Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Τέχνη και Θέατρο στη σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο
ΕΛΛ425
15
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (Επιλογής)
 
Η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) εστιάζει στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
 • Μετάβαση από την Αναγεννησιακή θεατρική σκηνή σε εκείνη των αρχών του 20ου αιώνα μέσα από τη συγκριτική μελέτη των προβληματισμών και των αισθητικών αναζητήσεων καλλιτεχνών της διεθνούς πρωτοπορίας και ανανεωτών της θεατρικής σκηνής.
 • Ανάλυση συγκεκριμένων παραδειγμάτων σκηνικής παρουσίασης θεατρικών παραστάσεων από Έλληνες σκηνοθέτες.
 
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:
Μέσα από τη μελέτη της Θ.Ε. οι φοιτητές καλούνται:
 • Να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο συγκεκριμένες πολιτικές και κοινωνικές δομές στην Ευρώπη, από τα τέλη του 19ου αιώνα και εξής, επίδρασαν άμεσα στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής παραγωγής, τόσο της εικαστικής όσο και της θεατρικής (σκηνικής).
 • Να αναγνωρίσουν το ρόλο της τέχνης στην Ελληνική κοινωνία του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα.
 • Να μελετήσουν τα κύρια σημεία ρήξης της σύγχρονης θεατρικής οπτικής με την Αναγεννησιακή σκηνή, αισθητική και ιδεολογία.
 • Να εξοικειωθούν με τους κυριότερους εικαστικούς καλλιτέχνες της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας και το έργο τους στη θεατρική σκηνή.
 • Να αναλύσουν τον τρόπο με τον οποίο Έλληνες σκηνοθέτες ερμήνευσαν σκηνικά συγκεκριμένα θεατρικά έργα, ώστε να κατανοήσουν τον ρόλο της «οπτικής εντύπωσης».
 • Να αναπτύξουν γενικότερη κριτική σκέψη και ματιά στην προσέγγιση θεατρικών έργων μέσα από την «ανάγνωση» των σκηνικών τους χαρακτηριστικών.
 • Να χειρίζονται επιστημονική ορολογία και να αποκτήσουν δεξιότητες ανάλυσης, περιγραφής και αξιολόγησης των οπτικών στοιχείων μιας θεατρικής παράστασης.
 • Να εμβαθύνουν στο χειρισμό της επιστημονικής βιβλιογραφίας και γενικότερα των πηγών που άπτονται στο θεματικό αντικείμενο της Θ.Ε.
Υποχρεωτική βιβλιογραφία:
 • Καραΐσκου, Β. Εικαστικές και Σκηνικές πρωτοπορίες στο πρώτο μισό του 20ου αι., εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2009,.
 • Καραΐσκου, Β. Ταξίδια επί Σκηνής. Έλληνες σκηνογράφοι στην Ιταλία, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004.
Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
Λεξικά
 • Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών, τ. 1, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1997.
 • Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών, τ. 2, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1998.
 • Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών, τ. 4, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 2000.
 • Λυδάκης, Σ. Λεξικό των Ελλήνων Ζωγράφων και Χαρακτών, τ. 4, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1976.
 • Ρήντ, Χ., κ.ά., Λεξικό Εικαστικών Τεχνών, εκδ. Υποδομή, Αθήνα 1986.
 
