Το Πανεπιστήμιο, στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του, χρηματοδοτεί μέσω του προϋπολογισμού του, ερευνητικές προτάσεις και δραστηριότητες που υποβάλλονται από τα μέλη ΔΕΠ, με βάση σχετική διαδικασία που έχει υιοθετήσει.
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς