Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι η πρώτη Σχολή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου που αυτονομήθηκε (2012). Η Σχολή διαθέτει σήμερα εννέα μέλη ΔΕΠ (δύο Καθηγητές, πέντε Αναπληρωτές Καθηγητές και δύο Επίκουρους Καθηγητές).

Στη Σχολή προσφέρονται ένα προπτυχιακό (Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό) και έξι μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Θεατρικές Σπουδές, Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, Επικοινωνία και νέα Δημοσιογραφία, Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη, Adult Education for Social Change). Αντίστοιχες κατευθύνσεις σπουδών προσφέρονται και σε διδακτορικό επίπεδο.

Τέσσερα νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΠΝΥΚΑ, Ψηφιακό Δράμα, Βιοηθική-Ιατρική Ηθική, Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο) έχουν κατατεθεί στον Φορέα ΔΙΠΑΕ για αξιολόγηση.

Η Σχολή συμβάλλει ουσιαστικά επίσης και στο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου: αριθμός Θεματικών Ενοτήτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου προσφέρονται και ως αυτοτελείς. Σημαντικό ρόλο στην αποστολή και το όραμα της Σχολής διαδραματίζει και το αρχόμενο Πρόγραμμα για τους Αποδήμους.

Από το 2008-2018 από τα προγράμματα της ΣΑΚΕ έχουν αποφοιτήσει 2033 φοιτητές. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, η Σχολή αριθμούσε 1023 εγγεγραμμένους φοιτητές (350 σε προπτυχιακό επίπεδο, 644 σε μεταπτυχιακό και 29 σε διδακτορικό επίπεδο).
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
  platforma
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31