Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Πλάτων - Αριστοτέλης)
ΕΛΛ221
10
Σκοπός της Θ.Ε. είναι να προσφέρει μια εμπεριστατωμένη εισαγωγή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία μέσα από τη μελέτη της σκέψης των Πλάτωνα και Αριστοτέλη, των κορυφαίων, ίσως, φιλοσόφων στην ιστορία της φιλοσοφίας. Θα δοθεί ιδιαίτερη  έμφαση στις κυριότερες πτυχές του έργου των στοχαστών στα πεδία της μεταφυσικής, γνωσιοθεωρίας, φυσικής, ηθικής και πολιτικής.
 
 
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας είναι:

 Μέσα από την μελέτη των πρωτογενών κειμένων, σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων ερμηνευτικών προσεγγίσεων, ο φοιτητής θα εξοικειωθεί με τα βασικά μεθοδολογικά και εννοιολογικά εργαλεία της έρευνας στο πεδίο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και αναμένεται να είναι σε θέση:
 
α. να κατανοεί τις κυριότερες θέσεις και επιχειρήματα της πλατωνικής και αριστοτελικής σκέψης.
β. να αξιολογεί κριτικά το έργο των στοχαστών.
γ. να προσδιορίζει τη συμβολή τους στη διαμόρφωση της σύγχρονης φιλοσοφικής, και όχι μόνο, σκέψης.
δ. να αναπτύσσει πειστικά επιχειρήματα στο πλαίσιο μιας φιλοσοφικής συζήτησης.
 
 
 
 
Θεμελιώδη Κείμενα
Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους-Κρίτων, εισ.–μτφ.–σχ. Θ. Σαμαράς. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος 2003.
Πλάτωνος Πολιτεία, εισ.– μτφ. – ερμ. σημειώματα Ν. Μ. Σκουτερόπουλος. Αθήνα: Πόλις 2002.
Πλάτωνος Φαίδων, εισ.–μτφρ.– σχ. Ι. Πετράκης. Αθήνα: Εστία 2014.
Πλάτωνος Μένων, εισ.-μτφρ.-σχ. Ι. Πετράκης. Αθήνα: Πόλις 2008.
Πλάτωνος Φαίδρος, μτφ. Ν. Σκουτερόπουλος. Αθήνα: Πόλις 2015
Πλάτωνος Τίμαιος, εισ.-μτφρ.-σχ. Β. Κάλφας. Αθήνα: Πόλις 1995.
Αριστοτέλους Πολιτικά, μτφρ. Ν. Παρίτσης. Αθήνα: Πάπυρος 1975.
Αριστοτέλους  Περί ψυχής, εισ.-μτφρ. Β. Τατάκης. Αθήνα: Ζαχαρόπουλος 1954
Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια, βιβλία Α΄-Δ΄, εισ.-μτφ.-σχ. Δ. Λυπουρλής. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος 2006.
Αριστοτέλους Περί φύσεως, Το δεύτερο βιβλίο των Φυσικών, εισ.-μτφ.-σχ. Β. Κάλφας. Αθήνα: Πόλις 2007.
Αριστοτέλους Μετά τα φυσικά, Βιβλίο Α΄, εισ.-μτφ.-σχ. Β. Κάλφας. Αθήνα: Πόλις 2009.
Αριστοτέλους Φυσικά,  εισ.-μτφ.-σχ. Β. Κάλφας. Αθήνα. Πόλις 2015
 
Βασικά Εγχειρίδια (βιβλία προς παραγγελία)
Vegetti, M.: Ιστορία της Αρχαίας Φιλοσοφίας. Αθήνα: Τραυλός 2001. 
Rapp, C.: Εισαγωγή στον Αριστοτέλη. Αθήνα: Εκδόσεις Οκτώ 2012
 
Γενικά περί φιλοσοφίας  και Ιστορίες της φιλοσοφίας
Μπαγκίνι, Τζ. & Φοσλ, Π.: Τα εργαλεία του φιλοσόφου. Αθήνα: Καστανιώτης 2005. 
Warburton, N.: Φιλοσοφία. Τα βασικά. Αθήνα: Αρσενίδης 2010. 
Kenny, Α.: (επιμ.), Ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας. Αθήνα: Νεφέλη  2005.
Κάλφας, Β. & Ζωγραφίδης, Γ.: Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών 2006.
 

Βασική Ελληνική Βιβλιογραφία
 
Annas, J.: Εισαγωγή στην Πολιτεία του Πλάτωνα. Αθήνα: Καλέντης 2006.
Βλαστός, Γ.: Πλατωνικές μελέτες. Αθήνα: ΜΙΕΤ 1994.
Bormann, K.: Πλάτων. Αθήνα: Καρδαμίτσα 2006.
Pappas, N.: Πολιτεία του Πλάτωνα. Ένας οδηγός ανάγνωσης. Αθήνα: Εκδόσεις Οκτώ 2006.
Szlezák, T.A.: Πώς να διαβάζουμε τον Πλάτωνα. Θεσσαλονίκη: Θύραθεν 2004
Taylor, A.E.: Πλάτων: O άνθρωπος και το έργο του. Αθήνα: M.I.E.T. 1990.
White, Ν.: Ο Πλάτων για τη γνώση και την πραγματικότητα. Αθήνα: Gutenberg 2012.
Williams, B.: Πλάτων, η επινόηση της φιλοσοφίας. Αθήνα: Ενάλιος 2001 . 
Crubellier, M-Pellegrin, P.: Ο Αριστοτέλης, Ο Φιλόσοφος και οι Eπιστήμες. Αθήνα: Εστία 2011.
Düring, I.: Ο Αριστοτέλης (2 τόμοι). Αθήνα: ΜΙΕΤ 2003.
Hughes C.J.: Ηθικά Νικομάχεια: Ένας οδηγός ανάγνωσης. Αθήνα: Οχτώ 2013
Rapp, C.: Εισαγωγή στον Αριστοτέλη. Αθήνα: Εκδόσεις Οκτώ 2012.
Ross, W.D.: Αριστοτέλης. Αθήνα: ΜΙΕΤ 1991.
 
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29