Στο ΑΠΚΥ λειτουργούν τέσσερα (4) ερευνητικά εργαστήρια. Πληροφορίες για το καθένα από τα εργαστήρια θα βρείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς