21/03/2016
Ερευνητικό Έργο «EOSLPAT» για την Αξιολόγηση της Σχολικής Ηγεσίας και Διδακτικής Πρακτικής
 


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει ως εταίρος στο νέο Ευρωπαϊκό έργο “Evaluation of School Leadership and Teaching Practice” (EOSLAPT), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, Βασική Δράση 2. Το διετές έργο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015 και στοχεύει στην προώθηση της σχολικής ηγεσίας και στην αξιολόγηση της διδακτικής πρακτικής, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας στα διάφορα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτού του έργου αναμένεται να καταγραφούν οι υφιστάμενες διαδικασίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης στις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ενώ απώτερος στόχος του αποτελεί η δημιουργία ενός εξειδικευμένου διαδικτυακού προγράμματος (μέσω της πλατφόρμας Moodle) για την αξιολόγηση της διδακτικής πρακτικής.
Ο Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής του Προγράμματος Επιστημών της Αγωγής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει αναλάβει το ρόλο του εξωτερικού αξιολογητή για τη συνολική διαδικασία αξιολόγησης του έργου. Ο Καθηγητής Πασιαρδής με πλούσια εμπειρία σε θέματα που άπτονται της σχολικής ηγεσίας και αξιολόγησης είναι υπεύθυνος για τη συνολική αξιολόγηση και ανατροφοδότηση σε θέματα που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας του έργου.
Τον Δεκέμβριο του 2015, πραγματοποιήθηκε στο Μπιλμπάο, στη χώρα των Βάσκων, στη βόρεια Ισπανία, η πρώτη συνάντηση του έργου με τη συμμετοχή εταίρων από την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Λιθουανία, την Ιταλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο. Ένας από τους κύριους στόχους της συνάντησης αυτής ήταν η σύσταση της Επιστημονικής Επιτροπής, καθώς και η εκπόνηση ενός πλάνου εργασιών για την υλοποίηση των αρχικών φάσεων του έργου. Ο Καθηγητής Πασιαρδής, ως αξιολογητής, αναφέρθηκε στα θετικά αποτελέσματα των διαδικασιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την πρώτη συνάντηση του έργου.
Περισσότερες πληροφορίες: p.pashiardis@ouc.ac.cy, Πέτρος Πασιαρδής, Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας – Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στην ιστοσελίδα: http://www.basque.inspectorate.erasmusplus.hezkuntza.net/web/guest/inicio
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς