Το εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, με επικεφαλής ερευνητή τον Καθηγητή Θανάση Χατζηλάκο, διεξάγει έρευνα και δημοσιεύει σε θέματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κινδύνων διαδικτύου για παιδιά, κινητής και προσαρμοστικής μάθησης, διεπαφής ανθρώπου- μηχανής, και εφαρμογής των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας στη διδακτική πράξη.
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς