Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Αρχαιολογική θεωρία και πράξη
ΕΛΛ424
15
Η Θ.Ε. ΕΛΛ424  πραγματεύεται το αντικείμενο της αρχαιολογίας, της μελέτης δηλαδή των καταλοίπων του ανθρώπινου παρελθόντος με απώτερο σκοπό την κατανόηση και απόπειρα ερμηνείας του τρόπου ζωής, των επιτευγμάτων, των προβλημάτων αλλά και των λύσεων που αναζήτησαν οι κάτοικοι των αρχαίων κοινωνιών προκειμένου να εξελιχθούν πολιτιστικά, κοινωνικά, πνευματικά και οικονομικά μέσα στο άμεσο περιβάλλον τους. Αυτή η μελέτη μπορεί να αποφέρει καρπούς μόνο μέσω οργανωμένης και μεθοδολογικά έγκυρης προσέγγισης, χρησιμοποιώντας σύγχρονα επιστημονικά μέσα και εργαλεία. Συνειδητοποιώντας ότι οι βασικές ανάγκες των ανθρώπων, όπως η ανάγκη για ασφάλεια και τροφή, η δημιουργία και η πνευματική αναζήτηση, ο πολιτικός ανταγωνισμός, αλλά και η υστεροφημία, διαχρονικά παραμένουν οι ίδιες,  η αρχαιολογία δίνει τη μοναδική δυνατότητα στο σύγχρονο άνθρωπο να εξερευνήσει το πολυσύνθετο παρελθόν του και να κατανοήσει καλύτερα τη θέση του στο χώρο και το χρόνο μέσω των υλικών καταλοίπων και των γραπτών πηγών.
 
 
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:
  • Γνωριμία με το αντικείμενο της αρχαιολογίας και των πρακτικών της.
  • Εξοικείωση με μεθοδολογικά ζητήματα και σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις.
  • Ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες ανακαλύψεις, τα ερευνητικά προγράμματα και τις πρόσφατες ανασκαφές.
  • Συνδυασμός γνώσεων προηγούμενων Θ.Ε. μέσα στο νέο επιστημονικό πλαίσιο της ΕΛΛ 424.
 
 
Μεθοδολογία:

Η Θ.Ε. περιλαμβάνει δύο (2) προγραμματισμένες Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) και χωρίζεται σε δύο μέρη:
 
1) Στη πρώτη ΟΣΣ παρουσιάζονται και συζητούνται τα καίρια ερωτήματα, οι μέθοδοι και οι τρόποι ερμηνείας της επιστήμης της αρχαιολογίας, ενώ αναφέρονται και ζητήματα σχετικά με την ιστορία της αρχαιολογίας, καθώς και οι σχέσεις της με τη σύγχρονη κοινωνία. Επίσης, παρουσιάζονται οι επιστημονικές και πολιτικές απαρχές (από τον 19ο αι. π.Χ.), όπου συζητούνται επίκαιρα θέματα, όπως η κλασική αρχαιολογία και Ευρωπαϊκή ταυτότητα, όπως και η  πολιτική φύση της αρχαιολογίας.
 
2) Στο δεύτερο μέρος είναι απαραίτητη μια συνοπτική, αλλά ουσιαστική παρουσίαση όλων των χρονολογικών περιόδων, από τη Νεολιθική (4η χιλ. π.Χ.) μέχρι και το τέλος της Ελληνιστικής (146 π.Χ.), με έμφαση σε επιλεγμένες στιγμές της Ελληνικής αρχαιολογίας. Πιο συγκεκριμένα έχει σχεδιαστεί εμβάθυνση σε καίρια ζητήματα δύο σημαντικότατων περιόδων για την εξέλιξη του πολιτισμού στον Ελληνικό χώρο, της Ύστερης Εποχής του Χαλκού (1600-1100 π.Χ.) και της Κλασικής περιόδου (5ος και 4ος αιώνας π.Χ.). Σε αυτό το μέρος θα αναπτυχθούν ζητήματα τεχνολογίας, κοινωνικής και διοικητικής οργάνωσης, ταφικών εθίμων και πρακτικών, θρησκείας, αλλά και χρήσης των διαθέσιμων γραπτών πηγών.
 
Πέρα από τις δύο ΟΣΣ με τη σχετική βιβλιογραφία τους, η ΘΕ περιλαμβάνει διάφορες διαδικτυακές και δια ζώσης δραστηριότητες προκειμένου οι φοιτητές να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν πιο άμεσα με το αντικείμενο. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας όλα τα πλεονεκτήματα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και της πλατφόρμας του ΑΠΚΥ, έχουν οριστεί ειδικές τηλε-συναντήσεις, μέσα από τις οποίες όλοι οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να αναλύσουν σε βάθος αρχαιολογικά ζητήματα, όπως η σημασία του εμπορίου για την ανάπτυξη των πολιτισμών, το ειδικό βάρος που έχουν συγκεκριμένες αρχαιολογικές θέσεις όπως οι Μυκήνες και η Ολυμπία, καθώς και η λειτουργία σύγχρονων δημοσίων, αλλά και ιδιωτικών μουσείων. Επίσης, θα δοθεί έμφαση στην προσωπική πρόοδο της κάθε φοιτήτριας και του κάθε φοιτητή μέσω ειδικά σχεδιασμένων ασκήσεων αυτό-αξιολόγησης που θα δίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις επιλογής πολλαπλών απαντήσεων, αναγνώριση και ανάλυση εικόνων ή αρχιτεκτονικών κατόψεων, τεκμηρίωση υποθέσεων εργασίας, κτλ.
 
Δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρξει μάθημα αρχαιολογίας χωρίς έναν αριθμό επισκέψεων σε αρχαιολογικούς χώρους και συλλογές προκειμένου οι φοιτητές να εξοικειωθούν τόσο με τα τέχνεργα, τα οποία συζητούν εντός της αίθουσας διδασκαλίας,  όσο και με το χώρο, στον οποίο βρέθηκαν προκειμένου να γίνει κατανοητή η σχέση μεταξύ αντικειμένου και χώρου, με άλλα λόγια του ευρήματος και του αρχαιολογικού του πλαισίου. Για αυτό το σκοπό σημαντικό κομμάτι της Θ.Ε. (αν και προαιρετικό) είναι οι δια ζώσης επισκέψεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,  στο χώρο της Αρχαίας Αγοράς της Πόλεως των Αθηνών, στο χώρο της Ακρόπολης και κατά περίπτωση σε άλλο χώρο ή μουσείο εκτός της Αττικής, εφ’ όσον κριθεί δυνατό.
 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία:

Βασιλικού, Ντ. (1995) Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 152. Αθήνα.
 
Dickinson O.T.P.K. (2003) Αιγαίο: Εποχή του Χαλκού (μτφ. Θ. Ξένος). Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου – Καρδαμίτσας.
 
Πλάντζος, Δ. (2011) Ελληνική Τέχνη και Αρχαιολογία 1100-30 π.Χ. Αθήνα: Εκδόσεις Καπόν.
 
Renfrew, C. και Bahn P. (2001) Αρχαιολογία. Θεωρίες, Μεθοδολογία και Πρακτικές Εφαρμογές (μτφ. Ι. Καραλή-Γιαννακοπούλου). Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου – Καρδαμίτσας.
 
Χαμηλάκης, Γ. (2012) Το έθνος και τα ερείπιά του. Αρχαιότητα, αρχαιολογία και εθνικό φαντασιακό στην Ελλάδα (μτφ. Ν. Καλαϊτζής). Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου.


Βαλαβάνης, Π. (επιμ.) (2007)  Μεγάλες στιγμές της Ελληνικής Αρχαιολογίας. Αθήνα: Εκδόσεις Καπόν.
 
Λαμπρινουδάκης, Β.Κ. (2008) Δέκα μαθήματα αρχαιολογίας. Οδοιπορικό από την αρχαία Ελληνική τέχνη στη σύγχρονη ζωή. Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Στοάς Βιβλίου. Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Α.Α. Λιβάνη.
 
- Schnapp, Α. 2007. Η κατάκτηση του παρελθόντος. Οι απαρχές της αρχαιολογίας. 2η έκδοση, Ηράκλειο: ΠΕΚ.

- Γιαννόπουλος, Θ. Γ. 2012. «Πόθεν και πότε οι Έλληνες;» Οι υπεύθυνες απαντήσεις της επιστήμης και η παρούσα κατάσταση της έρευνας για την πρώτη αρχή του ελληνικού πολιτισμού. Ηράκλειο: ΠΕΚ.

 
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31