Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πτυχιακό πρόγραμμα ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ προσφέρει εισαγωγή στο ιστορικό φαινόμενο που ονομάζεται Ελληνικός Πολιτισμός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, στις μεταμορφώσεις και τις μεταπτώσεις του, τις αντιφάσεις και την περιπλοκότητά του. Μέσω της κριτικής αυτής αντιμετώπισης προβάλλεται η συνάφεια των πολιτισμικών διεργασιών με τις ιστορικές και κοινωνικές συνιστώσες.
 

Ευρύτερος στόχος του Προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους φοιτητές του με γνωστικές, μεθοδολογικές και επιστημολογικές δεξιότητες τέτοιες, που να τους επιτρέπουν να εμβαθύνουν στα πολιτισμικά φαινόμενα εν γένει, να συνειδητοποιούν την ιδεολογική και πολιτική, αγωνιστική και αγωνιώδη φύση του ιστορικού σκευάσματος που ονομάζεται κουλτούρα, πολιτισμική και εθνική ταυτότητα. Έμφαση δίδεται στη μελέτη των πρωτογενών πηγών (κειμένων και αντικειμένων), με σκοπό τη διάπλαση κριτικού αισθητηρίου και την ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων.


Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να εργοδοτηθούν σε εύρος επαγγελμάτων, μεταξύ των οποίων όσα είναι συναφή με τον χώρο του πολιτισμού (πολιτιστικές υπηρεσίες και οργανισμοί, μουσεία, τουριστικά επαγγέλματα, επαγγέλματα από το χώρο των τεχνών και του θεάματος κ.ο.κ.), την εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση. Επιπλέον, οι φοιτητές που θα επιλέξουν και ολοκληρώσουν τις Θεματικές Ενότητες Αρχαία Ελληνικά I & II και Λατινικά Ι & ΙΙ, συγκεντρώνουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που απαιτούνται από την Κυπριακή Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για την εγγραφή τους στους καταλόγους διοριστέων της Κυπριακής Μέσης Εκπαίδευσης.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS (κάντε κλικ εδώ για πληροφορίες)

240


ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνική

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την απόκτηση πτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε είκοσι (20) τουλάχιστον Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.). Το πρόγραμμα προσφέρει τρεις (3) κατευθύνσεις: Φιλολογία, Ιστορία – Αρχαιολογία – Τέχνη και Γενική. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέγει μέχρι και τρεις (3) Θ.Ε. κορμού και μέχρι δύο (2) Θ.Ε. επιλογής ανά εξάμηνο. Η φοίτηση, όπως για όλα τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου, ξεκινά κατά το χειμερινό εξάμηνο από τα μέσα Σεπτεμβρίου και λήγει τον Ιανουάριο και για το εαρινό εξάμηνο από τα τέλη Ιανουαρίου μέχρι τα τέλη Μαϊου. Στις ιστοσελίδες περιγράφονται οι Θεματικές Ενότητες πάνω στις οποίες είναι δομημένο το πτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό». Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παρακολούθηση των Θεματικών Ενοτήτων που προσφέρονται στο πρώτο και στο δεύτερο έτος σπουδών είναι υποχρεωτική για το συγκεκριμένο πτυχιακό πρόγραμμα.
 

Υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες
(μέγιστος αριθμός επιλογών ανά εξάμηνο: 3 Θ.Ε.)

 
1ο  εξάμηνο

ΕΛΛ 111 Εισαγωγή στην Σπουδή του Πολιτισμού (Θεωρία και Πράξη)

ΕΛΛ 112 Αρχαία Ελληνική Ιστορία (1200 π.Χ - 330 μ.Χ)

ΕΛΛ 113 Αρχαία Ελληνική Τέχνη (1200 π.Χ - 330 μ.Χ)

2ο εξάμηνο

ΕΛΛ 121 Βυζαντινή Ιστορία (330 - 1453 μ.Χ)

ΕΛΛ 122 Βυζαντινή Τέχνη (330 - 1453 μ.Χ)

ΕΛΛ 123 Νεοελληνική Ιστορία Ι (1770 - 1909)

3ο εξάμηνο

ΕΛΛ 211 Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία (Αρχαϊκή - Κλασική Περίοδος)

ΕΛΛ 212 Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ (1909 - 1949)

ΕΛΛ 213 Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι (16ος - 19ος αιώνας)

4ο εξάμηνο

ΕΛΛ 221 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Πλάτων-Αριστοτέλης)

ΕΛΛ 222 Ελληνιστική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία (3ος αι. π.Χ. - 7ος αι. μ.Χ)

ΕΛΛ 223 Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ (20ος αιώνας)

 
Κατεύθυνση: Φιλολογία
(μέγιστος αριθμός επιλογών σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο: 2 Θ.Ε.)
 
