Η πολιτική του Πανεπιστημίου σε θέματα ερευνητικών προγραμμάτων με εξωτερική χρηματοδότηση καθορίζεται από τη ΔΕ - Σύγκλητο.

 

Προτάσεις για προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από εξωτερικά ερευνητικά κονδύλια, μπορούν να υποβάλλουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής και την υλοποίηση των έργων δίνονται  εδώ.
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς