Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Το διδακτορικό πρόγραμμα ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ έχει ως βασική αποστολή την προώθηση της πρωτότυπης έρευνας στον τομέα των Ελληνικών Σπουδών.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση του διδακτορικού είναι τα τρία (3) χρόνια και η μέγιστη τα οκτώ (8) χρόνια.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ


Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ, συναφούς με τις ερευνητικές περιοχές που αναφέρονται πιο κάτω.
 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για περιορισμένο αριθμό θέσεων για εισδοχή σε Διδακτορικά Προγράμματα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 . Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για εγγραφή έως την Τετάρτη 06.11.2019 στις 14:00. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ


Οι ερευνητικές περιοχές που προσφέρονται στο παρόν στάδιο είναι οι ακόλουθες: 
 

  • Η αρχαία ελληνική λογοτεχνία και η σύχρονη της πρόληψη

Σημείωση:

Όσοι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αίτηση για το Διδακτορικό Πρόγραμμα θα πρέπει στη «Δήλωση Ενδιαφέροντος» να συμπεριλάβουν τα ακόλουθα στοιχεία:

1.       Προκαταρκτικό Τίτλο Διδακτορικής Διατριβής
2.       Περίληψη ερευνητικής πρότασης έκτασης 300 λέξεων η οποία θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα:
·         Περιγραφή των στόχων/σκοπών,
·         Σημασία της προτεινόμενης έρευνας,
·         Ανασκόπηση βιβλιογραφίας,
·         Σύντομη αναφορά στην προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας.
3.       Επιστημονικές και άλλες Διακρίσεις
4.       Επιστημονικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες
5.       Περιοχές Ερευνητικού Ενδιαφέροντος
 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση σε περισσότερες από μία ερευνητικές περιοχές του ιδίου Διδακτορικού προγράμματος, τότε αυτό πρέπει να διευκρινιστεί στη Δήλωση Ενδιαφέροντος.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε €1350 για κάθε ένα από τα τρία (3) πρώτα ακαδημαϊκά έτη από την εγγραφή σε διδακτορικό πρόγραμμα, και σε €675 ανά έτος, για τα υπόλοιπα έτη, μέχρι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του διδακτορικού που είναι τα οκτώ (8) έτη.

 
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30