Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Τίτλος Κωδικός ECTS
Εισαγωγή στη Σπουδή του Πολιτισμού (Θεωρία και Πράξη) ΕΛΛ111 10
Αρχαία Ελληνική Ιστορία (1200 π.Χ. - 330 μ.Χ.) ΕΛΛ112 10
Αρχαία Ελληνική Τέχνη (1200 π.Χ. - 330 μ.Χ.) ΕΛΛ113 10
Βυζαντινή Ιστορία (330 μ.Χ. - 1453 μ.Χ.) ΕΛΛ121 10
Βυζαντινή Τέχνη (330 μ.Χ. - 1453 μ.Χ.) ΕΛΛ122 10
Νεοελληνική Ιστορία Ι (1770 - 1897) ΕΛΛ123 10
Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία (Αρχαϊκή - Κλασική περίοδος) ΕΛΛ211 10
Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ (1898 - 1949) ΕΛΛ212 10
Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι (16ος - 19ος) ΕΛΛ213 10
Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Πλάτων - Αριστοτέλης) ΕΛΛ221 10
Ελληνιστική και πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία (3ος αι. π.Χ. - 7ος αι. μ.Χ.) ΕΛΛ222 10
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ (20ος) ΕΛΛ223 10
Αρχαία Ελληνικά Ι ΕΛΛ311 15
Λατινικά Ι ΕΛΛ312 15
Θέματα νεοελληνικής λογοτεχνίας (20ος αιώνας) ΕΛΛ313 15
Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης ΕΛΛ314 15
Θέματα Ρωμαϊκής Ιστορίας ΕΛΛ315 15
Εισαγωγή στην Επιγραφική και τη Νομισματική ΕΛΛ316 15
Αρχαία Ελληνικά ΙΙ ΕΛΛ321 15
Λατινικά ΙΙ ΕΛΛ322 15
Θέματα Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας ΕΛΛ323 15
Θέματα Ιστορίας της Ύστερης Αρχαιότητας ΕΛΛ324 15
Ιστορία της Αρχαίας & Μεσαιωνικής Κύπρου ΕΛΛ325 15
Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του σύχρονου ελληνισμού ΕΛΛ326 15
Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο Ι (Τραγωδία) ΕΛΛ411 15
Βυζαντινή Λογοτεχνία (7ος - 15ος αιώνας) ΕΛΛ412 15
Θέματα Αρχαίας Ελληνικής λογοτεχνίας ΕΛΛ413 15
Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία (1878 - 1974) ΕΛΛ414 15
Νεοελληνική Τέχνη: Γλυπτική - Ζωγραφική ΕΛΛ415 15
Οι Επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο ΕΛΛ416 15
Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο ΙΙ (Κωμωδία) ΕΛΛ421 15
Λογοτεχνία της Κύπρου (12ος - 20ος αιώνας) ΕΛΛ422 15
Γλωσσολογία ΕΛΛ423 15
Αρχαιολογική θεωρία και πράξη ΕΛΛ424 15
Τέχνη και Θέατρο στη σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο ΕΛΛ425 15
Θέματα Βυζαντινής Τέχνης ΕΛΛ426 15


Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31