Τέχνη & Θεατρική σκηνή
 • Allain P. and Harvie, J. The Routledge Companion to Theatre and Performance, London and N. York 2006.
 • Artaud, A. The Theatre and its Double, Alma Classics, 2013 (πρώτη έκδοση 1938).
 • Fuerst, W.R. & Hume, S.J. Twentieth-Century Stage Decoration, vol. 1, ed. Benjamin Blom, New York 1967.
 • Goldberg, R.,Performance Art. From Futurism to the Present, ed. Thames & Hudson, London 20013.
 • Innes, Chr. Avant Guarde Theatre 1892-1992, ed. Routledge, London 1993.
 • Kirby, M., Futurist Performance, PAJ Publications, N. York 1971.
 • Kuhns, D.F. Seven Expressionist Plays: Kokoschka to Barlach, Calder and Boyars Ltd, London 1968 (transl. by J.M. Ritchie & H.F. Garten).
 • Leiter, S.L. From Stanislavsky to Barrault. Representative directors of the European Stage, Greenwood Press ed., U.S.A. 1991.
 • Matthews, J.H. Theatre in Dada and Surrealism, ed. Syracuse University Press, N. York 1974.
 • Miesel, V.H. Voices of German Expressionism, ed. Tate Publishing, London 2003.
 • Orenstein, G.F. The Theater of the Marvelous, New York University Press, N. York 1975.
 • Schvey, H.I. Oskar Kokoschka, The Painter as Playwright, Wayne State University Press, Detroit 1982.
 • Van Baer, Ν. Theatre in Revolution. Russian Avant-Garde Stage Design 1913-1935, ed. Thames and Hudson, London 1991.
 
 • Modern French Theatre, The Avant Garde, Dada and Surrealism, ed. M. Benedikt & G.E.  Wellwarth, E.P. Dutton & Co, Inc, N. York 1966.
 • The Era of German Expressionism, (edited and annotated by P. Raabe, transl. J.M. Ritcjie), ed. Calder & Boyars, London 1974.
 • Twentieth-Century Theatre, A sourcebook, edited by R. Drain, Routledge London and N. York 2005.
 
Ιστορία της Σκηνογραφίας
 • Βακαλό, Γ., Σύντομη Ιστορία Σκηνογραφίας, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1979.
 • Κοντογιώργη, Α., Η Σκηνογραφία του Ελληνικού Θεάτρου 1930-1960, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2000.
 • Πατρικαλάκης, Φ., Ιστορία της σκηνογραφίας 15ος - 19ος αι., τ. 1, εκδ. Αιγόκερος/ Τέχνη, Αθήνα 1984.
 • Πατρικαλάκης, Φ., Ιστορία της σκηνογραφίας 19ος - 20ος  αι., τ. 2, εκδ. Αιγόκερος/ Τέχνη, Αθήνα 1984.
 • Τσούχλου, Δ. - Μπαχαριάν, Α., Η Σκηνογραφία στο Νεοελληνικό Θέατρο, εκδ. ‘Αποψη 1985.
 • Φεσσά-Εμμανουήλ, Ε., Έλληνες Σκηνογράφοι - Ενδυματλόγοι και Αρχαίο Δράμα, τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα 1999.
 
Ειδικές Μελέτες
 • Κόκκος, Γ. Ο σκηνογράφος και ο ερωδιός, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 1998.
 • Κουνέλλης, Γ. Λιμναία Οδύσσεια: κείμενα και συνεντεύξεις 1966-1989, εκδ. Αγρα & γκαλερί Bernier, Αθήνα 1990.
 • Μπακουνάκης, Ν. Κάλλας Μήδεια, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 1995.
 • Νικολαϊδης, Β. Μαρία Κάλλας. Οι Μεταμορφώσεις μιας Τέχνης, εκδ. Μπάτσας- Πλέσσας, Β’ έκδοση Αθήνα 1995 (πρόλογος Γ. Tσαρούχης, Ν. Ζαχαρίου).
 • Φωτόπουλος, Δ. Σκηνικά - Κοστούμια 2, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1995.
 • Χαρατσίδης, Σ. Η σκηνή και η γραφή, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1992.
 • Γιώργος Πάτσας. Σκηνικά Κοστούμια, εκδ. Ergo, Αθήνα 1995 (κείμ. Ε. Βαροπούλου).
 • Η σκηνοθετική προσέγγιση του αρχαίου ελληνικού δράματος από τον Δημήτρη Ροντήρη, εκδ. Κέντρο Ερευνας και Πρακτικών Εφαρμογών του Αρχαίου Δράματος «Δεσμοί», Αθήνα 1999.
 • Η σκηνοθετική προσέγγιση του αρχαίου ελληνικού δράματος από τον Κάρολο Κουν, εκδ. Κέντρο Ερευνας και Πρακτικών Εφαρμογών του Αρχαίου Δράματος «Δεσμοί», επιμέλεια Π. Μαυρομούστακος, Αθήνα 2000.
 • Παξινού - Μινωτής, μίμησις πράξεως σπουδαίας και τελείας, εκδ. Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα 1997.
 
