18/03/2016
Ημερίδα ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού έργου i-CARE: Φροντίδα για τις ανάγκες των φροντιστών

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου i-CARE, στο οποίο συμμετέχει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, διεξήχθη στις 18 Μαρτίου 2016 ημερίδα ενημέρωσης με τίτλο «I CARE about Carers’ needs – Φροντίδα για τις ανάγκες των Φροντιστών». Οι κύριες ομάδες-στόχος του έργου, στις οποίες απευθυνόταν η ημερίδα, είναι οι πιστοποιημένοι και μη (άτυποι) φροντιστές ασθενών με χρόνιες παθήσεις και οι σχεδιαστές πολιτικής υγείας. Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή και για το ευρύ κοινό.

Μέσω του i-CARE επιδιώκεται η κατάλληλη εκπαίδευση των πιστοποιημένων και μη φροντιστών ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις με σκοπό την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων φροντίδας υγείας, κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ), με τη στήριξη του Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ), και πραγματοποιήθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία (Λευκωσία). Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για τους στόχους και τις επιδιώξεις του έργου i-CARE και είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από οργανωμένους φορείς (Υπουργείο Υγείας, ΠΑΣΥΚΑΦ), ακαδημαϊκούς, πιστοποιημένους και μη φροντιστές τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις προσδοκίες τους σχετικά με τη φροντίδα ασθενών και την εκπαίδευση των φροντιστών. Μέσα από τις προσωπικές εμπειρίες και τα βιώματα ασθενών, συγγενών και φροντιστών και μέσα από έναν ιδιαίτερα γόνιμο διάλογο αντηλλάγησαν ιδέες και αναπτύχθηκαν προβληματισμοί όσον αφορά την ανάπτυξη δομών, προγραμμάτων και εργαλείων για την εκπαίδευση των πιστοποιημένων και άτυπων φροντιστών ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, προς όφελος των ίδιων των ασθενών.


Στο έργο i-CARE συμμετέχουν, μαζί με το ΑΠΚΥ, το οποίο διοργάνωσε και τη δεύτερη συνάντηση της κοινοπραξίας στις 17 και 18 Μαρτίου, το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συντονιστής), το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το κέντρο διά βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης Εργασία Εκπαιδευτική από την Ελλάδα, η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων από την Κύπρο, το University Marseille-Aix en Provence, η εταιρεία Pole Services à la Personnes από τη Γαλλία και η ιταλική εταιρεία Azienda Speciale Retesalute.

Οι βασικοί στόχοι του έργου i-CARE είναι:

  • Η δωρεάν πρόσβαση σε Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους μέσω ενός διαδικτυακού μαθήματος (MOOC), που θα προσφέρεται σε 4 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά), με στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση πιστοποιημένων και μη φροντιστών, καθώς και μελών οργανώσεων και συλλόγων ασθενών.
  • Η μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων σε πιστοποιημένους και μη φροντιστές: Επιζητείται αρχικά οι μη πιστοποιημένοι να αναπτύξουν βασικές νοσηλευτικές δεξιότητες για τις πιο διαδεδομένες ασθένειες (basic healthcare skills) και παράλληλα τόσο οι πιστοποιημένοι όσο και οι άτυποι φροντιστές να αναπτύξουν κοινωνικές (soft skills) δεξιότητες αλλά και να εξοικειωθούν με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ICT skills), οι οποίες είναι απαραίτητες για την επαγγελματική εξειδίκευσή τους στην ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.

Σύντομη περιγραφή έργου i-CARE
Πρόγραμμα ημερίδας «I CARE about Carers’ needs – Φροντίδα για τις ανάγκες των Φροντιστών»

 
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς