Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης
ΕΛΛ314
15
Στη θεματική ενότητα ΕΛΛ314, που διδάσκεται κατά το 5ο εξάμηνο της κατεύθυνσης «Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη», εξετάζονται πιο εξειδικευμένα πεδία της αρχαιολογίας και επιχειρείται μια επαναπροσέγγιση ζητημάτων που εξετάστηκαν παλαιότερα (κατά το πρώτο έτος των σπουδών), προκειμένου να επιτευχθεί αυτή τη φορά μια πιο ουσιαστική εμβάθυνση σε επιλεγμένα θέματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης.
 

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος της ΕΛΛ314 είναι εν γένει η εμβάθυνση στην προσέγγιση και την ερμηνεία της αρχαίας ελληνικής τέχνης μέσα από τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων.
Πιο συγκεκριμένα:
  1. Διεύρυνση του γνωστικού πεδίου των φοιτητών μέσα από την έρευνα και την ανάλυση αρχαίων δημιουργημάτων, τεχνικών και τεχνοτροπιών, καλλιτεχνικών ρευμάτων και τάσεων, καθώς και των ευρύτερων κοινωνικών και ιστορικών συνθηκών στο πλαίσιο των οποίων δημιουργήθηκαν τα υπό μελέτη έργα.
  2. Ανάπτυξη της ερευνητικής ικανότητας καθώς και της συνθετικής και συνδυαστικής σκέψης μέσα από τη συγγραφή εργασιών με θέματα επιλεγμένα από τους δύο θεματικούς κύκλους της ενότητας.
  3. Εξάσκηση στη δυνατότητα ερμηνείας και ανάλυσης των εικόνων και των μορφών αλλά και στην σύγκριση εξέλιξης συγκεκριμένων τεχνοτροπιών και εικονογραφικών τύπων, μέσα από τον παραλληλισμό τους στο πλαίσιο του εκάστοτε ιστορικού γίγνεσθαι.
  4. Εξοικείωση με την επιστημονική ορολογία, τη μεθοδολογία και τη δομή των επιχειρημάτων που απαιτούνται στην προσέγγιση και την ανάλυση πιο εξειδικευμένων θεμάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ


1η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ: ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
 
Στην πρώτη ενότητα της ΕΛΛ314 εξετάζεται μια θεμελιώδης ενότητα αρχαίας ελληνικής διηγηματικής τέχνης, η κλασική ερυθρόμορφη αγγειογραφία, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αθήνα του 5ου αι. π.Χ. Θα γίνει συστηματική αναδρομή στην εξέλιξη της τεχνοτροπίας, κατά ζωγράφους και εργαστήρια, της θεματολογίας και της εικονογραφίας, με παράλληλη αναφορά σε ειδικά θέματα ιδεολογίας και κοινωνικής χρήσης της τέχνης σε συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο κάθε φορά. Θέματα τεχνικής, σχημάτων και εμπορίου θα τεθούν μόνον στον βαθμό που συμβάλλουν στην κατανόηση των βασικών αξόνων μελέτης. Θα διερευνηθεί η πιθανή προώθηση μηνυμάτων κοινωνικής και πολιτικής προπαγάνδας μέσα από τα αγγεία, που παράγονταν μαζικά και κοσμούσαν κάθε ελληνικό σπίτι, ιερό ή δημόσιο χώρο, όντας αντικείμενα χρηστικά. Επιπλέον θα αναλυθεί η σχέση της αγγειογραφίας με τις εικαστικές τέχνες της πλαστικής και κυρίως της ζωγραφικής, αλλά και με τις τέχνες της λογοτεχνίας (ομοιότητες και διαφορές στην αφήγηση ιστοριών και στην παράδοση των μύθων) και του θεάτρου.
 
 
2η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΗΝΟΡΑ ΣΤΟΝ ΛΥΣΙΠΠΟ
 
Στη δεύτερη ενότητα της ΕΛΛ314 εξετάζονται ζητήματα σχετικά με την εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής πλαστικής από την ύστερη αρχαϊκή έως και την πρώιμη ελληνιστική περίοδο. Κύριο βάρος αποδίδεται στην εξέλιξη των τεχνοτροπιών μέσα από την εξέταση του έργου σημαντικών επώνυμων και ανώνυμων γλυπτών αλλά και των διαφορετικών τοπικών καλλιτεχνικών εργαστηρίων. Απώτερος στόχος παραμένει βεβαίως η εξέλιξη των μορφοπλαστικών στοιχείων να αναχθεί στο  εκάστοτε πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο: θα εντοπιστούν και θα ερμηνευτούν συνέχειες και ασυνέχειες από την μία περίοδο στην άλλη, καινοτομίες και αλλαγές,  καθώς και διαφοροποιούμενες τάσεις εντός της ίδιας περιόδου. Έμφαση θα δοθεί πρωτίστως στην αγαλματοποιία, τα μεμονωμένα αγάλματα ανδρικών και γυναικείων μορφών ανά τους αιώνες, και συγκριτικά μόνον και επιλεκτικά στα αρχιτεκτονικά γλυπτά.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Boardman, J. 2006. Η ιστορία των αρχαίων ελληνικών αγγείων: αγγειοπλάστες, αγγειογράφοι και εικόνες. Μετάφραση Κ. Κοπανιάς. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη (επιλογή)
Robertson, M. 2001. Η τέχνη της αγγειογραφίας στην κλασική Αθήνα. Μετάφραση Μ. Καραμπατέα--Μ. Κόμβου. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδήμα (επιλογή)
Scheibler, I. 2015. Αρχαία ελληνική ζωγραφική. Μετάφραση. Χ. Καρβούνης. Αθήνα: ΜΙΕΤ
Rolley, C. 2006. H ελληνική γλυπτική. Τόμος Ι. Aπό τις αρχές έως το μέσο του 5ου αιώνα. Μετάφραση Ε. Δημητρακοπούλου. Εκδόσεις Καρδαμίτσα (επιλογή)
Smith, R.R.R. 2009. Ελληνιστική Πλαστική. Μετάφραση Κ. Χαμηλάκη. Αθήνα: Εκδόσεις Καρδαμίτσα (επιλογή)
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31