Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται υποχρεωτικά για οποιανδήποτε πρόταση, που χρηματοδοτείται από εξωτερικές πηγές, και αποστέλεται στην Υπ. Έρευνας πριν την υποβολή της πρότασης.

 

ΑΠΚΥ 124. Έντυπο Υποβολής Εξωτερικής Ερευνητικής Πρότασης

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς