Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Γλωσσολογία
ΕΛΛ423
15
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας είναι :
να προσφέρει στις φοιτήτριες/στους φοιτητές τη δυνατότητα:
 • να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με τον κλάδο της Θεωρητικής Γλωσσολογίας
 • να εξοικειωθούν με τις θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθόδους γλωσσολογικής περιγραφής της ελληνικής γλώσσας στη συγχρονική και τη διαχρονική της διάσταση
 • να κατανοούν και να αξιολογούν γλωσσολογικές θεωρίες και τις εφαρμογές τους σε φαινόμενα της ελληνικής γλώσσας
 
Η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) αποτελείται από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
 1. Εισαγωγή. Φωνητική και Φωνολογία
 2. Μορφολογία, Σύνταξη
 
Υποχρεωτική βιβλιογραφία:
 • Fromkin, V., R. Rodman & N. Hyams (2008) Εισαγωγή στη Μελέτη της Γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης.
 • Lyons, J. (1995) Εισαγωγή στη Γλωσσολογία (μτφρ. Μ. Αραποπούλου κ.ά., επιμ. Γ. Καρανάσιος). Αθήνα: Πατάκης.
 • Nespor, M. (1999) Φωνολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Ράλλη, Α. (2005) Μορφολογία. Αθήνα: Πατάκης.
 • Φιλιππάκη-Warburton, Ε. (1992) Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία. Αθήνα: Νεφέλη.
 • Eπιπλέον αναγνώσματα θα αναρτηθούν στο eclass.
 
Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά
 
Τρόποι αξιολόγησης:
 
2 γραπτές εργασίες και 1 εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας.

Καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία μέσω:
(α) οδηγών μελέτης με σαφή χρονοδιαγράμματα και ορόσημα·
(β) ασκήσεων αυτοαξιολόγησης·
(γ) γραπτών εργασιών, οι οποίες συντείνουν στην κριτική προσέγγιση της ύλης·
(δ) δραστηριοτήτων με τη βοήθεια της Πλατφόρμας Σύγχρονης Επικοινωνίας·
(ε) Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29