5ο εξάμηνο

ΕΛΛ 311 Αρχαία Ελληνικά Ι

ΕΛΛ 312 Λατινικά Ι

ΕΛΛ 313 Θέματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (20ος αιώνας)

6ο εξάμηνο

ΕΛΛ 321 Αρχαία Ελληνικά ΙΙ

ΕΛΛ 322 Λατινικά ΙΙ

ΕΛΛ 323 Θέματα Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας

7ο εξάμηνο

ΕΛΛ 411 Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο Ι (Τραγωδία)

ΕΛΛ 412 Βυζαντινή Λογοτεχνία (7ος – 15ος αιώνας)

ΕΛΛ 413 Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας

8ο εξάμηνο

ΕΛΛ 421 Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο ΙΙ (Κωμωδία)

ΕΛΛ 422 Λογοτεχνία της Κύπρου (12ος – 20ος αιώνας)

ΕΛΛ 423Γλωσσολογία

 
Κατεύθυνση: Ιστορία – Αρχαιολογία - Τέχνη
(μέγιστος αριθμός επιλογών σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο: 2 Θ.Ε.)
 
5ο εξάμηνο

ΕΛΛ 314 Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης

ΕΛΛ 315 Θέματα Ρωμαϊκής Ιστορίας

ΕΛΛ 316 Εισαγωγή στην Επιγραφική και τη Νομισματική

6ο εξάμηνο

ΕΛΛ 324 Θέματα Ιστορίας της Ύστερης Αρχαιότητας

ΕΛΛ 325 Ιστορία της Αρχαίας και Μεσαιωνικής Κύπρου

ΕΛΛ 326 Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του σύγχρονου Ελληνισμού

7ο εξάμηνο

ΕΛΛ 414 Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία (1878 - 1974)

ΕΛΛ 415 Νεοελληνική Τέχνη: Γλυπτική-Ζωγραφική

ΕΛΛ 416 Οι Επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο

8ο εξάμηνο

ΕΛΛ 424 Αρχαιολογική Θεωρία και Πράξη

ΕΛΛ 425 Τέχνη και Θέατρο στη σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο

ΕΛΛ 426 Θέματα Βυζαντινής Τέχνης


Κατεύθυνση: Γενική

Συνδυάζει Θεματικές Ενότητες από τις δύο παραπάνω κατευθύνσεις της Φιλολογίας και της Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Τέχνης


 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για εισαγωγή στο πτυχιακό πρόγραμμα οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα πιο κάτω:
  1. Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμος τίτλος
  2. Καλή γνώση (επίπεδο τουλάχιστον Β1) της αγγλικής γλώσσας.
  3. Καλή γνώση χρήσης Η/Υ

 
Ο φοιτητής πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η καλή γνώση της ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) ανακοινώνει νέα περίοδο υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με έναρξη σπουδών τον προσεχή Σεπτέμβριο. Η περίοδος αιτήσεων αρχίζει στις 20 Δεκεμβρίου 2018 και ολοκληρώνεται στις 6 Μαϊου 2019.

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions .


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19

Τη δομή του Προγράμματος, καθώς επίσης και την αντιστοιχία των Θεματικών Ενοτήτων του παλιού και του νέου προγράμματος μπορείτε να την δείτε πατώντας εδώ. 
 
Σημειώνεται ότι κατά την επιλογή Θεματικών Ενοτήτων θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τις προαπαιτούμενες και συναπτόμενες Θεματικές Ενότητες. 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Το συνολικό διαχειριστικό κόστος για το προπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» είναι €7000. Το διαχειριστικό κόστος της κάθε εξαμηνιαίας Θεματικής Ενότητας είναι €350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος.


Σημ. Το Συμβούλιο κατά την 12η Συνεδρία του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2018, αποφάσισε την παραχώρηση έκπτωσης 5% σε όσους φοιτητές εξοφλήσουν πλήρως το κόστος των Θεματικών Ενοτήτων που θα επιλέξουν εντός της περιόδου καταβολής της προκαταβολής (μέχρι τις 10 Ιουλίου 2019).

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

 

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29