Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο ΙΙ (Κωμωδία)
ΕΛΛ421
15
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας είναι:
 • να εμβαθύνει τις γνώσεις των φοιτητών/τριών σχετικά με το αρχαίο ελληνικό θέατρο ως καλλιτεχνικό γεγονός αλλά και ως θεσμό της αθηναϊκής πόλεως-κράτους, ο οποίος συνέβαλλε δυναμικά στη διαμόρφωση της αθηναϊκής ταυτότητας·
 • να διαγράψει την εξέλιξη του θεατρικού είδους της κωμωδίας από τον Αριστοφάνη μέχρι τον Μένανδρο (5ος – 4ος αιώνας π.Χ)·
 • να φέρει τους/τις φοιτητές/τριες σε επαφή με χαρακτηριστικά δείγματα του κωμικού δραματολογίου τοποθετημένα στο πρωταρχικό ιστορικό και γραμματολογικό τους πλαίσιο και μελετημένα σε βάθος τόσο από τη σκοπιά της δραματουργίας όσο και της σημειολογίας της παράστασης·
 • να συμβάλει στην ανάπτυξη κριτικών δεξιοτήτων, που σχετίζονται με την επιστημονική ανάλυση του θεατρικού γεγονότος, με ειδική αναφορά στην κωμική παράσταση του 5ου αλλά και του 4ου αιώνα π.Χ. 
 
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Ο/Η φοιτητής/-τρια που θα ολοκληρώσει επιτυχώς την εν λόγω Θεματική Ενότητα, αναμένεται ότι θα είναι σε θέση:
 • να προσεγγίζει κριτικά και ολιστικά τα θεατρικά κείμενα, ειδικά τα έργα του αρχαίου ελληνικού κωμικού δραματολογίου, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο ουσιώδεις παραμέτρους του θεάτρου ως ‘γεγονότος’ (performance criticism)·
 • να μελετά την αρχαία ελληνική κωμωδία ως ιστορικό δημιούργημα, δηλαδή υπό το πρίσμα της εποχής στην οποία δημιουργήθηκε και με τα προσληπτικά φίλτρα (γραμματολογικά, ιδεολογικά, πολιτικά, κοινωνικά, πολιτισμικά εν γένει) του πρωταρχικού της ακροατηρίου (contextualisation)·
 • να συνειδητοποιεί ότι τα λογοτεχνικά (ή τα θεατρικά) έργα δεν αντανακλούν παθητικά τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της εποχής τους, αλλά συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών αυτών και απηχούν (ή και συγκροτούν) σχέσεις εξουσίας, ιδεολογικές στάσεις και συμπεριφορές κ.ά. στο πλαίσιο των κοινωνιών που τα παράγουν ή/και τα καταναλώνουν (discourse analysis, κριτικός λογοτεχνικός γραμματισμός)·
 • να μελετά διεισδυτικά και να αποδομεί τον σύγχρονο κριτικό λόγο ειδικά περί αρχαίου θεάτρου μέσα από διεθνή βιβλιογραφία αιχμής στα ελληνικά και τα αγγλικά, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων, και να αντιλαμβάνεται τη θέση του ερμηνευτικού υποκειμένου στη διαδικασία της ανάγνωσης (deconstruction, reader-audience response): δηλαδή να συνειδητοποιεί πώς η κριτική η ίδια διαμορφώνεται μέσα από ερμηνευτικές κοινότητες (interpretive communities), που διαμορφώνουν στο εσωτερικό τους, αλλά και η μία με την άλλη μεταξύ τους, σχέσεις εξουσίας.
 
Διδακτέα ύλη
Στη διδακτέα ύλη της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνεται, πέραν της γενικής γραμματολογικής και θεατρολογικής εισαγωγής, η σε βάθος μελέτη δύο ολοκληρωμένων θεατρικών έργων από μετάφραση, καθώς και επιλεγμένης, ελληνόγλωσσης και αγγλόγλωσσης, βιβλιογραφίας σχετικά με τα έργα αυτά. Η επιλογή των έργων γίνεται με κριτήριο τη θεματική ή άλλη μεταξύ τους συνάφεια. Τα διδασκόμενα κείμενα ανανενώνονται κάθε τρία χρόνια.
Για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-16, 2016-17 και 2017-18 ορίζονται τα έργα:
 
Υποχρεωτική βιβλιογραφία
 • Blume, H.-D.. 1986. Εισαγωγή στο αρχαίο θέατρο. μτφρ. Μ. Ιατρού. Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ.
 • Easterling, P. E. & Knox, B. W. (επιμ.). 1994. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας. μτφρ. Ν. Κονομή, Χρ. Γρίμπα, Μ. Κονομή. Αθήνα: Παπαδήμας, σσ. 471-565.
 • Παππάς, Θ. Γ. & Μαρκαντωνάτος, Α. Γ. 2011. Αττική Κωμωδία: Πρόσωπα και Προσεγγίσεις, Αθήνα: Gutenberg (αξιοποιούνται συγκεκριμένα κεφάλαια ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της διδασκαλίας).
 • Henderson, J. 2007. "Ο Δῆμος και οι αγώνες κωμωδίας". Στο: Θάλεια. Αριστοφάνης: Δεκαπέντε Μελετήματα, Επιλογή-Επιμέλεια: Γ. Δ. Κάτσης. Αθήνα: Σμίλη, 13-79.
 • Handley, E. W. 2007. "O Αριστοφάνης και το θέατρό του". Στο: Θάλεια. Αριστοφάνης: Δεκαπέντε Μελετήματα, Επιλογή-Επιμέλεια: Γ. Δ. Κάτσης. Αθήνα: Σμίλη, 104-126.
 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
 
Μέθοδοι διδασκαλίας:
Καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία μέσω:

(α) Οδηγών Μελέτης με σαφή χρονοδιαγράμματα και ορόσημα
(β) Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης 
(γ) Γραπτών εργασιών, οι οποίες συντείνουν στην κριτική προσέγγιση της ύλης
(δ) Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων
(ε) Δραστηριοτήτων μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης επικοινωνίας
 
Τρόποι αξιολόγησης:

Δύο γραπτές εργασίες και μία εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής ενότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Δεν αποτελεί μεν τυπική προϋπόθεση, αλλά συνιστάται, πριν από την εγγραφή στην εν λόγω Θ.Ε, να έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η Θ.Ε. ΕΛΛ421: Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο Ι: Τραγωδία.
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31