Μελέτες ελληνικής τέχνης
 • Βακαλό, Ε., Η Φυσιογνωμία της Νεοελληνικής Τέχνης στην Ελλάδα, τ. Α’, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1981.
 • Σπητέρης, Τ., 3 Αιώνες Νεοελληνικής Τέχνης 1660-1950, τ. Β’, Γ’, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 1979.
 
Μελέτες διεθνούς τέχνης
 • Ades, D. Dada and Surrealism, Barron’s ed., N. York 1978.
 • Droste, Μ., Bauhaus 1919-1933, ed. Taschen, Κολωνία 2003.
 • Gale, Μ., Dada & Surrealism, ed. Phaidon Ltd, London 1997.
 • Honour, H., & Fleming, J. Ιστορία της Τέχνης, εκδ. Υποδομή, Αθήνα 1998.
 • Miesel, V.H. Voices of German Expressionism, ed. Tate Publishing, London 2003.
 
 • Βάλντμπεργκ, Π. Σουρεαλισμός, εκδ. Υποδομή, Αθήνα 1982 (μτφ. Α. Παπαθανασοπούλου).
 • Γκραίη, Κ., Η Ρώσικη Πρωτοπορία. Προεπαναστατική και επαναστατική τέχνη στη Ρωσία, 1863-1922, εκδ. Υποδομή, Αθήνα 1987 (μτφ. Π. Ρηγοπούλου).
 • Οντουάν, Φ. Οι Σουρεαλιστές, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1990.
 • Ουίτφορντ, Φ., Μπάουχαους, εκδ. Υποδομή, Αθήνα 1993.
 • Ρήντ, Χ., Ιστορία της Μοντέρνας Ζωγραφικής, εκδ. Υποδομή, Αθήνα 1978.
 • Ρίχτερ, X. Νταντά, εκδ. Υποδομή, Αθήνα 1983 (μτφ. Α. Ρικάκης).
 • Τίσνταλ, Κ. & Μποτσόλα, Α., Φουτουρισμός, εκδ. Υποδομή, Αθήνα 1984.
 • Χρήστου, Χ., Η ζωγραφική του 20ού αι., τ. Α’, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1991.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά

Μέθοδοι διδασκαλίας:
Καθοδηγούμενη αυτό-διδασκαλία με συνδυασμό ποικίλων μεθόδων:
 1. Πραγματοποιούνται δυο (2) Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ).
 2. Εκπονούνται δυο (2) γραπτές εργασίες που βοηθούν στην εμβάθυνση και κατανόηση της ύλης σε επιμέρους θέματα.
 3. Η ύλη της υποχρεωτικής βιβλιογραφίας οργανώνεται και μελετάται στη βάση επιμέρους θεματικών αντικειμένων.
 4. Η μελέτη εμπλουτίζεται με τα συμπληρωματικά κείμενα και το οπτικό υλικό που αναρτώνται στην πλατφόρμα.
 5. Χρησιμοποιείται η πλατφόρμα σύγχρονης επικοινωνίας για παρουσιάσεις και συζητήσεις επιμέρους εικαστικών θεμάτων.
 6. Χρησιμοποιείται η πλατφόρμα ασύγχρονης επικοινωνίας για επίλυση αποριών, ανταλλαγή απόψεων και συζητήσεις.
 7. Αναρτώνται στην πλατφόρμα συγκριτικοί χρονολογικοί πίνακες και απαραίτητη ορολογία.
 8. Αναρτώνται στην πλατφόρμα ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που βοηθούν τόσο στην εμπέδωση νοημάτων όσο και στην επανάληψη ύλης.
Τρόποι αξιολόγησης

Δύο γραπτές εργασίες και μία εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής ενότητας.
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31