Η διοικητική και οικονομική διαχείριση του προγράμματος αναλαμβάνεται ανάλογα με το βαθμό συντονισμού (συντονιστής ή συνεργαζόμενος φορέας), από την Υπηρεσία Έρευνας σε συνεργασία με το Λογιστήριο Ερευνητικών Προγραμμάτων (ΛΕΠ) και τις λοιπές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και με παράλληλη ενημέρωση της Επιτροπής Έρευνας.

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς