα 1972)
H.-J. Liddell and R. Scott, A Greek-English Lexicon (Oxford University Press: 19409). Κυκλοφορεί και σε ελληνική μετάφραση (Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης, μτφρ. Ξ. Π. Μόσχος, επιμ. Μ. Κωνσταντινίδης,  Εκδόσεις Σιδέρη: Αθήνα 1907) και σε επίτομη μορφή (Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού της Ελληνικής Γλώσσης, επιμ. Α. Κωνσταντινίδης, 1η έκδ. 1904). Διαθέσιμο και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/tools/liddel-scott/index.html
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31