Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Λογοτεχνία της Κύπρου (12ος - 20ος αιώνας)
ΕΛΛ422
15
Με τον χρηστικό όρο “Κυπριακή Λογοτεχνία” νοείται η ελληνόγλωσση λογοτεχνία που γράφεται στην Κύπρο από Έλληνες Κυπρίους και η οποία, ενώ λειτουργεί σαφώς ως υποσύνολο της ευρύτερης νεοελληνικής λογοτεχνίας, παρουσιάζει ευδιάκριτα τα χαρακτηριστικά της τοπικότητας. Κατά την τριετία 2015-18 η εν λόγω Θεματική Ενότητα εξετάζει συγκεκριμένα τη διαχρονική εξέλιξη της κυπριακής ποίησης από τον 12ο ώς τον 20ο αιώνα, με έμφαση στα τελευταία διακόσια χρόνια.
 
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας είναι:
 • Να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες με ορισμένα από τα σπουδαιότερα ποιητικά δημιουργήματα και μερικές από τις σημαντικότερες ποιητικές φωνές της κυπριακής λογοτεχνίας από τον 12ο έως και τον 20ο αιώνα·
 • Να διαγράψει τις συνέχειες και τις ασυνέχειες ανάμεσα στην ελληνόγλωσση κυπριακή λογοτεχνία την ευρύτερη νεοελληνική λογοτεχνία στην οποία η πρώτη εντάσσεται οργανικά.
 
Διδακτέα ύλη
Πέραν της γενικής γραμματολογικής επισκόπησης, στη διδακτέα ύλη του μαθήματος τα πιο κάτω κείμενα:
 • Κυπριακά δημοτικά ποιήματα (παραλογές, ακριτικά και άλλα)
 • Ρίμες Αγάπης (κυπριώτικα ερωτικά ποιήματα)
 • Βασίλης Μιχαηλίδης, Η Ανεράδα, Η Χιώτισσα, Η 9η Ιουλίου εν Λευκωσία Κύπρου
 • Ανθολόγιο ποιημάτων ερανισμένο από τις ανθολογίες των Εκδόσεων Χρ. Ανδρέου (1986-88), Ζαφειρίου-Αξελού (1985), Σκαρτσή-Βαρνάβα (2008), Φιλοκύπρου-Παπαλεοντίου (2010), Λοϊζίδη (2011) και αλλού.
 
Υποχρεωτική βιβλιογραφία
 • [Χωρίς Επιμελητή], 1986-88. Ανθολογία Κυπριακής Λογοτεχνίας, τόμοι 1-3, Λευκωσία: Εκδόσεις Χρ. Ανδρέου.
 • Ζαφειρίου, Λ. & Αξελός, Λ. 1985. Ανθολογία Σύγχρονης Κυπριακής Ποίησης. Αθήνα: Στοχαστής.
 • Σκαρτσής, Σ. Λ. & Βαρνάβας, Σ. Π. 2008. Ανθολογία Κυπριακής Ποίησης. Αθήνα: Ταξιδευτής.
 • Φιλοκύπρου, Ε. & Παπαλεοντίου, Λ. 2010. Κυπριακή Μετασυμβολιστική Ποίηση. Αθήνα: Τόπος.
 • Λοϊζίδης, Β. 2011. Ανθολογία Σύγχρονης Κυπριακής Ποίησης: Η Κύπρος μετά το ᾽90, Αθήνα: Μανδραγόρας.
 • Σταυρίδης, Φ., Παπαλεοντίου, Λ. & Παύλου, Σ. 2001. Βιβλιογραφία Κυπριακής Λογοτεχνίας. Λευκωσία, Μικροφιλολογικά.
 • Κεχαγιόγλου, Γ. & Παπαλεοντίου, Λ. 2010. Ιστορία της Νεότερης Κυπριακής Λογοτεχνίας. Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών.
 • Βουτουρής, Π. 2010. Η Νεοελληνική Λογοτεχνία της Κύπρου, διδακτικό εγχειρίδιο, Λευκωσία: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ανέκδοτο).
 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
 
Μέθοδοι διδασκαλίας
Καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία μέσω:

(α) Οδηγών Μελέτης με σαφή χρονοδιαγράμματα και ορόσημα
(β) Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης 
(γ) Γραπτών εργασιών, οι οποίες συντείνουν στην κριτική προσέγγιση της ύλης
(δ) Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων
(ε) Δραστηριοτήτων μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης επικοινωνίας
 
Τρόποι αξιολόγησης:

Δύο γραπτές εργασίες και μία εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής ενότητας.
 
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31