Η έρευνα που διεξάγεται στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Νόησης, επικεφαλής ερευνητής του οποίου είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Λοΐζος Μιχαήλ, επιδιώκει να κατανοήσει νοητικές διεργασίες, που συνήθως σχετίζονται με την ατομική ή τη συλλογική νοημοσύνη — όπως μάθηση, συλλογισμός, αίσθηση, επικοινωνία, συνεργασία — και πώς αυτές χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους και άλλους οργανισμούς στην καθημερινή ζωή. Έμφαση δίδεται στην ανάπτυξη τυπικών υπολογιστικών μοντέλων για διάφορες πτυχές των νοητικών διεργασιών και στην ανάλυση των τυπικών συμπερασμάτων που εξάγονται από τα μοντέλα αυτά. Αυτή η υπολογιστική όψη και μεταχείριση της νόησης συμπληρώνεται με προσομοιώσεις, πειράματα στον πραγματικό κόσμο, και ψυχολογικές μελέτες, τα οποία σχεδιάζονται για να επικυρώσουν τα προτεινόμενα μοντέλα και για να προσδιορίσουν εκείνα τα χαρακτηριστικά τους τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς