07/03/2016
Βράβευση ερευνητικού έργου "Βελτιώνοντας το Επίπεδο Συντήρησης του Οικότοπου Προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο" (Ενδημικά Δάση με Juniperus)

Ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα μας είναι η αναγνώριση της αριστείας του ερευνητικού έργου με τίτλο "Βελτιώνοντας το Επίπεδο Συντήρησης του Οικότοπου Προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο (Ενδημικά Δάση με άρκευθο/juniperus)", στο οποίο συμμετείχε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου με χρηματοδότηση του προγράμματος της ΕΕ LIFE+. Το συγκεκριμένο έργο, ένα από τα 63 που ολοκληρώθηκαν και αξιολογήθηκαν μέσα στο 2015, επιλέγηκε ως ένα από τα 23 καλύτερα έργα του προγράμματος LIFE-Φύση. Περιλαμβάνεται, ακόμη, στα καλύτερα έργα του προγράμματος, τα οποία θα τύχουν αξιολόγησης, με σκοπό την επιλογή των 5 «καλύτερων από τα καλύτερα» έργων LIFE Φύση / Βιοποικιλότητα και θα ανακοινωθούν σε τελετή βράβευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου 2016, στις Βρυξέλλες.
 
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους Οικότοπους, τα ενδημικά δάση με άρκευθο (Juniperus spp.) είναι ένας οικότοπος προτεραιότητας (κωδικός 9560). Μέχρι τώρα, δεν υπήρχαν στην Κύπρο τεκμηριωμένα και συγκεκριμένα στοιχεία που να αφορούν σε ενεργές δράσεις για την προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση των υπό απειλή οικότοπων. Το έργο «Junipercy» είναι το πρώτο που ασχολήθηκε συντεταγμένα με όλες τις γνωστές τοποθεσίες του οικότοπου που συμπεριλαμβάνονται στις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000. Ο κύριος στόχος του ήταν η προώθηση και η ενεργοποίηση μιας μακροπρόθεσμης διατήρησης των ενδημικών δασών με Juniperus spp. Ανάμεσα στους στόχους του έργου ήταν και η συμβολή στη σταθεροποίηση και διάδοση της γνώσης για την προστασία, αποκατάσταση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των ενδημικών δασών στην Κύπρο, καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενεργειών για την προστασία και μακροχρόνια αποκατάσταση των οικοτόπων.
 
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
  1. Συντονιστής: Τμήμα Δασών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κυπριακή Δημοκρατία
  2. Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  3. Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
  4. Πανεπιστήμιο Frederick
  5. Ακτή- Κέντρο Ερευνών και Μελετών
 
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το έργο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη Βογιατζάκη, ακαδημαϊκό υπεύθυνο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο ioannis.vogiatzakis@ouc.ac.cy 

 
   

 
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς