Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ) αποτελεί μία από τις τρείς Σχολές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και συγκροτείται συνολικά σε οκτώ Προγράμματα Σπουδών μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου.

Το Πτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό με γνώμονα την προβολή του ελληνικού πολιτισμού σε όλες τις εκφάνσεις του είναι ένα από τα πρώτα Προγράμματα Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και το μοναδικό μέχρι σήμερα σε πτυχιακό επίπεδο που προσφέρει η ΣΑΚΕ.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών επιδιώκουν να εφοδιάσουν, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις των φοιτητών και να τους βοηθήσουν κυρίως στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της ΣΑΚΕ είναι, Θεατρικές Σπουδές, Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, Επικοινωνία και νέα Δημοσιογραφία, Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη, Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα και το νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Adult Education for Social Change το οποίο θα προσφερθεί για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στην Αγγλική γλώσσα.

Όλα τα Προγράμματα Σπουδών είναι σχεδιασμένα σε αρμονία και συντονισμό με τις επιθυμίες του κοινού στο οποίο αποτείνεται το ΑΠΚΥ για αναβάθμιση των γνώσεων, και πραγματεύονται επιστημονικά αντικείμενα που δεν καλύπτονται επαρκώς στον ελληνόφωνο χώρο.

Εξίσου σημαντικό είναι το άνοιγμα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στο σχεδιασμό συνεργασιών με πανεπιστήμια του εξωτερικού, ώστε να προωθηθεί η ενεργός συμμετοχή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στο ελληνικό και ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
  platforma
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
       
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31