Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία έχει ως βασική αποστολή την προώθηση της πρωτότυπης έρευνας (α) στη γλωσσολογία, με έμφαση στην ελληνική γλώσσα και (β) στην ελληνική  λογοτεχνία, με έμφαση σε θεωρητικές διεπιστημονικές προσεγγίσεις.
 
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση του διδακτορικού είναι τα τρία (3) χρόνια και η μέγιστη τα οκτώ (8) χρόνια.
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιες/-οι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με τις ερευνητικές περιοχές που αναφέρονται πιο κάτω.
 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 δεν θα προκηρυχθούν θέσεις στο διδακτορικό πρόγραμμα.
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Οι ερευνητικές περιοχές που προσφέρονται στο παρόν στάδιο είναι οι ακόλουθες: 
 
Γλωσσολογία : Σύνταξη, Πραγματολογία, Ανάλυση Λόγου, Κοινωνιογλωσσολογία, Εκπαιδευτική Γλωσσολογία.


 

ΔΟΜΗ


Κωδικός Θ.Ε. Περιγραφή Θ.Ε. Εξάμηνο Υποχρεωτική / Επιλογής
ΔΕΓΛ811 Διδακτορική Διατριβή I 1 Υποχρεωτική
ΔΕΓΛ812 Διδακτορική Διατριβή II 2 Υποχρεωτική
ΔΕΓΛ821 Διδακτορική Διατριβή III 3 Υποχρεωτική
ΔΕΓΛ822 Διδακτορική Διατριβή IV 4 Υποχρεωτική
ΔΕΓΛ831 Διδακτορική Διατριβή V 5 Επιλογής
ΔΕΓΛ832 Διδακτορική Διατριβή VI 6 Επιλογής
ΔΕΓΛ841 Διδακτορική Διατριβή VII 7 Επιλογής
ΔΕΓΛ842 Διδακτορική Διατριβή VIII 8 Επιλογής
ΔΕΓΛ851 Διδακτορική Διατριβή ΙX 9 Επιλογής
ΔΕΓΛ852 Διδακτορική Διατριβή X 10 Επιλογής
ΔΕΓΛ861 Διδακτορική Διατριβή XI 11 Επιλογής
ΔΕΓΛ862 Διδακτορική Διατριβή XII 12 Επιλογής
ΔΕΓΛ871 Διδακτορική Διατριβή XIII 13 Επιλογής
ΔΕΓΛ872 Διδακτορική Διατριβή XIV 14 Επιλογής
ΔΕΓΛ892 Υποστήριξη Ερευνητικής Πρότασης 5 και μετά Υποχρεωτική
ΔΕΓΛ895 Υποστήριξη Διατριβής 6 και μετά Υποχρεωτική

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε €1350 για κάθε ένα από τα τρία (3) πρώτα ακαδημαϊκά έτη φοίτησης και σε €675 ανά έτος για τα υπόλοιπα έτη μέχρι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του διδακτορικού, που είναι τα οκτώ (8) έτη.
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δρ. Σταυρούλα Τσιπλάκου
Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη
τηλ.: +357 22 411 922
ηλ. ταχ.: stavroula.tsiplakou@ouc.ac.cy
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31