Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

Μέλη ΔΕΠ

 

Στέφανος Ευθυμιάδης, Kαθηγητής

Μέχρι του παρόντος η επιστημονική μου έρευνα έχει περιστραφεί σε θέματα που αφορούν τη βυζαντινή λογοτεχνία (έκδοση, μετάφραση, σχολιασμός κειμένων), τη βυζαντινής προσωπογραφία και την ιστορική γεωγραφία. Ειδικότερα έχω ασχοληθεί με έργα συγγραφέων αγιολογικών και ιστοριογραφικών κειμένων, θέματα αναγνωστικού κοινού στο Βυζάντιο, μελέτης του κλασικού παρελθόντος και των σχέσεων χριστιανικής Ανατολής και Δύσης όπως αποτυπώνονται στη μεσαιωνική λογοτεχνία της Κάτω Ιταλίας.
περισσότερα...

 

Αντώνης Κ. Πετρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον χώρο του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού θεάτρου (κυρίως Κωμωδία, μίμος και παντόμιμος), της ελληνιστικής λογοτεχνίας (κυρίως του επιγράμματος, του μιμιάμβου, της παρωδίας και σάτιρας), καθώς και της αρχαίας ελληνικής φυσιογνωμονικής και της επιβίωσής της σε μεταγενέστερες περιόδους (π.χ. στον Βυζαντινό ιστορικό Γεώργιο Παχυμέρη).
περισσότερα...

 

Γιώργος Δεληγιαννάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν ποικίλες πτυχές της ιστορίας και αρχαιολογίας του αιγαιακού χώρου και της ανατολικής Μεσογείου, ιδιαίτερα κατά τους ρωμαϊκούς και υστερορωμαϊκούς χρόνους. Έχει δημοσιεύσει άρθρα με θέματα αρχαιολογίας, επιγραφικής, οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας των ύστερων ρωμαϊκών και βυζαντινών χρόνων.
περισσότερα...

 

 

Μέλη ΣΕΠ

ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ (ΕΛΛ111)

 
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Λυκούργου Κουρκουβέλα επικεντρώνονται στις διεθνείς σχέσεις, στην πολιτισμική ιστορία και στην ιστορία των ιδεών στον 20ό αιώνα. Σε αυτούς τους τομείς έχει δημοσιεύσει δύο βιβλία: Η Ελλάδα και το ζήτημα των πυρηνικών όπλων, 1957-1963 (Πατάκης 2011) και Γιώργος Θεοτοκάς: Πολιτικός στοχαστής (Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων 2014). Το δεύτερο ήταν υποψήφιο για Κρατικό Λογοτεχνικό Βραβείο. Παράλληλα, έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και αγγλόφωνα περιοδικά όπως το Journal of Cold War Studies και το Journal of International Review. Την περίοδο αυτή μελετά τις ποικίλες μορφές πρόσληψης της νεοτερικότητας από την ελληνική διανόηση κατά την περίοδο 1930-1967. Επίσης, συμμετέχει ως ερευνητής στο υπό χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα HORIZON 2020. Η έρευνα επικεντρώνεται στους ιστορικούς λόγους (discourses) που έχουν κατισχύσει στην ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή κοινότητα από το 1974 μέχρι σήμερα, τις προσλήψεις των δύο κοινοτήτων ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ρόλο της τελευταίας στην επίλυση του Κυπριακού Ζητήματος. 
 

ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΕΛΛ112)


Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Μαρίας Πατέρα επικεντρώνονται στη μελέτη της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας και της θρησκείας της. Έχει ασχοληθεί με ποικίλα θέματα όπως είναι τα συναισθήματα, η ενδυμασία, η μαντική και οι τελετουργίες των αρχαίων Ελλήνων. Η τρέχουσα έρευνά της εξετάζει το συναίσθημα του φόβου: συνεπιμελείται πρακτικά συνεδρίου που συνδιοργάνωσε στη Αθήνα τον Σεπτέμβριο 2017 (Saisir et gérer la peur: Anthropologie de la peur en Grèce de lantiquité à l’ère chrétienne) που θα δημοσιευτούν το 2020 και θα συμμετάσχει σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα τον Πάνα και τον πανικό στη Γενεύη τον Απρίλιο του 2020. Παράλληλα ασχολείται με την αρχαία ελληνική αντίληψη περί αποτελεσματικότητας των τελετουργικών πρακτικών (θα συμμετάσχει σε ανάλογο διεθνές εργαστήριο Efficacité des rites dans lantiquité στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 2019), και με την αρχαία ελληνική αντίληψη περί σώματος και τη σχέση αυτού με το ένδυμα και τα συναισθήματα (θα συμμετάσχει στο συνέδριο Textilien im antiken Griechenland: Herstellung, Verwendung, Bedeutung und Begrifflichkeiten, στο Mainz τον Δεκέμβριο του 2019).
 

ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΕΛΛ113)


Σπούδασε Ιστορία, Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διδακτορικής της διατριβής, η οποία βραβεύτηκε με το βραβείο Γ. Π. Οικονόμος της «Τάξεως των Γραμμάτων και των Τεχνών» της Ακαδημίας Αθηνών (2010), απέσπασε τριετή μεταδιδακτορική υποτροφία από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (2012-2015) σε συνεργασία με το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (ULB). Από το 2015 έως το 2018 υπήρξε υπότροφος του Εθνικού Κέντρου Ερευνών του Βελγίου (Chargée de recherches FRS-FNRS, ULB - CReA-Patrimoine), ενώ εργάστηκε σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Είναι μέλος των ανασκαφικών και ερευνητικών προγραμμάτων στο Ξώμπουργο Τήνου, στις Αμύκλες (Σπάρτη), στην Ίτανο και τον Ανάβλοχο (Ανατολική Κρήτη). Οι δημοσιεύσεις της επικεντρώνονται στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο κατά τους Πρώιμους Ιστορικούς Χρόνους (1000 - 600 π.Χ.), και κυρίως στη μελέτη κεραμικής παραγωγής και διακίνησης, ταφικών εθίμων και κοινωνικής οργάνωσης. Έχει επιμεληθεί δύο συλλογικούς τόμους με τίτλο Pots, Workshops and Early Iron Age Society: Function and Role of Ceramics in Early Greece, Proceedings of the International Symposium held at Université libre de Bruxelles, 14-16 November 2013, Études d'Archéologie 8, Bruxelles: ULB - CReA-Patrimoine (2015) και σε συνεργασία με την Α. Γκαδόλου Τέρψις/Terpsis. Studies in Mediterranean Archaeology in honour of Nota Kourou, Études d'Archéologie 10, Bruxelles: ULB - CReA-Patrimoine (2017). Οι μονογραφίες της για την κεραμική των Πρώιμων Ιστορικών χρόνων από τον οικισμό στη Σκάλα Ωρωπού (Αττική) και από τα νεκροταφεία του αρχαίου δήμου του Μαραθώνα είναι υπό δημοσίευση.
 

ΓΚΙΚΑΚΗ ΜΑΙΡΗ (ΕΛΛ113)

 
Η Μαίρη Γκικάκη δραστηριοποιείται ερευνητικά στο Πανεπιστήμιο του Warwick ως Marie Skłodowska Curie Individual Fellow της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ερευνών. Από το 2016 το βάρος του ερευνητικού της έργου αφορά στον ρόλο των Συμβόλων στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Οι πρωιμότερες αναφορές στα Σύμβολα γίνονται σε κείμενα με θέμα την φιλοξενία και τις συναλλαγές με τα Σύμβολα να διευκολύνουν τις συναλλαγές, να επιτρέπουν την ταυτοποίηση/αναγνώριση και καθόριζαν τη συμμετοχή των πολιτών στη Βουλή, στα Δικαστήρια και στην Εκκλησία του Δήμου.  Μονογραφία σχετική με τα πιο πάνω, καθώς και τόμος τον οποίο συνεπιμελείται με τους Antonino Crisà, Clare Rowan, θα δημοσιευτούν σύντομα.
 

ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ-ΜΥΛΛΕΡ ΑΝΝΑ (ΕΛΛ211)  

                   
Διδάκτωρ Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας από το Πανεπιστήμιο Paris IV-Sorbonne της Γαλλίας (2017). Το βιβλίο της Les fragments des poètes grecs tragiques du IVe siècles avant J.-C., που θα εκδοθεί σύντομα, είναι απόρροια της διδακτορικής της διατριβής: αποτελείται από μία νέα έκδοση των τραγικών αποσπασμάτων του τετάρτου π.Χ. αιώνα με μετάφραση στα γαλλικά και σχόλια. Το θέμα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων ερευνητικών της ενδιαφερόντων (όπως αυτά αποτυπώνονται σε άρθρα και σε συμμετοχές σε συνέδρια) τα οποία αφορούν στη μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου, στην κριτική έκδοση αρχαίων ελληνικών κειμένων και σε μεθοδολογικά ζητήματα της Κλασικής Φιλολογίας.
 

ΝΟΥΣΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΕΛΛ211)


H Μαρία Νούσια κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Ιούνιος 1999). Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η λυρική ποίηση, ο Όμηρος και το έπος (η ιστορία του κειμένου του Ομήρου, η πρόσληψη του επικού κύκλου, οι μεταμορφώσεις του επικού λογοτεχνικού είδους),  η ύστατη κλασική λογοτεχνία, η Κυνική φιλοσοφία και η πρόσληψη των λογοτεχνικών ειδών στην αρχαιότητα. Έχει γράψει το βιβλίο Solon of Athens: The Poetic Fragments, Brill Academic Publishers 2010 και συνεκδώσει 3 συλλογικούς τόμους. Eπί του παρόντος ετοιμάζει μια μονογραφία για την τέχνη της παρωδίας τον τέταρτο αιώνα και έναν συλλογικό τόμο για την αρχαία ελληνική λυρική ποίηση.
 

ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΛΛ212)


O Κωνσταντίνος Φ. Δουκάκης (Κέρκυρα, 1979) είναι Διδάκτωρ Οικονομικής Ιστορίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη νεότερη και σύγχρονη ελληνική οικονομική και κοινωνική ιστορία, καθώς και με την ευρωπαϊκή και ελληνική εκδοχή του κράτους πρόνοιας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα, κεφάλαια και βιβλία σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικής πρόνοιας, οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας μεταξύ των οποίων:  Η ανάπτυξη του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, 1830-2008: Οράματα, προσδοκίες, ματαιώσεις, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήσης, 2019, Το Κοινωνικό Κράτος σε δοκιμασία. Η Κοινωνική Ασφάλιση στην Ελλάδα (19ος - 20ος αιώνας), Ηρόδοτος, 2017, «The Greek welfare state: A tale of reforms and inequalities», Journal of European Economic History (2/2018), «Between the public and the private. Social welfare in the Ionian State», Mediterranean Chronicle (6/2016), Οικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του Κερκυραϊκού Ελαιώνα, 19ος-20oς αιώνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2014 και Απεικόνιση της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα το Μεσοπόλεμο (1916-1937). Τεκμήρια ποσοτικής ανάλυσης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2018.  Κατά το χρονικό διάστημα 2008 έως σήμερα έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα ερευνητικά έργα, επιδοτούμενα από το Υπουργείο Παιδείας, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, την Αγροτική Τράπεζα και από Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία (Ipa Adriatic, South East Europe, Interreg Greece Italy, Interreg Greece Albania).
 

ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΛΛ213)


Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καλύπτουν την ευρωπαϊκή και νεοελληνική φιλολογία του 19ου και 20ού αιώνα και τα σχετικά αισθητικά ρεύματα (νεοκλασικισμός, ρομαντισμός, ρεαλισμός/ νατουραλισμός, συμβολισμός, τα ρεύματα του τέλους του αιώνα [Fin de siècle], μοντερνισμός, υπερρεαλισμός, μεταμοντέρνο - μεταμυθοπλασία). Ασχολείται ιδιαίτερα με τη θεωρία των λογοτεχνικών ειδών (genres), τον μύθο και τη μυθοποιία, τον μαγικό ρεαλισμό και τη σχέση επιστήμης και τέχνης. Έχει δημοσιεύσει επίσης εργασίες για τον ελληνικό μοντερνισμό, ιδιαίτερα τη Σχολή της Θεσσαλονίκης, τον ελληνικό υπερρεαλισμό και τη μεταπολεμική λογοτεχνία, καθώς και για τη θεωρία της λογοτεχνίας (αφηγηματολογία, ψυχανάλυση και αποδόμηση).
 

ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΣΤΗΣ (ΕΛΛ213)


Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται κυρίως στον χώρο της νεοελληνικής και συγκριτικής φιλολογίας (17ος-20ος αι.), με ιδιαίτερη έμφαση στο έργο του Ανδρέα Κάλβου και του Διονύσιου Σολωμού, καθώς και στον ελληνικό και ευρωπαϊκό νεοκλασικισμό και ρομαντισμό. Η τρέχουσα έρευνά του εστιάζει σε ζητήματα νεοελληνικής και συγκριτικής μετρικής και μετρικολογίας, δίγλωσσης/πολύγλωσσης λογοτεχνικής δημιουργίας, και ανάγνωσης και ερμηνείας λογοτεχνικών αυτογράφων υπό το πρίσμα της γενετικής κριτικής. Οι πρόσφατες δημοσιεύσεις του περιλαμβάνουν τη συνεπιμέλεια ενός ιταλο-γαλλικού τόμου με θέμα τα νεοελληνικά και ρομανικά λογοτεχνικά αυτόγραφα (Autografi letterari romanzi e neogreci, Πάδοβα: S.A.R.G.O.N, 2015). Από το 2011 μέχρι σήμερα συνεργάζομαι με το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας (CNRS), ως μέλος της ερευνητικής ομάδας «Πολυγλωσσία, Μετάφραση και Λογοτεχνική Δημιουργία» («Multilinguisme, Traduction, Création») του Ινστιτούτου Κειμένων και Νεότερων Χειρογράφων (ITEM-ENS).
 

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΕΛΛ311)


Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν ποικιλία επιστημονικών πεδίων, θεματικών περιοχών και προσεγγίσεων: αρχαία ελληνική ρητορική, αρχαίο δίκαιο, επιτέλεση (performance), αρχαία θρησκεία, πρόσληψη των ρητορικών κειμένων στον μετακλασικό και στον σύγχρονο κόσμο, διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις (π.χ. χιούμορ, θεωρίες φύλου και σεξουαλικότητας), καθώς και αρχαία ελληνική πεζογραφία εν γένει (κυρίως ιστοριογραφία). Η έρευνά του χρηματοδόθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (μεταδιδακτορικό πρόγραμμα: “Religion in Context: Religious Discourse in Attic Judicial and Political speeches”, 2017-2019) και το Irish Research Council (μεταδιδακτορική υποτροφία Government of Ireland Postdoctoral Fellow: “Attic Oratory and Performance ”, 2015-2016). Το πρώτο του βιβλίο, Attic Oratory and Performance (Νέα Υόρκη/ Λονδίνο: Routledge 2017), ανασημασιοδοτεί την έννοια της επιτέλεσης (performance), συμβάλλοντας στον σαφέστερο θεματικό της προσδιορισμό και ερευνώντας, για πρώτη φορά με συστηματικό τρόπο, τη σημασία της στην αττική ρητορεία. Πτυχές της έρευνάς του παρουσιάζονται, επίσης, σε μια σειρά άλλων πονημάτων: μονογραφιών (η δεύτερη μονογραφία για τη συνύπαρξη ρητορικής και θρησκείας στους αττικούς ρητορικούς λόγους είναι υπό προετοιμασία και δύο κριτικά υπομνήματα για λόγους του Δημοσθένη και του Λυσία αναμένεται να εκδοθούν εντός του 2019 από τον εκδοτικό οίκο «Σμίλη»), συλλογικών τόμων (The Theatre of Justice: Aspects of Performance in Greco-Roman Oratory and Rhetoric, Leiden/ Βοστώνη: Brill 2017/ The Ancient Art of Persuasion across Genres and Topics, Leiden/ Βοστώνη: Brill 2019), κεφαλαίων σε τόμους και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά.
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΕΛΛ312)


Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Χρυσάνθης Δημητρίου επικεντρώνονται στη μελέτη της Λατινικής Λογοτεχνίας, με έμφαση στο Ρωμαϊκό Θέατρο και την επιβίωσή του. Συγκεκριμένα, έχει δημοσιεύσει άρθα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους με θέμα τις κωμωδίες του Πλαύτου και του Τερέντιου, το αρχαία σχόλια στις κωμωδίες του Τερεντίου, την αλληλεπίδραση θεάτρου και ρητορικής, την επιβίωση του έργου του Τερεντίου στην Ύστερη Αρχαιότητα και το Μεσαίωνα (κυρίως στην εκπαίδευση και σε αγιολογικά δράματα), καθώς και τη διδασκαλία των Λατινικών (από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα). Στο παρόν στάδιο, συνεπιμελείται (μαζί με την Καθ. Σ. Παπαϊωάννου) την έκδοση ενός συλλογικού τόμου για την κωμωδία του Πλαύτου, με επίκεντρο το διάλογο του κωμωδιογράφου με σημαντικές λογοτεχνικές και πολιτισμικές εξελίξεις της εποχής του. Είναι μέλος της διεθνούς ερευνητικής ομάδας RELICS με έδρα το Πανεπιστήμιο του Ghent στο Βέλγιο (https://relicsresearch.com/) και μετέχει στην εκδοτική επιτροπή του διεθνούς, έγκριτου περιοδικού JOLCEL (https://jolcel.ugent.be/index).
 

ΔΑΝΙΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΕΛΛ313)


Ο Χρήστος Δανιήλ είναι διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η διδακτορική του διατριβή εξετάζει τις σχέσεις του μεταπολεμικού υπερρεαλισμού με το δημοτικό τραγούδι. Ως ερευνητής έχει συμμετάσχει σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικά προγράμματα των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Αθηνών (ΕΚΠΑ), του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) και του Istituto Siciliano di studi Bizantini et Neoellenici στο Παλέρμο της Ιταλίας. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγεται η σύγχρονη ποίηση, το δημοτικό τραγούδι, η έρευνα αρχείων λογοτεχνών, η διδακτική της λογοτεχνίας και η διαπολιτισμική εκπαίδευση. Τα πιο πρόσφατα βιβλία του είναι το Μάτση Χατζηλαζάρου, Γράμματα από το Παρίσι στον Ανδρέα Εμπειρίκο (1946-1947) και άλλα ανέκδοτα ποιήματα και πεζά της ίδιας περιόδου, Άγρα, Αθήνα 2013 (Βραβείο Δοκιμίου/Μελέτης Public), Ο μαθητευόμενος εφοπλιστής και παλαίμαχος intellectuel και πολλά υποσχόμενος ποιητής, ανθυπολοχαγός εν εφεδρεία, πολεμιστής Κρήτης και πάντα δικός σου φίλος Ανδρέας Καμπάς (1919-1965), Άγρα, Αθήνα 2016 (Βραβείο «Εμμανουήλ Ροΐδου» Ακαδημίας Αθηνών) και Χρήστος Μπράβος, Βραχνός Προφήτης, Ποιήματα και Κριτικά Κείμενα 1981-1987, Μελάνι, Αθήνα 2018. Το τελευταίο διάστημα του έχει ανατεθεί από το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) και τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) η έρευνα των αρχείων του λογοτεχνικού περιοδικού Τετράδιο, τα αποτελέσματα της οποίας θα εκδοθούν σύντομα από τις εκδόσεις Άγρα.
 

ΔΙΠΛΑ ΑΝΘΗ (ΕΛΛ314)

 

ΦΑΣΣΑ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΛ315)


Η έρευνά της επικεντρώνεται στη θρησκευτική και πολιτισμική ιστορία της ελληνιστικής και ελληνορωμαϊκής Ανατολής, από τον πρώιμο 3ο αιώνα π.Χ. ως την ύστερη αρχαιότητα. Ενδιαφέρομαι ιδιαιτέρως για την εδραίωση και ανάπτυξη της λατρείας των ισιακών και άλλων «ανατολικών» θεοτήτων στη Μεσόγειο, για τη λατρευτική ιστορία της Μακεδονίας και για τις διαδικασίες ενσωμάτωσης θεών που προσλαμβάνονται ως «ξένοι» στον παραδοσιακό ελληνικό κόσμο, την καταγραφή και δημόσια έκφραση της λατρευτικής εμπειρίας του ιδιώτη ως διαμορφωτή της λατρευτικής πραγματικότητας και τη συγκρότηση πνευματικών κοινοτήτων στον ύστερο ελληνισμό. Σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους έχει δημοσιεύει άρθρα που εστιάζουν στις λατρείες του ελληνορωμαϊκού κόσμου (βλ. ενδεικτικά: ‘Experiencing the divine as an active agent: listening gods and their aures in Graeco-Roman Macedonia’, JES 2, 2019‧ ‘Divine commands, hierarchy and cult: imperative dedications to the Egyptian Gods’, OpAthRom 2016‧ ‘Sarapis, Isis and the Ptolemies in private dedications: the Hyper-style and the Double dedications’, Kernos 28 (2015), 133-154‧ ‘Claims to autochthony and the divine: the Mother Goddess of Leukopetra in Roman Macedonia’, ZPE 196 (2015), 116-122). Έχει εκδώσει τις Επιστολές του Ιουλιανού του Σύρου (εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια, εκδόσεις Στιγμή, Αθήνα 2016) και εντός του 2019 αναμένεται να εκδοθεί το βιβλίο της Η γένεση μιας λατρείας. Οι Πτολεμαίοι και ο Σάραπις στην Αλεξάνδρεια του 3ου αιώνα (Εκδόσεις Βιβλιοπωλείον της Εστίας). Από το 2017 ως το 2019 διετέλεσε κύρια ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα «Οι θεοί της Αιγύπτου στη Μακεδονία: Λατρευτική εμπειρία της ετερότητας και στρατηγικές αφομοίωσης στους ελληνορωμαϊκούς χρόνους» με έδρα το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και χρηματοδοτούμενο από το ΙΚΥ-ΕΣΠΑ.
 

ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΕΛΛ316)


Διδάκτωρ Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας από το Πανεπιστήμιο Paris-Nanterre της Γαλλίας (2014). Το βιβλίο της Le tribunal de lHéliée. Justice et Politique dans lAthènes du VIe au IVe siècles avant J.-C. (2018), απόρροια της διδακτορικής της διατριβής, επικεντρώνεται στην εξέταση της σχέσης ανάμεσα στην πολιτική και τη δικαιοσύνη στην Αθήνα της αρχαϊκής και κλασικής εποχής. Το θέμα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων ερευνητικών τηε ενδιαφερόντων (όπως αυτά αποτυπώνονται σε άρθρα και σε συμμετοχές σε συνέδρια) τα οποία αφορούν στη μελέτη του αρχαίου ελληνικού κόσμου από τα ομηρικά χρόνια έως την ελληνιστική εποχή, στην εξέταση της ελληνικής πόλης-κράτους, των πολιτευμάτων, των πολιτικών θεσμών και των κοινωνικών ομάδων κατά την αρχαϊκή και κλασική εποχή, των θρησκευτικών πρακτικών και, τέλος, των σχέσεων μεταξύ των ελληνικών πόλεων.
 

ΚΑΡΥΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΕΛΛ414)


Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην πολιτική και στρατιωτική ιστορία της Ελλάδας και της Κύπρου (19ος και 20ός αιώνας), με έμφαση στην περίοδο του Αγώνα της ΕΟΚΑ (1955-1959), την εξέλιξη του Κυπριακού Ζητήματος/Προβλήματος κατά τον 20ό αιώνα, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς επίσης και το φαινόμενο της από-αποικιοποίησης στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει λάβει μέρος σε σημαντικό αριθμό συνεδρίων και επιστημονικές μελέτες του έχουν δημοσιευτεί στην Κύπρο και το εξωτερικό. Υπήρξε ο πρώτος ερευνητής από τον κυπριακό χώρο που είχε πρόσβαση στην προσφάτως αποχαρακτηρισθείσα συλλογή «The Migrated Archives» του βρετανικού κρατικού αρχείου: η εν λόγω αποστολή πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση του Κέντρου Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος και προϊόν της υπήρξε η ψηφιοποίηση πέραν των 26,000 εγγράφων. Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ιστορίας της Εθνικής Φρουράς προχώρησε στην ανάδειξη των ιδιαίτερων συνθηκών θανάτου αριθμού μαχητών της ΕΟΚΑ, επεξεργαζόμενος το σχετικό υλικό των θανατικών ανακρίσεων που εντόπισε στη συλλογή του Κρατικού Αρχείου Κύπρου. Τέλος, η τρέχουσα έρευνά του αφορά στην εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας και των επιλογών της στα πρώτα πενήντα χρόνια του βίου της, σε μια προσπάθεια να τεθούν οι βάσεις για τη συστηματική μελέτη της εξωτερικής πολιτικής του σύγχρονου κυπριακού κράτους.
 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΣ (ΕΛΛ415)


Η Χάρις Κανελλοπούλου είναι ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια εκθέσεων και συγγραφέας. Είναι διδάκτωρ Ιστορίας της Τέχνης από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολείται συστηματικά με την επιμέλεια εκθέσεων, συνεργαζόμενη με πολιτιστικούς φορείς και ιδρύματα όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, το Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, η ΑΣΚΤ, κ.ά. Διδάσκει Ιστορία της Τέχνης στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται στη μοντέρνα και σύγχρονη ελληνική τέχνη· στην τέχνη στον δημόσιο χώρο· στον κοινωνικό χαρακτήρα της τέχνης· και στη σχέση τέχνης και αρχείου (με συναφή́ την έκδοση, σε επιστημονική επιμέλειά της, του συλλογικού τόμου Κριτική+Τέχνη Νο6. Σύγχρονη Τέχνη και Αρχείο: αρχειακές συλλογές, καλλιτεχνικές πρακτικές, προβληματισμοί. Αθήνα: AICA Hellas, 2015). Είναι μέλος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Τέχνης Aica Hellas και της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης.
 

ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΛΛ416)


Τα επιστημονικά του ενδιαφέρονται εμπίπτουν στο πεδίο της Λογικής και της Ιστορίας των Επιστημών. Ειδικότερα, η δημοσιευμένη έρευνά του εκτείνεται στο πεδίο της αρχαίας ελληνικής επιστήμης (αρχαία ελληνική αριθμητική), της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας (λογικά παράδοξα στη Θεωρία των Ιδεών του Πλάτωνα), αρχαίας ελληνικής λογικής (το λογικό τετράγωνο του Αριστοτέλη), κ.α. Η έρευνά του επεκτείνεται και σε νεότερες περιόδους (Λογική στον Σλαβικό κόσμο), καθώς και στη νεότερη Λογική και Φιλοσοφία των Μαθηματικών (ιντουϊσιονιστικά – κατασκευαστικά μαθηματικά). Τελευταία, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναπτύχθηκαν επίσης στο πεδίο της μαθηματικής απόδειξης και της ιστορίας της, καθώς και στις εφαρμογές της θεωρίας των αποδεικτικών συμβάντων (proof events) στην ιστορία της επιστήμης, την τεχνητή νοημοσύνη και την μαθηματική εκπαίδευση.
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31