Προτάσεις για προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από τα εσωτερικά ερευνητικά κονδύλια του Πανεπιστημίου, μπορούν να υποβάλλουν όλα τα μέλη ΔΕΠ.

 

Η καταληκτική ημερομηνία για την  υποβολή περίληψης Ερευνητικής Πρότασης είναι η 30η Ιουνίου, ενώ για  την υποβολή πλήρους ερευνητικής πρότασης και ερευνητικής δραστηριότητας η 31η Αυγούστου κάθε έτους.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά  με τη διαδικασία συμμετοχής και την υλοποίηση των έργων δίνονται εδώ.

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς