Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ (1898 - 1949)
ΕΛΛ212
10
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:
  • Να εξεταστούν οι παράμετροι του βενιζελικού «αστικού εκσυγχρονισμού».
  • Να κατανοηθούν οι όροι της επέκτασης του ελληνικού κράτους από το 1912 μέχρι και το 1922 και η εξέλιξη της «Μεγάλης Ιδέας».
  • Να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες αναλυτική γνώση των πολιτικών εξελίξεων της περιόδου του μεσοπολέμου και της δεκαετίας 1939-1949.
  • Να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες με πρωτογενείς πηγές της περιόδου 1898-
1949 και να κατανοήσουν τις ιστοριογραφικές ερμηνείες που
έχουν αναπτυχθεί σχετικά με τη μελέτη της.
 

Η Θ.Ε. καλύπτει την περίοδο που εκτείνεται από το 1898 μέχρι και το τέλος του ελληνικού εμφυλίου πολέμου το 1949 και αποτελείται από δύο υποενότητες. Η πρώτη εστιάζει στην περίοδο 1898-1918 και εξετάζει: α) το στρατιωτικό κίνημα του 1909 και την εμφάνιση του Ελ. Βενιζέλου στην πολιτική ζωή, β) τον «Εθνικό Διχασμό» (1915-1917), και γ) τη συμμετοχή της Ελλάδας στους Βαλκανικούς Πολέμους και τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η δεύτερη υποενότητα διερευνά την περίοδο 1919-1949 και καλύπτει: α) τη Μικρασιατική εκστρατεία και το προσφυγικό ζήτημα, β) τις πολιτικές εξελίξεις στην περίοδο του μεσοπολέμου και γ) την κατοχή της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα και τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο.    
 
Βασικά Εγχειρίδια
Βερέμης Θ., Κολιόπουλος Γ., Ελλάς, Η σύγχρονη συνέχεια, από το 1821 μέχρι σήμερα, Αθήνα: Καστανιώτης 2006.
Douglas Dakin, Η Ενοποίηση της Ελλάδας, 1770-1923, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 1998.
 
Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
Αλιβιζάτος Νίκος, Οι Πολιτικοί Θεσμοί σε Κρίση, 1922-1974: Όψεις της Ελληνικής Εμπειρίας, Αθήνα: Θεμέλιο 1983.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΔ΄-ΙΣΤ΄, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών 1977-2000.
Κλόουζ Ντέιβιντ, Οι ρίζες του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα, Αθήνα: Φιλίστωρ 2003.
Κωστής Κώστας, «Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας»: Η διαμόρφωση του
ελληνικού κράτους 18ος – 21ος αιώνας, Αθήνα: Πόλις 2013
Llewellyn-Smith Michael, Το Όραμα της Ιωνίας. Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία, 1919-1922, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2002.
Μαραντζίδης Νίκος, Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ), 1946-1949, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2010.
Mazower Mark, Στην Ελλάδα του Χίτλερ: Η εμπειρία της Κατοχής, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 1994.
Χατζηιωσήφ Χρήστος - Μαυρογορδάτος Γιώργος, (επιμ.), Βενιζελισμός και Αστικός Εκσυγχρονισμός, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 1987.
 
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31