Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Εισαγωγή στη Σπουδή του Πολιτισμού (Θεωρία και Πράξη)
ΕΛΛ111
10
Η ΕΛΛ111, ως η πρώτη και η εισαγωγική θεματική ενότητα στον ΕΛΠΟΛ, εισάγει τους φοιτητές στη σπουδή του πολιτισμού (με έμφαση στον ελληνικό πολιτισμό) και ειδικότερα στην πολιτισμική θεωρία, στις επιστήμες της φιλολογίας, της αρχαιολογίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας και της ιστορίας, καθώς και σε ζητήματα αναφορικά με την πρόσληψη και την προβολή του παρελθόντος.
 
 
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:
 • η παρουσίαση του θεωρητικού προβληματισμού που έχει αναπτυχθεί σχετικά με την έννοια του Πολιτισμού.
 • η τροφοδότηση των φοιτητών/τριών με πληροφορίες σχετικά με τα βασικά εργαλεία, την τεχνική γλώσσα, τις θεωρητικές βάσεις και τους κεντρικούς προβληματισμούς της επιστημονικής έρευνας στο χώρο των Πολιτισμικών Σπουδών.
 • η παρουσίαση των σημαντικότερων ιδιαιτεροτήτων των επιστημών που ασχολούνται με τη σπουδή του Πολιτισμού και ιδιαίτερα του παρελθόντος (Ιστορία, Αρχαιολογία, Κοινωνιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία, Φιλολογία κ.ά.).
 • ο προβληματισμός των φοιτητών/τριών σχετικά με τις ιδεολογικές (σύγχρονες και μελλοντολογικές) διαστάσεις της σπουδής του Πολιτισμού.
 • η εξέταση του Πολιτισμού ως προϊόντος προς προβολή και κατανάλωση.

ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ:


Αντικείμενα:
 • Εισαγωγή στην πολιτισμική θεωρία
 • Εθνικές/πολιτισμικές ταυτότητες και η ιδεολογική λειτουργία της κουλτούρας
 • Εισαγωγή στις επιστήμες της φιλολογίας (έμφαση στην ελληνική φιλολογία), της αρχαιολογίας και της κοινωνικής ανθρωπολογίας
 
Υποχρεωτική βιβλιογραφία:
 • Παπαϊωάννου, Γ. & Καναβού, Ν. 2010. Εισαγωγή στην πολιτισμική θεωρία - Εισαγωγή στην επιστήμη της φιλολογίας. Λευκωσία: Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • Cuche, D. 2001. H έννοια της κουλτούρας στις κοινωνικές επιστήμες, μτφρ. Φ. Σιατίστας, Αθήνα: Τυπωθήτω, σελ. 11-29, 145-167.
 • Σουβατζή, Σ. 2010, Εισαγωγή στις επιστήμες της Αρχαιολογίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Λευκωσία: Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 •  Eriksen, Th.H. 2007. Μικροί τόποι, μεγάλα ζητήματα, Μια εισαγωγή στην κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία, μτφρ. Α. Κατσίκερος, Αθήνα: Κριτική, σελ. 21-55.
 
 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ


Αντικείμενα:
 • Εισαγωγή στην επιστήμη της ιστορίας και στην νεότερη ελληνική ιστοριογραφία
 • Θέματα πρόσληψης και προβολής του παρελθόντος (μουσεία, θεσμοί και ζητήματα πολιτιστικής πολιτικής και διαχείρισης)
 
 
 Υποχρεωτική βιβλιογραφία:
 
 • Μοσχόπουλος, Δ. 2010. Εισαγωγή στην επιστήμη της Ιστορίας, Λευκωσία: Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • Ροτζώκος, Ν. 1999. Η νεοελληνική εθνική ιδεολογία και η εθνική ιστοριογραφία. Στο Μαργαρίτης, Γ., κ.ά., (επιμ.), Ελληνική Ιστορία. Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία. Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, σελ. 215-246.
 • Παπαϊωάννου, Γ. 2010. Πρόσληψη και προβολή του παρελθόντος, Λευκωσία: Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • Νάκου, Ε. 2001. Μουσεία: Εμείς, τα πράγματα και ο πολιτισμός. Αθήνα: Νήσος, κεφ. Β1-3, σελ.107-146 και 147-176.
 
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά
 
Μέθοδοι διδασκαλίας:
Καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία μέσω:
α) Οδηγών Μελέτης, Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με σαφή χρονοδιαγράμματα και ορόσημα
(β) Γραπτών εργασιών, οι οποίες συντείνουν στην κριτική προσέγγιση της ύλης
(γ) Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων
(δ) Αξιοποίησης των δυνατοτήτων επικοινωνίας και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης επικοινωνίας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου
(ε) Ηλεκτρονικών μαθημάτων και σεμιναρίων μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης επικοινωνίας
 
 
Τρόποι αξιολόγησης:
Δύο (2) γραπτές εργασίες και μία (1) εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10). Το άθροισμα της βαθμολογίας των εργασιών αντιστοιχεί στο 30% της τελικής βαθμολογίας του φοιτητή.
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29