Ερευνητικά Νέα

Νέα:  
Περιορίστε τα αποτελέσματα με βάση αυτή τη θεματική ενότητα Ανακοινώσεις Αρχικής Σελίδας (25) Περιορίστε τα αποτελέσματα με βάση αυτή τη θεματική ενότητα Νέα / Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου (13)
Τίτλος
18/03/2016, Ημερίδα ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού έργου i-CARE: Φροντίδα για τις ανάγκες των φροντιστών
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου i-CARE, στο οποίο συμμετέχει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, διεξήχθη στις 18 Μαρτίου 2016 ημερίδα ενημέρωσης με τίτλο «I CARE about Carers’ needs – Φροντίδα για τις ανάγκες των Φροντιστών». Οι κύριες ομάδες-στόχος του έργου, στις οποίες απευθυνόταν η ημερίδα, είναι οι πιστοποιημένοι και μη (άτυποι) φροντιστές ασθενών με χρόνιες παθήσεις και οι σχεδιαστές πολιτικής υγείας. Η εκδήλωση...
07/03/2016, Βράβευση ερευνητικού έργου "Βελτιώνοντας το Επίπεδο Συντήρησης του Οικότοπου Προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο" (Ενδημικά Δάση με Juniperus)
Ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα μας είναι η αναγνώριση της αριστείας του ερευνητικού έργου με τίτλο "Βελτιώνοντας το Επίπεδο Συντήρησης του Οικότοπου Προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο (Ενδημικά Δάση με άρκευθο/juniperus)", στο οποίο συμμετείχε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου με χρηματοδότηση του προγράμματος της ΕΕ LIFE+. Το συγκεκριμένο έργο, έ...
29/01/2016, Συμμετοχή του ΑΠΚΥ στη Μέρα του Ερευνητή 5/12/2015
Το ΑΠΚΥ συμμετείχε και φέτος στην Εκδήλωση που διοργάνωσε το ΙΠΕ και ο ΜΚΟ SciCo για τη Μέρα του Ερευνητή 2015. Η εκδήλωση εντάχθηκε στα πλαίσια της Εβδομάδας Έρευνας 2015 και του 1ου Μεσογειακού Φεστιβάλ Επιστήμης και πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015 στους Χαρουπόμυλους Λανίτη στη Λεμεσό.   Για τέταρτη συνεχόμενη χρόνια το ΑΠΚΥ συμμετείχε με το Εργαστήριο Υπολογιστικής Νόησης. Ο επικεφαλής του εργαστηρίου Επίκουρος Καθηγητής Λοΐζος Μιχαήλ παρουσίασε, με τ...
23/12/2015, Συμμετοχή του ΑΠΚΥ σε νέα δράση COST: CA15121 – Προαγωγή της Θαλάσσιας Προστασίας στις Ευρωπαϊκές και Συνεχόμενες Γειτονικές Θάλασσες (Ακρωνύμιο 'MarCons')

COST Action: CA15121 – Προαγωγή της Θαλάσσιας Προστασίας στις Ευρωπαϊκές και Συνεχόμενες Γειτονικές Θάλασσες (Ακρωνύμιο 'MarCons') (Η Δράση αυτή χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα COST και συγκεκριμένα από τη Θεματική: Επιστήμες της Γης και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος)   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  

22/12/2015, COST Action: CA15121 – Προαγωγή της Θαλάσσιας Προστασίας στις Ευρωπαϊκές και Συνεχόμενες Γειτονικές Θάλασσες (Ακρωνύμιο MarCons)
(Η Δράση αυτή χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα COST και συγκεκριμένα τη Θεματική: Επιστήμες της Γης και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος)   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Η θαλάσσια βιοποικιλότητα στις Ευρωπαϊκές Θάλασσες είναι υπό κίνδυνο λόγω της εντατικής ανθρώπινης παρέμβασης. Παρά τους στόχους που τέθηκαν σε υψηλό επίπεδο από την ΕΕ για την ανάσχεση του ρυθμού απώλειας της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών μέχρι το 2020, δεν φαίνεται να υπάρχουν σημάδια βελτιστ...
07/12/2015, Πρόοδος Έρευνητικού Έργου Rizoelia
Το Έργο: "Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς", του οποίου μεγάλο μέρος έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και συγκεκριμένα το πρόγραμμα LIFE+ με 575.000 Ευρώ. Πρωταρχικός στόχος του: η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των δύο τύπων οικοτόπων προτεραιότητας *5220 - Θαμνώνες με Ziziphus, και *1520 - Γυψούχες στέ...
04/12/2015, Το ΑΠΚΥ στην Εβδομάδα Έρευνας και Καινοτομίας 2015
Η Έρευνα και η Καινοτομία κοντά στην Κοινωνία! Με στόχο την παρουσίαση σημαντικών επιτευγμάτων των ερευνητών του στο ευρύ κοινό, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει για τέταρτο συνεχόμενο έτος στην εκδήλωση «Με τη Ματιά του Ερευνητή».   Το Εργαστήριο Υπολογιστικής Νόησης του ΑΠΚΥ, με την ερευνητική ο...
20/11/2015, Το ΑΠΚΥ συμμετέχει στο ερευνητικό έργο I CARE
Στο ερευνητικό έργο I CARE, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) με ερευνητικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Μάμα Θεοδώρου του προγράμματος σπουδών «Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας». Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενό...
29/04/2015, "Best practice" έργο στο οποίο συμμετείχε το ΑΠΚΥ για τη συμβολή των ΤΠΕ στην παροχή δυνατότητων εκπαίδευσης σε απομακρυσμένες περιοχές

Ένα ερευνητικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με τίτλο: Νέα πνοή στα μικρά σχολεία απομακρυσμένων περιοχών μέσα από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (REVIT), επιβραβεύθηκε με τη συμπερίληψή του στον κατάλογο των καλύτερων

04/02/2015, Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου συντάσσεται για δημιουργία Κέντρου Αριστείας
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με επικεφαλής ερευνητή τον Επίκουρο Καθηγητή Λοΐζο Μιχαήλ, σε συνεργασία με τα άλλα δύο δημόσια Πανεπιστήμια και τον Δήμο Λευκωσίας ως συντονιστή εταίρο εξασφάλισαν επιχορήγηση μισού σχεδόν εκατομμυρίου ευρώ για τη δημιουργία διεπιστημονικού Κέντρου Έρευνας σε «Διαδραστικά Μέσα, Έξυπνα Συστήματα και Αναδυόμενες Τεχνολογίες», με την επωνυμία RISE (Research centre in Interactive media, Smart systems and...
Βρέθηκαν 36 εγγραφές, εμφανίζονται από 11 έως 20.Πρώτη 1234 Τελευταία