Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Αρχαία Ελληνική Ιστορία (1200 π.Χ. - 330 μ.Χ.)
ΕΛΛ112
10
Δύο (2) Χρονικές Ενότητες
 
 • Αρχαίος Κόσμος Ι: από τις αρχές του μυκηναϊκού κόσμου μέχρι την άνοδο του Μ. Αλεξάνδρου στο θρόνο (1700-336 π.Χ.)
 • Αρχαίος κόσμος ΙΙ: Από την άνοδο του Μ. Αλεξάνδρου στο θρόνο μέχρι τη μεταφορά της πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Ανατολή (330 μ.Χ.)
 
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:
 
 • Να παρουσιάσει τους βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης και εξέλιξης του αρχαίου ελληνικού κόσμου τόσο στον Ελλαδικό όσο και στον ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου.
 • Να ερευνήσει ποικίλες όψεις της θρησκείας, της οικονομίας, της κοινωνικής οργάνωσης και των μορφών πολιτικής εξουσίας που δημιουργούν και συνθέτουν τη φυσιογνωμία του αρχαίου ελληνικού κόσμου από τους μυκηναϊκούς χρόνους μέχρι και το τέλος της ελληνιστικής περιόδου.
 • Να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις πηγές και τις σύγχρονες ερμηνευτικές κατευθύνσεις της ιστορικής επιστήμης στους τομείς της αρχαίας ελληνικής ιστορίας.
 • Να εισαγάγει τους φοιτητές στα προβλήματα ερμηνείας και πρόσληψης της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου ως τμήματος της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας.
 
Β. Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
 • Baslez Μ.-F. 2013. Πολιτική ιστορία του αρχαίου ελληνικού κόσμου, μετάφραση Μαίρης Στεφάνου, Αθήνα: Πατάκης.
 • Bengtson, H. 1991. Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος από τις απαρχές μέχρι τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μετάφραση Αντρέα Γαβρίλη, Αθήνα : Μέλισσα.
 • Botsford, G.-W. & Robinson, C.-A. 2008 (11977). Αρχαία Ελληνική Ιστορία, μετάφραση Σωτήριου Τσιτσώνη, Αθήνα: ΜΙΕΤ.
 • Bruit-Zaidman, L. & Schmitt-Pantel, P. 2012, Θρησκεία στις Ελληνικές Πόλεις της Κλασικής Εποχής, Μετάφραση Κωνσταντίνου Μπούρα, Αθήνα: Πατάκης
 • Bury B. J. & Meiggs, R. 2011. Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, μετάφραση Ρούλης Τατάκη, Ν.Κ. Πετρόπουλου, Άννας Παπαδημητρίου-Γραμμένου, Αθήνα: Καρδαμίτσα
 • De Polignac, F., 2007. Η Γέννηση της Αρχαίας Ελληνικής πόλης. Λατρείες χώρος και κοινωνία (8ος-7ος αιώνας), μετάφραση Ν. Κυριαζόπουλου, Αθήνα: εκδ. ΜΙΕΤ.
 • Egon, F.  2013. Πολιτιστική Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, μετάφραση Δημοσθένη Κούρτοβικ, Αθήνα: Τόπος
 • Gschnitzer, F. 2011, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Κοινωνίας από τα Μυκηναϊκά χρόνια ως το τέλος της Κλασικής Εποχής, μετάφραση Άγγελου Χανιώτη, Αθήνα: ΜΙΕΤ
 • Lévêque, P., 2003. Ο ελληνιστικός κόσμος, μετάφραση Μ. Παπαηλιάδη, Αθήνα: εκδ. Μεταίχμιο.
 • Mossé, C. & Schnapp-Gourbeillon, A. 2006. Επίτομη ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας (2000-31 π.Χ.), (7η έκδοση), Αθήνα: εκδ. Παπαδήμα.
 • Osborne, R., 22000. Η γέννηση της Ελλάδας, 1200-479 π.Χ., μετάφραση Τ. Σιέτη, Αθήνα: Οδυσσέας.
 • Shipley, G. 2012. Ο ελληνιστικός κόσμος μετά τον Αλέξανδρο, 323-31 π.Χ., μετάφραση Μ. Ζαχαριάδου, (2 τόμοι), Αθήνα: εκδ. ΜΙΕΤ.
 • Ulrich, W. 2010. Αρχαία Ελληνική Ιστορία, μετάφραση Ιωάννη Τουλουμάκου, Αθήνα: Παπαζήση.
 • Walbank, F.W. 1999. Ο Ελληνιστικός Κόσμος, Θεσσαλονίκη: Βάνιας.
 
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά
 
Μέθοδοι διδασκαλίας:
Καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία μέσω:
α) Οδηγών Μελέτης, Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με σαφή χρονοδιαγράμματα και ορόσημα
(β) Γραπτών εργασιών, οι οποίες συντείνουν στην κριτική προσέγγιση της ύλης
(γ) Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων
(δ) Αξιοποίησης των δυνατοτήτων επικοινωνίας και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης επικοινωνίας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου
(ε) Ηλεκτρονικών μαθημάτων και σεμιναρίων μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης επικοινωνίας
 
 
Τρόποι αξιολόγησης:

Δύο (2) γραπτές εργασίες και μία (1) εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10). Το άθροισμα της βαθμολογίας των εργασιών αντιστοιχεί στο 30% της τελικής βαθμολογίας του φοιτητή. 
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29