Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία (1878 - 1974)
ΕΛΛ414
15
Η Θεματική Ενότητα στοχεύει στην παρουσίαση και ανάλυση της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου από το 1878 (άφιξη Βρετανών) μέχρι το 1974 (τουρκική εισβολή). Η ενότητα ξεκινά με μια εξέταση της πολιτικής και διπλωματικής ιστορίας της Κύπρου κατά την περίοδο της βρετανικής κυριαρχίας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, κεντρικό ρόλο κατέχει η μελέτη της εξέλιξης του ενωτικού κινήματος. Αναλύεται, επίσης, η πορεία του κυπριακού ζητήματος κατά τη μεταπολεμική εποχή και εξετάζονται οι συνθήκες υπό τις οποίες ιδρύεται, τελικά, η Κυπριακή Δημοκρατία. Στη συνέχεια, η ενότητα επικεντρώνεται στις προκλήσεις που αντιμετώπισε η Κυπριακή Δημοκρατία κατά τα πρώτα χρόνια της πορείας της, με έμφαση στις μεγάλες κρίσεις των ετών 1963-1974. Τέλος, εξετάζονται οι προσπάθειες που κατεβλήθησαν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την επίλυση του Κυπριακού καθώς και οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η εισβολή του 1974.
 
 
ΙΙ. Στόχοι:
 
Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:
 
 • Έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές πηγές (αρχειακές και δευτερογενείς) πάνω στις οποίες βασίζεται η έρευνα για τη συγγραφή της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας.
 • Γνωρίζουν τους βασικότερους σταθμούς εξέλιξης του ενωτικού κινήματος κατά την περίοδο 1878-1945.
 • Αξιολογούν τη στάση της Βρετανίας απέναντι στο κυπριακό ζήτημα ιδιαίτερα κατά την περίοδο 1945-1960.
 • Προσδιορίζουν τα ακριβή αίτια των γεγονότων και τους παράγοντες που καθόρισαν τη λήψη αποφάσεων στην Κύπρο από το 1960 έως το 1974.
 • Αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο ο διεθνής παράγοντας επηρεάζει την πορεία του κυπριακού ζητήματος κατά την υπό εξέταση περίοδο.
 • Κατανοούν τον τρόπο σκέψης των κοινωνιών του παρελθόντος και να εξηγούν τις διαφορετικές απόψεις, αντιλήψεις και διαθέσιμες επιλογές τους.
 • Κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο οι  εξωγενείς παράγοντες επηρεάζουν την πολιτική εξέλιξη ενός μικρού νησιού όπως είναι η Κύπρος.
 
 
 
 ΙΙΙ. Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Υποχρεωτική:
 • Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό, Λευκωσία, 2010.
 • Παπαπολυβίου, Πέτρος (επιμ.), Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας (1960-2010), Λευκωσία, 2010-2011, τόμοι 1-2.
 
Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 • Αιμιλιανίδης, Αχιλλέας, Κοινοβουλευτική συνύπαρξη Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων (1960-1963), Λευκωσία, 2003.
 • Αιμιλιανίδης, Αχιλλέας, Πορεία προς την καταστροφή: κοινοβουλευτική ιστορία 1964-1976, Λευκωσία, 2007.
 • Κρανιδιώτης, Γιάννος, Το κυπριακό πρόβλημα: η ανάμειξη του ΟΗΕ και οι ξένες επεμβάσεις στην Κύπρο 1960-1974, Αθήνα, 1984
 • Κρανιδιώτης, Νίκος, Ανοχύρωτη Πολιτεία: Κύπρος 1960-1974, Αθήνα, 1985.
 • Κρουζέ, Φ., Η κυπριακή διένεξη 1946-1959, Αθήνα, 2010.
 • Λάμπρου, Γιάννης, Ιστορία του Κυπριακού: τα χρόνια μετά την ανεξαρτησία, 1960-2008, Λευκωσία, 2008.
 • Μαρκίδου Νταϊανα, Κύπρος 1957-1963, Αθήνα, 2009.
 • Παντελής, Σταύρος, Η νέα ιστορία της Κύπρου, Αθήνα, 1985.
 • Παπαπολυβίου, Πέτρος, Άγγελος Συρίγος και Ευάνθης Χατζηβασιλείου  (επιμ.), Το κυπριακό και το διεθνές σύστημα, 1945-1974: αναζητώντας θέση στον κόσμο, Αθήνα, 2013.
 • Ριζάς, Σωτήρης, Ένωση, Διχοτόμηση, Ανεξαρτησία: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία σε αναζήτηση λύσης για το Κυπριακό, 1963-1967, Αθήνα, 2000.
 • Ριζάς, Σωτήρης, Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η δικτατορία των συνταγματαρχών και το Κυπριακό ζήτημα, 1967-1974, Αθήνα, 2002.
 • Ρίχτερ, Χάιντς, Ιστορία της Κύπρου 1878-1949, Αθήνα, 2007.
 • Ρίχτερ, Χάιντς, Ιστορία της Κύπρου 1950-1959, Αθήνα, 2011. 
 • Τζερμιάς, Παύλος, Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, 2 τόμοι, Αθήνα, 1998.
 • Χατζηβασιλείου, Ευάνθης, Στρατηγικές του Κυπριακού: η δεκαετία του 1950, Αθήνα, 2005.
 • Χατζηβασιλείου, Ευάνθης, Το Κυπριακό Ζήτημα 1878-1960: Η συνταγματική πτυχή, Αθήνα, 1998.
 • Χόλλαντ, Ρόμπερτ, Η Βρετανία και ο Κυπριακός Αγώνας 1954-1959, Αθήνα, 2001.
 • Χριστοδουλίδης, Νίκος, Τα σχέδια λύσης του Κυπριακού (1948-1978), Αθήνα, 2009.
 
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29