Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ
Το Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» προσφέρει τις Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) του πρώτου έτους Σπουδών και ανεξάρτητα.
 
Η ευέλικτη πρόταση παρακολούθησης αυτοτελών Θεματικών Ενοτήτων αφορά όλους όσοι έχουν συγκεκριμένα ενδιαφέροντα και επιθυμούν να μελετήσουν ειδικές και μεμονωμένες πτυχές του Ελληνικού πολιτισμού στην αρχαία, μεσαιωνική και νεώτερη φάση του, μέσα από ποικιλία μαθημάτων φιλολογίας, γλωσσολογίας, ιστορίας, αρχαιολογίας και ιστορίας της τέχνης.
 
Δικαίωμα εγγραφής σε αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες έχουν όλοι ανεξαιρέτως και ανεξαρτήτως των προσόντων που θεωρούνται προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του προπτυχιακού Προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό». O υποψήφιος μπορεί να εγγραφεί σε 1 έως 3 αυτοτελείς Θ.Ε.
 
Όσοι εγγραφούν σε μεμονωμένη ή σε μεμονωμένες Θ.Ε. έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους φοιτητές του προπτυχιακού Προγράμματος, όπως πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Θ.Ε., στο εκπαιδευτικό υλικό και στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, καθώς και τις ίδιες υποχρεώσεις (υποβολή δύο εργασιών και εξετάσεις).

Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις της εκάστοτε Θεματικής Ενότητας εξασφαλίζει πιστοποιητικό προπτυχιακής επιμόρφωσης, ενώ κάθε Θ.Ε. αντιστοιχεί σε 10 ECTS. Το κόστος παρακολούθησης ανά Θεματική Ενότητα ανέρχεται στα 350 Ευρώ.
 
Το πιστοποιητικό προπτυχιακής επιμόρφωσης πιστώνει το φοιτητή με μονάδες ECTS εφόσον μελλοντικά ενδιαφερθεί να ενταχθεί στο προπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό». Σε εκείνη την περίπτωση και μόνο θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις εισδοχής, όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.
 
Η υποβολή αιτήσεων για την παρακολούθηση αυτοτελών Θ.Ε. γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30